Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Inschrijving handelsregister

De bestuurder van de op te richten B.V. is verplicht, volgens onderstaande bepaling in de wet, de B.V. in te schrijven of te laten schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt een authentiek afschrift van de oprichtingsakte neergelegd. Dit wordt - vrijwel altijd - door de notaris verzorgd.

Wettelijke bepaling inschrijving handelsregister

Artikel 180 Boek 2 Burgerlijk Wetboek:

  1. De bestuurders zijn verplicht de vennootschap te doen inschrijven in het handelsregister en een authentiek afschrift van de akte van oprichting en van de daaraan ingevolge de artikelen 203a, 204 en 204a gehechte stukken neer te leggen ten kantore van het handelsregister. Tegelijkertijd moeten zij opgave doen van het totaal van de vastgestelde en geraamde kosten die met de oprichting verband houden en ten laste van de vennootschap komen.
  2. De bestuurders zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de vennootschap wordt verbonden in het tijdvak voordat:
  • a.    de opgave ter eerste inschrijving in het handelsregister, vergezeld van de neer te leggen afschriften, is geschied;
  • b.    het gestorte deel van het kapitaal ten minste het bij de oprichting voorgeschreven minimumkapitaal bedraagt; en
  • c.    op het bij de oprichting geplaatste kapitaal ten minste een vierde van het nominale bedrag is gestort.


10 Mei 2012Waardeer het artikel Inschrijving handelsregister

Inschrijving handelsregister heeft een waardering van 9.4 / 10 punten met 5 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl