Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Gedeeltelijke afkoop stamrecht mogelijk

Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een bestaand stamrecht (in een stamrecht B.V. of een bij een professionele verzekeraar ondergebrachte voorziening) af te kopen zonder dat daarop de sanctiebepaling van artikel 19b Wet LB van toepassing is. Op basis van de huidige wettekst blijft de sanctie slechts achterwege als de waarde van het stamrecht in een bedrag ineens wordt afgekocht. Er kan ook echter worden gekozen voor een gedeeltelijke afkoop.  

Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2014 heeft de Staatssecretaris immers toegezegd ook een regeling te zullen treffen voor een gedeeltelijke afkoop. Daarvoor is een aanpassing van artikel 39f van de wet LB voorgesteld:

In afwijking in zoverre van het eerste lid mag de waarde van de aanspraak, het tegoed van de stamrechtspaarrekening of de waarde van het stamrechtbeleggingsrecht geheel of gedeeltelijk op een eerder tijdstip worden uitgekeerd dan in de artikelen 11 en 11a, zoals die op 31 december 2013 luidden, en de daarop gebaseerde bepalingen, is bepaald.

Lid 3 zegt echter:

Indien de werknemer ineens beschikt over de aanspraak, bedoeld in het eerste of tweede lid, of over het ingevolge het eerste lid daarmee gelijkgestelde bedrag, wordt 80 percent van het ingevolge het eerste en tweede lid als loon in aanmerking te nemen bedrag in aanmerking genomen.

Conclusie: die 80% geldt dus niet bij een gedeeltelijke afkoop.

Wat moet u doen?

Wat u moet doen is afhankelijk van uw situatie. Laat u goed informeren over wat voor u verstandig is om te toen: (gedeeltelijk) afkopen of niet!12 Aug 2014Waardeer het artikel Gedeeltelijke afkoop stamrecht in 2014
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl