Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Huidige B.V. en nieuwe wetgeving Flex B.V.

Vanaf 1 oktober 2012 wordt het burgerlijk wetboek aangepast. De aanpassingen zorgen ervoor dat de nieuwe Flex B.V. mogelijk wordt. De eis om € 18.000 te plaatsen en te storten komt te vervallen. Er kan worden volstaan met 1 aandeel met stemrecht. U kunt dus uw kapitaal terugbrengen naar € 1, dit kan door inkoop / intrekking van aandelen of door de wijziging van het nominale bedrag, beide moet via de notaris.

Gevolgen lager aandelenkapitaal

U ontvangt belastingvrij € 18.000, dit is het grootste voordeel. Daarnaast kunt u de soort aandelen aanpassen, zo kunt u winstrechtloze en stemrechtloze aandelen vormen. Er bestaan echter ook risico's, dit bijvoorbeeld in situaties als u pensioen in eigen beheer heeft ondergebracht.

Stappen om kapitaal huidige B.V. te verminderen

  1. Statuten: overleg met uw notaris op welke punten uw statuten aansluiten bij de nieuwe wetgeving, dit kan via een notariele APK.
  2. Statutenwijziging: de statuten moeten voor een terugbetaling worden aangepast. Als er een verwijzing naar 2:208/209 in staat, moet u een echte procedure doorlopen (deponeren, advertentie, verslag maken, etc.). U kunt dit voorkomen door een statutenwijziging. Daarnaast moet er voor de vermindering een aandeelhoudersbesluit en een besluit door het bestuur worden genomen.
  3. Vermogen: het eigen vermogen moet groter zijn dan de algemene winstreserves in de B.V., overleg dit met uw accountant of fiscaal jurist.

Bestuursaansprakelijkheid neemt toe

Het bestuur neemt het besluit tot vermindering van het aandelenkapitaal. De bestuurder heeft de plicht en de  verantwoordelijkheid om zorgvuldig te beoordelen of door de terugbetaling de B.V. op dat moment en in de toekomst nog wel aan de betaling van de schuldeisers kan (blijven) voldoen. Indien de positie van de schuldeisers door de terugbetaling in gevaar komt, had er niet mogen worden terugbetaald en kan de bestuurder hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Vragen over terugbetaling kapitaal

Heeft u vragen of opmerkingen over de terugbetaling van kapitaal, dan kunt u via onderstaande formulier een vraag stellen of ons bellen.19 Jul 2012Waardeer het artikel Huidige BV en nieuwe Flex BV

Huidige BV en nieuwe Flex BV heeft een waardering van 10 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl