Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Een eenmanszaak oprichten

De meest voorkomende en eenvoudigste is de eenmanszaak. U rijdt langs de Kamer van Koophandel en zo is de eenmanszaak geboren. U drijft voor eigen rekening en risico een onderneming, er is geen onderscheid tussen uw privévermogen en uw ondernemingsvermogen.

Aansprakelijkheid eenmanszaak

Een eenmanszaak heeft bezittingen en schulden, u bent met uw gehele vermogen (dus onderneming en privé) aansprakelijk voor alle schulden van uw bedrijf. De schuldeisers van de eenmanszaak kunnen uw privévermogen aanspreken als u de schulden niet zou betalen.

Als u bent getrouwd of samenwoont, kan het zijn dat uw echtgenoot of partner ook op zijn of haar vermogen wordt aangesproken. Via huwelijkse voorwaarden kunt u deze aansprakelijkheid beperken.

Oprichting van een eenmanszaak

Voor de oprichting van een eenmanszaak hoeft u niet naar de notaris. Meestal is een bezoek aan de Kamer van Koophandel een goed begin. Zorg er wel voor dat u een goede accountant kiest en bijvoorbeeld een oriënterend gesprek met een fiscaal jurist aangaat. Via onderstaand formulier kunt u gratis uw vraag stellen en / of een advies vragen.

Fiscale voordelen eenmanszaak

Als natuurlijk persoon ondernemer moet u inkomstenbelasting betalen, boven de € 54.000 (belastbaar inkomen) moet u 52% betalen. Als privé-ondernemer heeft u wel een paar extra aftrekposten:

  1. Zelfstandigenaftrek (ruim € 7.000);
  2. Startersaftrek (eerste 3 jaar) (€ 2.000);
  3. MKB-winstvrijstelling (deel  van de winst is vrijgesteld); 
  4. FOR dotatie, soort pensioen.

Berekening winst in eenmanszaak en in B.V.

Berekening in eenmanszaak

Bedrijfsresultaat          € 50.000 
Af: Zelfstandigenaftrek    -/- €    7.222
Winst voor vrijstelling          € 42.778 
Af: MKB-winstvrijstelling ad 12%   -/-  €    5.133
Belastbare winst         € 37.645 
Af: Inkomstenbelasting   -/-  € 14.245 
Bij: heffingskortingen         €   3.476 
Netto winst / netto beschikbaar          € 39.231 
     
   

Eventueel kan de belasting nog worden gedrukt door een toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve. In de eerste 3 jaar van het ondernemerschap heeft de ondernemer recht op willekeurige afschrijving en startersaftrek.

Berekening in B.V.

Brutowinst   

    € 50.000 

Af: salaris DGA    -/- € 41.000 
Bedrijfsresultaat        €    9.000 
Af: vennootschapsbelasting 20%    -/- €   1.800 
Netto winst         €   7.200  
     
Bruto salaris         € 41.000 
Af: inkomstenbelasting     -/- € 15.654 
Bij: heffingskortingen         €   3.476 
Netto salaris          € 28.822 
     
     

Als de ondernemer de netto winst direct nodig heeft, wordt de belasting nog € 1.800 hoger (box 2 aanmerkelijk belang heffing).

Vergelijking bij € 50.000 winst

Het netto inkomen in de eenmanszaak bedraagt € 39.221. Bij de B.V. bedraagt het netto inkomen € 36.022. In de B.V. moet u dus jaarlijks € 3.000 meer belasting betalen, daarnaast is er nog een toekomstige claim van 25% over de netto winst (ad € 7.200). Ruwweg bent u in de B.V. € 5.000 meer aan belastingen verschuldigd. Bij een hogere winst wordt de B.V. al snel voordeliger (zeker qua liquiditeit). Bij een winst van € 100.000 (en salaris € 41.000) is het liquiditeitsvoordeel (zonder 25% box 2 heffing) ongeveer € 9.000. Dit komt doordat u het het hoogste inkomen afroomt tegen een tarief van 20% in plaats van 52% en de box 2 heffing ad 25% kunt uitstellen.

Bron

Bovenstaande artikel is geschreven in samenwerking met www.belastingtips.nl. Elke situatie is anders, laat dus een berekening maken. Een berekening voor de (Flex) B.V. of maatschap of eenmanszaak kunt u bij Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. voor € 500 laten maken. E-mail hiervoor kunt u sturen aan de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed.28 Okt 2012


Waardeer het artikel Eenmanszaak oprichten
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl