Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Letteraandelen en werknemersparticipatie

Belangrijke werknemers moeten worden behouden voor de onderneming. Er wordt door mij regelmatig geadviseerd over de mogelijkheden om werknemers te laten participeren in de onderneming van de werkgever / DGA. De meest voorkomende opties zijn:

  1. aandelen;
  2. gecertificeerde aandelen;
  3. winstbewijzen;
  4. aandelenopties;
  5. letteraandelen.

In dit artikel zal ik nader ingaan op de letteraandelen bij een werknemersparticipatie. Het belangrijkste bij een dergelijke structuur is dat er geen sprake is van een zogenaamd lucratief belang.

Fiscaal vriendelijk belonen werknemers

In mijn praktijk wordt er wekelijks nagedacht over het fiscaal vriendelijk belonen van werknemers, dit zowel in nationale als in internationale situaties. De betrokkenheid en inzet van de werknemer is een vaak gehoord argument bij werkgevers om tot een werknemersparticipatie te komen. Aandelenopties waren sinds jaar en dag de beste oplossing voor een participatie van de werkgever bij de werknemer. Door wijziging van de fiscale wetgeving komt deze optie nog zelden voor.

Letteraandeel bij participatie werknemer

U zult begrijpen dat wij (fiscaal juristen) regelmatig met notarissen overleggen over een juiste fiscale en civiel juridische structuur voor een werknemersparticipatie. Via deze site combineren wij dit regelmatig. De essentie van de advisering is dan:

  1. kleine investering door werknemer;
  2. beperkte belastingheffing over het gerealiseerde voordeel;
  3. juridisch juist opgezette structuur (ook bij vertrek of ontslag werknemer);
  4. beperkte zeggenschap werknemer.

Via letteraandelen kunt u een prima structuur bereiken die de werknemer relatief weinig zal kosten, mits u goed oplet en u wel tijdig laat adviseren. Er worden aandelen door het bedrijf uitgegeven die vrijwel geen intrinsieke waarde hebben en enkel recht hebben op een aandeel in de toekomstige winsten. Bij een waardestijging kan de werknemer met een relatief beperkte betaling een prima rendement maken. Afhankelijk van het daadwerkelijke belang is dit belast in box 2 tegen 25% (bij 5% of meer belang in het soort aandelen) of bij een kleiner belang tegen het aantrekkelijke tarief in box 3 (1,2%). Er is altijd een adder ... deze wordt hier het lucratieve belang genoemd. Als hiervan sprake is, dan zal de heffing plaatsvinden in box 1 (52%).

Lucratief belang en letteraandelen

De overheid was niet helemaal blij met de structuur via letteraandelen. Er is enkele jaren geleden, volgens mij in 2009, nieuwe wetgeving ingevoerd die thans bekend staat als "de lucratieve belangen van box 1". De belastingheffing bij een lucratief belang bedraagt 52%. U kunt het lucratief belang voorkomen door het belang van de letteraandelen te laten houden door een eigen B.V. (bijvoorbeeld een Flex B.V.). U moet dan wel even goed kijken of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is (minimaal belang 5%). De heffing bedraagt in een dergelijke situatie maximaal 25%. U kiest dus eigenlijk voor een zekere heffing in box 2 en niet voor het risico dat een belang in box 3 (1,2% heffing) wordt aangemerkt als een belang in box 1 (52% heffing). Box 3 is fiscaal de beste optie maar kent ook het grootste risico. Via juiste advisering en verschillende soorten letteraandelen kan soms worden voorkomen dat er sprake is van een lucratief belang en dat de heffing  in box 3 zal plaatsvinden, advisering hierover is dan wel noodzakelijk.

Wat  is lucratief belang?

Van een lucratief belang is sprake als een werknemer bepaalde aandelen in een bedrijf heeft (of vorderingen in geld) gekregen die zijn bedoeld als beloning voor zijn werkzaamheden. De bewijslast rust bij de inspecteur en er wordt naar gekeken op het moment van uitvoering. Gewone aandelen vallen in principe niet onder het lucratieve belang. Bij plaatsing van cumulatief preferente aandelen (meestal bij bedrijfsopvolging) kan dit ander zijn. Als de gewone aandelen door de cumulatief preferente aandelen dalen beneden de 10% van het totaal aan aandelen (AK), dan kunnen de gewone aandelen wel onder het lucratieve belang vallen. Zolang u zich juist laat adviseren en er zakelijk en normaal wordt gehandeld, is er niet vaak iets aan de hand.

Vragen over werknemersparticipatie via letteraandelen

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit onderwerp, kunt u ons bellen of een e-mail sturen. Het spreekt voor zich dat hierdoor geen enkele verplichting zal ontstaan.1 Jul 2012Waardeer het artikel Letteraandelen en werknemersparticipatie

Letteraandelen en werknemersparticipatie heeft een waardering van 9.2 / 10 punten met 5 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl