Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Flex B.V. en pensioen in eigen beheer

Het B.V.-recht wordt flexibeler en eenvoudiger, daarnaast kent het dadelijk meer mogelijkheden. De keerzijde hiervan is dat de aansprakelijkheid van bestuurders (en aandeelhouders) wordt uitgebreid. In dit artikel de gevolgen voor het pensioen in eigen beheer van de DGA.

Pensioen in eigen beheer en aansprakelijkheid Flex B.V.

Pensioen in eigen beheer wordt op de balans van de B.V. gewaardeerd op grond van fiscale waarderingsregels. De werkelijke waarde van de pensioenverplichting in eigen beheer is altijd hoger, de werkelijke waarde is de waarde van het pensioen als de B.V. het pensioen zou onderbrengen bij een verzekeraar. Het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering kan zo maar oplopen tot 30% - 40%. De B.V. moet dus meer liquiditeit of overige (vrije) middelen aanhouden om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen. De jaarrekening van de accountant (of de fiscale balans) zijn hiervoor niet maatgevend. Als de B.V. voldoende winstreserves heeft, is er geen probleem, tenzij de DGA besluit om dividend uit te keren.

Voorbeeld pensioen in eigen beheer, dividenduitkering en Flex B.V.

Voorbeeld: de pensioenreserve (pensioen in eigen beheer) bedraagt per 31 december 2012 in totaal € 100.000, de commerciële waarde bedraagt € 140.000. De B.V. heeft een winstreserve van € 30.000 en er staat € 130.000 bij de Rabobank op een spaarrekening. De DGA besluit (als aandeelhouder) om dividend uit te keren, er is immers voldoende geld en € 40.000 winstreserve. De DGA keurt het besluit goed en het dividend wordt uitgekeerd.

Wat ging er mis?

De aandeelhouder stelt voor om een dividend uit te keren. Het bestuur moet dit besluit goedkeuren en hierbij nagaan (onder het nieuwe Flex B.V.-recht) of de Flex B.V. na de uitkering nog wel aan haar verplichtingen kan blijven voldoen (de zogenaamde uitkeringstoets). Het pensioen in eigen beheer van de DGA is zo'n verplichting. Omdat de commerciële waarde van het pensioen veel hoger is, mag er geen dividend worden uitgekeerd. Hoewel er een winstreserve is en het tekort fiscaal gezien niet tot uitdrukking komt op de balans, mag de Flex B.V. het dividend niet uitkeren. Als achteraf (zeg na paar jaar) blijkt dat het bestuur ten onrechte het besluit heeft goedgekeurd en dit behoorde te weten, dan kan het bestuur (de DGA) in privé aansprakelijk worden gesteld voor het tekort (tot maximaal de dividenduitkering). Dit geldt ook voor de aandeelhouder, dus beide kunnen worden aangesproken. Bij de DGA is het bestuur en de aandeelhouder 1 persoon.

Dit probleem zal in de toekomst vaak onderwerp zijn van procedures.

Vragen Flex B.V. en pensioen in eigen beheer

Als u vragen over dit onderwerp, heeft kunt u mij bellen of een e-mail sturen.10 Jul 2012Waardeer het artikel Flex BV en pensioen in eigen beheer

Flex BV en pensioen in eigen beheer heeft een waardering van 9 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl