Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de successiewet

De nieuwe successiewet kent een ruimere bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze faciliteit is van toepassing bij schenking of erven van een onderneming of B.V. De vrijstelling bedraagt sinds 2010 100% (bij ondernemingsvermogen tot € 1.000.000). Voor het meerdere is de vrijstelling 83%.

Voorwaarden bedrijfsopvolgingsfaciliteit

  1. De schenker moet de onderneming al 5 jaar in handen hebben (bij overlijden 1 jaar).
  2. De verkrijger moet de onderneming 5 jaar voortzetten.
  3. Er moet sprake zijn van een echt bedrijf, een materiële onderneming. Als het om een B.V. gaat, mag deze onderneming ook in een dochteronderneming zijn ondergebracht. De vrijstelling geldt dus niet voor een B.V. met enkel beleggingen.
  4. Soms vallen preferente aandelen ook onder de faciliteit, deskundig advies is dan noodzaak.
  5. U moet een verzoek doen voor deze faciliteit.
  6. De faciliteit geldt ook voor bedrijfspanden, zelfs voor zogenaamde TBS-panden die privé-eigendom zijn.

Beleggingsvermogen in de B.V.

In de wetgeving tot 2010 kon de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook een voordeel bieden bij beleggingsvermogen dat belastingvrij kon worden overgedragen. Als er beleggingen in de B.V. zitten die ook worden overgedragen, dan mogen deze niet meer bedragen dan 5% van de waarde van de aandelen. Ook voor preferente aandelen wordt de regeling beperkt.

Vrijstelling onroerende zaken

Sinds 2010 is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook van toepassing op onroerende zaken. Dit geldt ook voor onroerende zaken in privé die aan de B.V. ter beschikking worden gesteld. Het pand moet dan wel dienstbaar zijn aan de onderneming die in de B.V. wordt uitgeoefend.2 Aug 2012Waardeer het artikel De bedrijfsopvolgingsfaciliteit erfbelasting

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit erfbelasting heeft een waardering van 8 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl