Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Geruisloze doorschuiving aan kinderen

U kunt uw bedrijf zonder belastingheffing overdragen aan uw kinderen, dit gaat via de zogenaamde doorschuiffaciliteit (artikel 3.63 Wet Inkomstenbelasting). Uw zoon of dochter moet dan wel gedurende 3 jaar (36 maanden) verbonden zijn aan uw onderneming (mede-ondernemer of dienstbetrekking).

De doorschuiffaciliteit bij bedrijfsopvolging

Feitelijk gaat uw zoon of dochter verder met uw bedrijf en stapt u eruit. Uw zoon of dochter neemt "de balans tegen dezelfde boekwaarden" over en hoeft over de waarde van de onderneming geen belasting te betalen. Deze structuur wordt gekozen indien:

 1. externe financiering van de overdracht niet mogelijk is (u krijgt na overdracht een vordering op uw zoon of dochter);
 2. de onderneming een lage waarde heeft;
 3. de ouders voldoende geld hebben en de stakingswinst niet nodig hebben voor hun pensioen of leven.

De belangrijkste nadelen van de doorschuiffaciliteit zijn :

 • U ontvangt niet direct een koopsom voor uw bedrijf.
 • De uiteindelijke koopsom is afhankelijk van de kwaliteiten van uw zoon of dochter (u loopt risico over de nog niet ontvangen koopsom).
 • Uw zoon of dochter gaat verder met uw boekwaarden (geen verhoogde afschrijvingsgrondslag).
 • Uw zoon of dochter heeft geen recht op investeringsaftrek.
 • Uw zoon of dochter moet nog een keer afrekenen over de stakingswinst binnen uw onderneming (bij overdracht dus rekening houden met een belastinglatentie).

Bij overdracht krijgt uw zoon of dochter een zakelijke schuld aan u. De rente op deze schuld is voor uw zoon / dochter aftrekbaar en bij u belast in box 3, dit is fiscaal aantrekkelijk.

Bedrijfspand

U kunt ervoor kiezen om het bedrijfspand over te dragen of zelf te houden. Als u het bedrijfspand wilt behouden (verhuren aan uw kinderen), dan moet u over de meerwaarde belasting betalen (verschil boekwaarde / werkelijke waarde). De belastingheffing kunt u via een stakingslijfrente uitstellen, meestal is het financieren van de stakingslijfrente een probleem, u moet immers wel geld overmaken aan een verzekeraar.

Advies fiscaal jurist bij doorschuiving

In de praktijk blijken een aantal zaken te worden vergeten of krijgen deze minder of onvoldoende aandacht. De belangrijkste onderdelen zijn

 1. Laat een correcte waardeberekening van uw onderneming maken.
 2. Zorg ervoor dat u controle blijft houden op de onderneming na overdracht (uw geld zit er immers nog in).
 3. U moet zich in het jaar van overdracht melden bij de Belastingdienst waarbij u een beroep doet op de doorschuiffaciliteit (kan ook via uw aangifte inkomstenbelasting).
 4. Er wordt vergeten om voor de FOR een stakingslijfrente te bedingen.
 5. De oud-ondernemer blijft onverwacht aansprakelijk voor schulden omdat dit niet correct is afgestemd.
 6. Soms is het fiscaal voordeliger en verstandiger dat de oud-ondernemer nog even bij de onderneming betrokken blijft.
 7. Soms is een bedrijfsopvolging via een B.V.-structuur fiscaal voordeliger en minder risicovol.

Tot slot merken wij op dat bedrijfsopvolging in de vorm van een geruisloze doorschuiving maatwerk is. U kunt altijd contact opnemen met onze specialisten.17 Nov 2013Waardeer het artikel Geruisloze doorschuiving aan kinderen

Geruisloze doorschuiving aan kinderen heeft een waardering van 5.9 / 10 punten met 11 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl