Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Schenken aandelen in bedrijf

De bedrijfsopvolgingsregeling is eigenlijk de belangrijkste faciliteit binnen de estate planning om schenkbelasting / erfbelasting te besparen. Een zorgvuldige uitvoering met een herstructurering is wel nodig om tot de juiste belastingvrije uitvoering te komen. In dit artikel een uitgewerkt advies om aandelen belastingvrij te schenken.

De holdingstructuur en schenken van aandelen

De bedrijfsopvolging binnen een familie wordt regelmatig toegepast. In mijn praktijk zie ik dat ondernemers er vaak te laat over nadenken en soms zelfs het bedrijf verkopen en daarna gaan nadenken over de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting. Dit kan zomaar 30% extra aan belasting kosten. De belangrijkste regelingen om een bedrijf belastingvrij over te dragen zijn:
  1. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de successiewet (geen of beperkt schenkbelasting).
  2. Doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (geen of beperkt box 2 heffing in de inkomstenbelasting).
Veel ondernemers hebben een zogenaamde holding of beheermaatschappij en hieronder één of meer werkmaatschappijen. In de holding wordt veel het onroerend goed, beleggingen, vrije geldmiddelen en het pensioen ondergebracht. De werkmaatschappij wordt zo clean mogelijk gehouden om geen risico's te lopen bij een faillissement. De meeste ondernemers willen de werkmaatschappij wel aan hun kinderen schenken, maar willen de holding bij zichzelf houden, ze moeten immers ook aan hun oude dag denken.

Bedrijfsopvolgingsregeling, holdingstructuur en belastingvrij schenken bedrijf

De vraag die dan zal voorliggen is of een dergelijke structuur eenvoudig kan worden gebruikt om de werkmaatschappij(en) aan de kind(eren) te schenken. Voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (schenkbelasting) gaat dit prima, de regeling is er bijna op geschreven. De wetgever stelt wel dat alle aandelen in de werkmaatschappij moeten worden overgedragen om de aandelen belastingvrij te kunnen schenken aan de kinderen. U kunt dus niet een pakket aandelen verkopen aan een derde en de rest aan uw kinderen, alle aandelen moeten naar de kinderen. Dit is een belachelijke en onbegrijpelijke voorwaarde, maar u moet het ermee doen. Via een zorgvuldige planning kunt u dit wel regelen, maar u heeft dan een paar jaar de tijd nodig.

Doorschuifregeling, holdingstructuur en belastingvrij schenken bedrijf

Binnen de wet op de Inkomstenbelasting 2001 (de doorschuifregeling) zijn er meer problemen te verwachten. Het schenken van de aandelen in de werkmaatschappij gaat voor de inkomstenbelasting niet goed. De doorschuifregeling geldt alleen voor rechtstreeks door de schenker gehouden aandelen in een B.V. of N.V. (of andere rechtspersoon). Er zijn hierover al veel vragen gesteld, ook tijdens de totstandkoming van deze wet. De staatssecretaris bleef echter - niet gehinderd door enige kennis - bij zijn standpunt. De aandelen moeten dan dus eerst worden afgesplitst naar een nieuwe holding om vervolgens de aandelen in deze nieuwe holding over te dragen aan de kind(eren). De aandelen in de nieuwe holding (zeg holding 2) kunnen dus wel aan de bedrijfsopvolger (bijvoorbeeld uw zoon of dochter) worden geschonken. Ik zou wel toestemming vragen voor deze vorm van herstructureren maar de staatssecretaris heeft al aangegeven dat deze vorm van (af)splitsen prima is en voldoet aan de fiscale eisen (zakelijk, niet gericht op enkel belasting besparen).

Vragen over schenken van een bedrijf

Als u vragen of opmerkingen heeft over een schenking, belastingvrij schenken van uw bedrijf, een emigratie om erfbelasting na schenken van het bedrijf te verkopen of over de fiscale structuur bij de schenking van een bedrijf, etc., kunt u zonder verdere verplichtingen onderstaand vragenformulier invullen. U krijgt dan binnen 48 uur bericht van onze notaris of fiscaal jurist.  

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en elke partner zal u eerst een offerte aanbieden dan wel zonder verdere kosten uw vraag beantwoorden. U kunt ons ook bellen of geheel vrijblijvend een email sturen,27 Jul 2012Waardeer het artikel Schenken aandelen in bedrijf

Schenken aandelen in bedrijf heeft een waardering van 5.3 / 10 punten met 4 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl