Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

VBI slim beleggen door DGA

Sinds 2007 kennen we in Nederland de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Een VBI hoeft geen vennootschapsbelasting of dividendbelasting te betalen. In de VBI kan dus belastingvrij worden belegd.

Wijziging VBI 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt het forfaitaire tarief verhoogt van 4% naar 5,5%. Dit komt door de aanpassingen in box 3 die in 2017 worden doorgevoerd. De VBI is dan minder snel aantrekkelijk t.o.v. het reguliere beleggen in de BV vorm. Een berekening maken is dus noodzakelijk.

Wat is het fiscale voordeel van een VBI?

De VBI hoeft geen belasting te betalen. Er is wel 25% inkomstenbelasting verschuldigd over de dividenden en vermogenswinsten. Jaarlijks moet er tenminste een dividend van 4% in aanmerking worden genomen, dit tegen een tarief van 25% maakt dat u minimaal 1% belasting moet betalen over de waarde van de aandelen (waarde in het economische verkeer).

Wanneer is een VBI zinvol?

Hier is eigenlijk geen regel voor. In mijn praktijk wordt er over een VBI nagedacht vanaf een vermogen van ongeveer € 1.000.000. Het betreft meestal een DGA die (een deel van) zijn activiteiten heeft verkocht of gaat verkopen en / of een groot deel van het vermogen in liquide middelen binnen een B.V. heeft staan.

Eisen voor een VBI

Zoals bij alles in Nederland zijn er regels. Bij een VBI zijn de regels niet even eenvoudig en soms ook onlogisch. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor een VBI?

  1. De VBI moet in Nederland gevestigd zijn.
  2. De rechtsvorm is een N.V. (of een open fonds voor gemene rekening).
  3. Statutaire doel van de N.V. moet zijn: beleggen volgens de Wft.
  4. Beleggen in stenen (vastgoed) en geld lenen aan de DGA (directeur-grootaandeelhouder) is niet toegestaan.
  5. Beleggen in pensioenen is niet toegestaan.
  6. De N.V. moet (tenminste) 2 aandeelhouders hebben, kleinste aandeelhouder tenminste 10%.
  7. Er geldt een specifiek beleid voor de beleggingen die mogen worden gehouden.
  8. Er moet een beschikking bij de Belastingdienst worden aangevraagd.
  9. Meestal is een herstructurering en / of herfinanciering nodig (meerdere aandeelhouders, pensioen / vastgoed uit de B.V., etc.), dit wordt veelal vorm gegeven via een juridische splitsing of juridische afsplitsing.

Tip omzetting B.V. in VBI

Goed overleg tussen accountant, fiscaal jurist, notaris en bancaire instelling is wenselijk. Laat de adviseurs bij elkaar gaan zitten om onnodige kosten te voorkomen en zaken duidelijk af te stemmen. Een stappenplan met taakverdeling is absoluut noodzakelijk. Daarnaast is het wenselijk dat een adviseur ervaring heeft met de VBI. Het is niet ingewikkeld maar het moet niet zo zijn dat een adviseur voor uw rekening het beroemde 'wiel gaat uitvinden'. Bij sommige omzettingen bedragen de kosten zomaar € 40.000, dit is volstrekt onnodig edoch ontstaat door onervarenheid of dubbel werk.

Bedrijfsopvolging en VBI

In mijn praktijk wordt de VBI ook wel eens gecombineerd met een overgang van het bedrijf aan de kinderen. De werkmaatschappij of werkmaatschappijen worden dan verkocht aan de kinderen en de verkopende B.V. wordt dan omgezet in een N.V. / VBI.

Offerte of vragen over de VBI

Als u een offerte of een advies zou willen voor de omzetting van een B.V. naar naar een VBI kunt u deze hier aanvragen. U kunt mij ook bellen voor een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek bij mij op kantoor.21 Okt 2012Waardeer het artikel VBI slim beleggen door DGA

VBI slim beleggen door DGA heeft een waardering van 5.4 / 10 punten met 5 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl