Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Juridische splitsing en notaris

Een juridische splitsing is eigenlijk een schaar zetten in uw B.V. Na de splitsing is een deel van de activiteiten of activa ondergebracht bij een andere B.V. Bij notarissen en fiscaal juristen is dit aan de orde van de dag. Er zijn 2 soorten splitsingen:

 1. zuivere splitsing: de splitsende vennootschap houdt na splitsing op te bestaan;
 2. afsplitsing: de splitsende vennootschap blijft na de splitsing voortbestaan  (deel vermogen wordt afgesplitst naar een andere rechtspersoon).


Waarom wordt er tot een juridische splitsing besloten?

U heeft 2 winkels en wilt beide winkels onderbrengen in aparte rechtspersonen, de reden? Kunnen er vele zijn, hierbij kunt u denken aan:

 1. risicospreiding;
 2. belasting besparen;
 3. aparte verkoop;
 4. bedrijfsopvolging.

Het vermogen van de splitsende vennootschap gaat bij een juridische splitsing onder algemene titel over naar de verkrijgende vennootschap. Onder algemene titel wil zeggen dat de overdracht feitelijk vanzelf verloopt, de overgedragen zaken hoeven dus niet afzonderlijk te worden overgedragen, zoals bijvoorbeeld bij een verkoop van activa. Het voorkomt dus onnodige administratieve lasten. 

Juridische splitsing en fiscale gevolgen

De juridische splitsing is ook bij de Belastingdienst bekend. Via een redelijk eenvoudig briefje kunt u gebruik maken van fiscale faciliteiten waardoor u geen vennootschapsbelasting of overdrachtsbelasting verschuldigd bent. Het is wel verstandig dat een fiscaal jurist even met u meekijkt.

Hoe werkt een juridische splitsing (stappenplan)?

Een juridische splitsing kost even tijd en dus geld. Daarnaast is het verstandig om het stappenplan rustig door te lopen en hierin geen fouten te maken. Het is verstandig om de regie hierover bij uw notaris of fiscaal jurist te laten, hij of zij heeft hier ervaring mee en voorkomt dat u een financiele scheur op zou lopen.

 1. Besluit: de aandeelhouders nemen een besluit tot een juridische splitsing.
 2. Toelichting: de bestuurders van de splitsende vennootschappen moeten een voorstel voor de splitsing schrijven, dit moet worden voorzien van een korte toelichting. Waarom moet de splitsing plaatsvinden? Denk hierbij aan juridische, economische en sociale aspecten.
 3. Concepten: de notaris opdracht geven tot het opstellen van conceptakten voor de juridische splitsing.
 4. Deponeren: het voorstel tot de juridische splitsing moet gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Bij dit voorstel moeten de ontwerpstatuten verkrijgende en splitsende vennootschap, winst- en verliesrekeningen, de laatste 3 jaarrekeningen, voorgenomen samenstelling besturen, de beschrijving van de splitsende vermogensbestanddelen en soms een accountantsverklaring worden gevoegd.
 5. Publicatie: de juridische splitsing moet worden aangekondigd in een landelijk dagblad. Hierin moet de juridische splitsing en het feit dat de bescheiden bij de Kamer van Koophandel liggen worden gemeld. Een belanghebbende (bijvoorbeeld een schuldeiser) kan dan nog naar de rechtbank. In de publicatie alle relevante adressen melden (adres Kamer van Koophandel en adres vennootschap waar de stukken liggen).
 6. Wachten: 1 maand na de publicatie kan een verklaring van geen verzet (non verzet) worden opgevraagd bij de rechtbank.
 7. Besluit: de aandeelhouders nemen formeel het besluit van splitsing.
 8. Notaris: de notaris zal de akten passeren en de juridische splitsing is een feit. Dit moet binnen 6 maanden na de plaatsing van de advertentie (ad 5) plaatsvinden.

Vragen juridische splitsing

Als u vragen op opmerkingen over de juridische splitsing heeft, kunt u contact opnemen met de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed. U kunt hem hiertoe een e-mail sturen of hem bellen (053 - 432 72 00).15 Jun 2012


Meer weten over juridische splitsing:


Waardeer het artikel Juridische splitsing en notaris

Juridische splitsing en notaris heeft een waardering van 9.1 / 10 punten met 11 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl