Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Gevolgen terugwerkende kracht bij inbreng en Flex B.V.

Een eenmanszaak of vennootschap onder firma kan worden ingebracht in een B.V., als dat fiscaal of anderszins aantrekkelijk is. Dit kan fiscaal geruisloos of ruisend. In dit artikel een toelichting over de terugwerkende kracht bij de inbreng van een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma in de Flex B.V.

Geruisloze inbreng of ruisende inbreng in de Flex B.V.

Bij geruisloze inbreng is het mogelijk om dat met drie maanden terugwerkende tot 1 januari te doen, als de B.V. vóór 1 april van het volgende jaar is opgericht (vijftien maanden). Als de inbreng ruisend met terugwerkende kracht tot 1 januari van het jaar plaatsvindt, dient de (Flex) B.V. binnen negen maanden (dus vóór 1 oktober van het jaar) te zijn opgericht (CPP2008/1626M).

Flex B.V. en geruisloze of ruisende inbreng

Met ingang van 1 oktober 2012 is het mogelijk een Flex B.V. op te richten onder het nieuwe B.V.-recht (Flex B.V.). Ruisende inbreng met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 betekent dus dat geen gebruik gemaakt kan worden van de Flex B.V.. Bureau Vaktechniek van het Register Belastingadviseurs heeft het ministerie van Financiën de vraag gesteld of  wordt goedgekeurd dat ruisende inbreng later in het jaar plaatsvindt met behoud van terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Hiermee zou de Flex B.V. kunnen worden gebruikt. Het ministerie geeft aan dat vooraf geen verruiming van de termijn wordt gegeven, maar dat een concrete casus kan worden voorgelegd met opgaaf van reden waarom verruiming van de termijn wenselijk is.

Het volstorten bij een ruisende inbreng zal veelal geen probleem zijn, omdat de IB-onderneming wordt gebruikt voor de volstorting van het aandelenkapitaal, maar wel zijn de huidige eisen (accountantsverklaring, minimum kapitaal van € 18.000, bankverklaring) nog van toepassing. Voor het jaar 2013 is verruiming van de termijn niet nodig omdat dan sowieso gebruik kan worden gemaakt van de Flex B.V. Ook voor de geruisloze inbreng kan gebruik worden gemaakt van de Flex B.V. Daarvoor geldt zoals gezegd een termijn van vijftien maanden, zodat deze na 1 oktober kan worden opgericht.

Oprichten Flex B.V.

Als u een Flex B.V. voor een aantrekkelijk tarief wilt oprichten, kunt u dit formulier invullen. De Flex B.V. voor de ZZP'er kunt u hier oprichten.4 Sep 2012Waardeer het artikel Terugwerkende kracht inbreng BV

Terugwerkende kracht inbreng BV heeft een waardering van 8 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl