Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Arbeidsongeschiktheid DGA

Veel ondernemers brengen hun pensioen onder in hun B.V. In dit pensioen is meestal ook het risico voor arbeidsongeschiktheid ondergebracht. Meestal is de B.V. niet in staat om dit risico te dragen, bij arbeidsongeschiktheid van de ondernemer / DGA zal veelal de winst van de onderneming / B.V. ook dalen. Bij een normale situatie zou de pensioenopbouw bij een arbeidsongeschiktheid ook gewoon door moeten lopen. Meestal kan dit niet omdat simpelweg de middelen ontbreken. Verzeker dit risico extern of overweeg om dit onderdeel uit uw pensioenbrief te verwijderen.

Regel arbeidsongeschiktheid DGA

Een werkgever is verplicht om gedurende 24 maanden het loon van een zieke werknemer door te betalen. Een DGA is geen werknemer in de zin van de wet en valt dus niet onder deze regeling. De DGA moet dus het risico van arbeidsongeschiktheid verzekeren en / of simpelweg het risico lopen dat  er geen uitkering volgt als hij ziek wordt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering DGA in privé of B.V.

Het risico kan de DGA privé verzekeren (premie aftrekbaar), meestal moet het salaris dan worden verhoogd. Door dit hogere salaris is de pensioengrondslag ook hoger, dit kan een voordeel zijn. Tevens krijgt de DGA minder snel te maken met het minimum salaris voor het gebruikelijke loon. Normaal is de AO-uitkering 70% van het laatstverdiende salaris van de DGA.

De meeste DGA's regelen de verzekering via de B.V. De premie is dan in de B.V. aftrekbaar, de uitkering komt vervolgens in de B.V. binnen en wordt aan de DGA voldaan als hij arbeidsongeschikt wordt.

Arbeidsongeschiktheid in pensioenbrief

De standaard pensioenbrief (voorbeeld Belastingdienst) wordt door de meeste DGA's gebruikt. In deze pensioenbrief is ook een zogenaamde AO-bepaling of AO-pensioen opgenomen. Het is zeker te overwegen om deze bepaling uit uw pensioenbrief te halen als u het risico onvoldoende extern hebt verzekerd. Het afzien van een AO-pensioen kan - bij een strikte inspecteur - tot 52% strafheffing leiden, meestal komt hier ook nog 20% revisierente bij. Sommige pensioenadviseurs voegen in de pensioenbrief een regel toe: "mits de B.V. het ook kan betalen." Overleg met uw eigen pensioenadviseur of hij denkt dat dit goed gaat.

Vragen over arbeidsongeschiktheid en DGA

Als u vragen of opmerkingen heeft over de arbeidsongeschiktheid van de DGA, kunt u deze via onderstaand formulier aan ons stellen.24 Okt 2012


Waardeer het artikel Arbeidsongeschiktheid DGA
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl