Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Werknemersparticipatie en fiscus

Wanneer een werkgever zijn werknemers in de gelegenheid wil stellen mee te delen in de toekomstige waardeontwikkeling van de onderneming, staan daar verschillende wegen voor open. In deze notitie zullen wij in zijn algemeenheid ingaan op de navolgende varianten:

  1. aandelen;
  2. certificaten;
  3. opties;
  4. stock appreciation rights.

1. Aandelen

De meest gekozen optie is dat de werkgever aan de werknemer aandelen in zijn bedrijf verstrekt. Meestal wordt er gekozen voor een belang dat kleiner is dan 5%, hierdoor valt het aandelenbelang in box 3 en is de heffing beperkt. Het is verstandig om de prijs voor de aandelen in overleg met de Belastingdienst vast te stellen. Als er aandelen tegen een te lage prijs worden verkocht en geleverd, dan vormt het verschil belastbaar loon (op het moment van levering / verkrijging).

Soms wordt aan de werknemer een zogenaamd Stock Purchase Plan (SPP) aangeboden, een idee dat uit de VS is komen overwaaien. Bij een SPP heeft de werknemer het recht om gedurende een bepaalde periode aandelen te kopen. De aandelen kunnen dan met een beperkte korting worden verkocht aan de werknemer.

Nadelen aandelen

  • Als een werknemer aandeelhouder is, dan moet u hem ook oproepen bij een aandeelhoudersvergadering.
  • De werknemer heeft recht om een kopie van de jaarrekening te ontvangen.
  • De werknemer zal zijn aandelenbelang kunnen realiseren door verkoop. Bij verkoop aan een derde is er geen probleem, bij tussentijdse verkoop (bijvoorbeeld als de werknemer vertrekt) moeten de aandelen worden gekocht door de zittende aandeelhouders.
  • Kosten voor een aandelenoverdracht zijn niet aftrekbaar.

2. Certificaten

Certificaten zijn feitelijk aandelen zonder stemrecht. Er wordt een zogenaamde STAK (Stichting Administratiekantoor) opgericht. Er worden aandelen verkocht aan de STAK of er wordt gekozen voor een emissie (uitgeven nieuwe aandelen). De STAK zal vervolgens certificaten uitgeven aan de werknemers. De rechten en plichten die aan de certificaten worden verbonden kunnen door het bestuur van de STAK worden bepaald (in administratievoorwaarden). De zeggenschap over de aandelen komt toe aan het bestuur van de STAK. Via deze route kunt u voorkomen dat werknemers inzage krijgen in de jaarrekening en bij de aandeelhoudersvergadering aanwezig zijn. Voor het overige geldt hetgeen onder ad 1 is omschreven.

3. Opties

Vroeger kregen veel werknemers opties op aandelen, dit is nu niet meer zo. De reden is van fiscale aard, opties worden nu een stuk minder vriendelijk behandeld dan vroeger. Bij opties krijgen werknemers het recht om gedurende een vooraf bepaalde periode een vooraf bepaald aantal aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Als de werknemer de optie zou uitoefenen, dan worden de aandelen aan hem of haar geleverd. De werknemer is vanaf dat moment aandeelhouder. Vanaf dat moment gelden de regels als onder ad 1 omschreven. De optieprijs resp. aandelenkoers moet zorgvuldig worden bepaald en kan het beste in overleg met de Belastingdienst worden afgestemd.

Een optie kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden toegekend. Fiscaal worden deze opties gelijk behandeld. Er moet belasting worden betaald op het moment dat de optie wordt uitgeoefend (of verkocht). Het belastbare loon of voordeel bij opties is de waarde van de aandelen te verminderen met de uitoefenprijs. Hierop mag nog in mindering worden gebracht hetgeen door de werknemer is betaald voor de optie (uiteindelijk nooit negatief loon).

Opties kunnen ook op certificaten worden verstrekt, de gevolgen zijn vrijwel identiek. De STAK moet worden opgericht bij de toekenning van een optie.

5. Stock Appreciation Rights ("SAR")

Een SAR is ook een Amerikaans product. Een SAR lijkt wel een beetje op een optie, edoch een SAR geeft recht op geld en niet op aandelen. Feitelijk is een SAR een soort bonus of een tantième, op het moment van betalen of uitkeren moet er loonheffing worden ingehouden en afgedragen. De kosten zijn aftrekbaar van de winst. Bij een extreem jaarloon (zeg rond de € 500.000) is een SAR niet aftrekbaar van de winst.25 Jun 2012Waardeer het artikel Werknemersparticipatie en fiscus

Werknemersparticipatie en fiscus heeft een waardering van 9.5 / 10 punten met 26 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl