Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Wie erft aandelen DGA?

Bij het overlijden van de DGA blijft de B.V. over, echter zonder een bestuurder. De aandelen (het vermogen) van de B.V. vallen in de nalatenschap. De erfgenamen zijn gezamenlijk gerechtigd tot de aandelen in de B.V. en kunnen dan ook gezamenlijk het bestuur gaan uitoefenen of een nieuwe bestuurder benoemen. In de praktijk ontstaan er 2 grote problemen:

  1. Wie is erfgenaam? Dit duurt meestal een paar weken en tevens moet dan nog de verklaring van erfrecht worden opgesteld. De B.V. is dan wellicht een paar weken stuurloos.
  2. Wie wordt bestuurder? Het kan soms veel tijd en overleg (of zelfs ruzies) kosten om een bestuurder te benoemen.

Het stuurloos zijn en blijven van de onderneming / B.V. kan zeer ernstige gevolgen voor het bedrijf opleveren. De continuïteit kan in gevaar komen. Meestal bevatten de statuten van de B.V. een regeling hoe moet worden behandeld als er geen bestuur aanwezig is ('ontstentenis' noemen notarissen dit).

DGA die niets heeft geregeld overlijdt

De wereld is eenvoudig. Als u als DGA niets heeft geregeld bij uw overlijden, dan vererven de aandelen in de B.V. volgens de wet. Dit wil zeggen dat de langstlevende echtgenoot (als u getrouwd bent) zal erven. Als u niet (meer) getrouwd bent, dan erven uw kinderen (als die er zijn).  

Testament en DGA

U kunt ook een testament opstellen. In dit testament dat u via de notaris moet opstellen kunt u zaken anders regelen. Er is ook een soort ondernemersvariant voor testamenten. Er zijn ook ondernemers die een leventestament opstellen, dit is een bijzonder testament en regelt zaken als u nog niet dood bent, maar niet meer zelfstandig beslissingen kunt nemen. Deze vorm is sinds 2012 in ontwikkeling.

Compagnon, DGA en overlijden

Als u uw bedrijf samen met iemand runt, dan is het verstandig om zaken te regelen. Er kunnen meerdere zaken door elkaar lopen. U komt te overlijden en de aandelen vererven aan uw partner. In de statuten van de B.V. en / of de aandeelhoudersovereenkomst staat iets anders. Uw partner krijgt dan wellicht diverse problemen, denk hierbij aan: waarde aandelen, zeggenschap aandelen, persoonlijke zaken binnen het bedrijf welke naar uw partner zouden moeten, uw pensioen betalen aan uw partner, etc.

Hoe regelt de DGA zelf het nieuwe bestuur?

De bestuurder / DGA komt te overlijden, er is dan (soms) geen andere bestuurder meer. Er is sprake van ontstentenis van het bestuur (evenzo als bij ontslag of het neerleggen van de functie). De algemene vergadering van aandeelhouders van de B.V. moet dan een nieuwe bestuurder benoemen. Voor het overlijden kan de bestuurder al een besluit neerleggen dat bij zijn overlijden, de heer of mevrouw X moet worden benoemd als bestuurder. Deze benoeming gaat boven het testament en moet dan bij zijn overlijden ook worden uitgevoerd. Het is niet mogelijk dat de bestuurder / DGA dit in zijn testament regelt, immers de benoeming moet worden geregeld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het besluit dat door de huidige DGA is genomen over de nieuwe bestuurder na zijn overlijden kan door de notaris worden geregistreerd (Centraal Testamenten Register).20 Okt 2012Waardeer het artikel Wie erft aandelen DGA

Wie erft aandelen DGA heeft een waardering van 6.3 / 10 punten met 4 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl