Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Donkere wolken boven de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten?

Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij de schenk- en erfbelasting een ongeoorloofd onderscheid maakt tussen ondernemingsvermogen en ander vermogen. Deze uitspraak heeft veel commotie opgeleverd en de aandacht opgeëist, maar uiteindelijk heeft de Hoge Raad op 22 november 2013 definitief beslist dat het verschil in de behandeling van particulier vermogen en ondernemingsvermogen toch niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De aandacht heeft echter ook een keerzijde, de fiscus gaat de bestaande regeling onder de loep nemen. En dat voorspelt niet veel goeds voor de belastingplichtigen.

Reactie Belastingdienst

Ondanks de beslissing van de Hoge Raad dat geen sprake is van ongerechtvaardigd onderscheid, heeft Staatssecretaris Wiebes dus nu het voornemen geuit om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten nog eens nader te bezien en te kijken of kan worden volstaan met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Dit omdat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat de te betalen erfbelasting in 70% van de gevallen uit de nalatenschap gewoon had kunnen worden betaald als geen sprake was geweest van een vrijstelling. Een en ander is te lezen in een brief van Wiebes aan de Tweede Kamer van 25 april, waarin hij reageert op de stand van zaken van diverse moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer. Hoe men dit allemaal zo zeker weet en of dit alles bevorderlijk is om het broze economische herstel te stimuleren is maar de vraag en het derde deel dat de faciliteit wel nodig heeft zal er ook niet erg enthousiast van worden. 

Conclusie: snel aan de slag met de overdracht!

De overheid zal mogelijk niet lang aarzelen om deze regeling, inhoudende een grote vrijstelling in de schenk- en erfbelasting aan te passen. De regel zal dan minder ruim worden of vervangen worden door een andere, minder aantrekkelijke regeling. De regeling zal in het gunstigste geval nog even in stand blijven, maar nog ruimer wordt deze zeker niet. Reden temeer om de overdracht van een onderneming sneller in gang te zetten, althans om hier snel over na te denken. Ook gezien de huidige economische situatie is de onderneming momenteel wat goedkoper over te dragen en is om meerdere redenen het moment daar om eens te praten. Maakt u dus snel een afspraak om de mogelijkheden te bespreken om nog van deze regeling gebruik te maken.

Contactpersoon 

Voor vragen kunt u een afspraak maken met Anqelique Vermeer, per mail a.vermeer@jongbloed.tv30 Apr 2014


Waardeer het artikel Donkere wolken boven de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten!

Donkere wolken boven de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten! heeft een waardering van 10 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl