Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Algemeen overzicht Flex B.V.

Per oktober 2012 is er de wetgeving inzake de Flex BV. De reden voor deze B.V. is, dat het huidige B.V.-recht uit de jaren '70 komt en zowel Engeland (de Ltd.) als Duitsland (Light GmbH) ook een eenvoudige variant van de normale rechtspersoon hebben bedacht. De nieuwe lichte B.V. of Flex B.V. is een mooie rechtsvorm voor de ondernemer. In dit artikel een overzicht van de regeling.

Beperkte aansprakelijkheid B.V.

De B.V. is een populaire rechtsvorm. De aandeelhouder / bestuurder is in principe niet aansprakelijk met zijn privévermogen voor schulden van de B.V. Het risico van de aandeelhouder is beperkt tot het bedrag waarvoor hij deelneemt in de B.V. Bestuurders van een B.V. moeten de B.V. wel behoorlijk besturen, de cijfers tijdig publiceren, de administratie voldoende bijhouden en de Belastingdienst tijdig informeren bij een probleem. Maar als dit gebeurt, is de bestuurder niet aansprakelijk voor schulden van de B.V.

Waarom Flex B.V.?

De Flex B.V. is met name bedoeld voor de MKB-ondernemer en de ZZP'er die een scheiding wenst tussen het B.V.-vermogen en het privévermogen. Grootste nadeel van de Flex B.V. is volgens mij het grotere risico voor een privé aansprakelijkheid na winst of dividenduitkeringen.

De nieuwe Flex B.V.

  1. Minimum kapitaal: de kapitaaleis van € 18.000 die moet worden gestort bij oprichting komt te vervallen. Zonder kapitaalstorting kunt u dus een B.V. oprichten.
  2. Blokkeringsregeling: u kon aandelen niet aan een derde verkopen, de aandelen moeten eerst worden aangeboden aan de mede-aandeelhouder. Deze regeling wordt een stuk eenvoudiger.
  3. Bankverklaring: bij oprichting heeft u soms een bankverklaring nodig. De bankverklaring komt te vervallen (dit hangt mede samen met ad 1).
  4. Nachgrundung: overdracht van goederen / activa binnen 2 jaar na oprichting is zonder problemen mogelijk.
  5. Accountantsverklaring: de verplichte accountantsverklaring bij de inbreng van natura verdwijnt.
  6. Soorten aandelen: er komt een mogelijkheid om eenvoudig te werken met aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht.
  7. Bescherming crediteuren: in essentie is de € 18.000 de bescherming voor de crediteuren, echter dit komt te vervallen. Er wordt bij de Flex B.V. gekeken naar hetgeen de aandeelhouder uit de B.V. heeft gehaald. Oppassen dus als u als aandeelhouder geld uit de B.V. haalt, waardoor crediteuren / schuldeisers worden benadeeld. Alleen dividend uitkeren als het kan, is het credo.
  8. Soorten aandelen: er kunnen specifieke aandelen aan verschillende aandeelhouders worden uitgegeven. Hierbij kunt u denken aan aandelen zonder winstrecht of zonder stemrecht.
  9. Besluiten: aandeelhouders kunnen eenvoudiger en sneller besluiten nemen, dit kan ook buiten de vergadering om. De vergadering mag vrijwel overal worden gehouden, zelfs in het buitenland.
  10. Blokkeringsregeling: de verplichte blokkeringsregeling wordt afgeschaft onder de Flex B.V. De aandelen kunnen ruimer worden aangeboden en er kan ook worden besloten om over een bepaalde periode geheel niet tot verkoop te kunnen overgaan. Er komen standaard statuten, hiermee hoeft u niet meer langs de notaris. Wordt het complexer of zijn er meerdere aandeelhouders, dan is de notaris wel verplicht.

Zelf flex BV oprichten

Via deze site kunt u zelf uw flex BV oprichten. Doordat u zelf diverse informatie verstrekt kan de Flex BV met een korting van 25% worden opgericht door een notaris. Kijkt u hier hoe dit werkt.

Ik heb een BV heeft dit invloed?

Ja u kunt uw statuten (deels) laten aanpassen waardoor u meer flexibiliteit krijgt. Tevens kunt u het vermogen verminderen tot 1 euro waardoor u belastingvrij 17.999 euro mag terugbetalen. U valt dan waarschijnlijk wel onder de regels van de Flex BV, laat u hierover adviseren,
22 Apr 2012Waardeer het artikel Algemeen overzicht Flex B.V.

Algemeen overzicht Flex B.V. heeft een waardering van 9.4 / 10 punten met 19 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl