Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Bedrijfsopvolging en vrijgestelde beleggingsinstelling

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan prima worden gecombineerd met een ander planningsinstrument, de VBI (de Vrijgestelde Beleggingsinstelling). In dit artikel een korte omschrijving van deze mogelijkheid.

Wijziging VBI 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt het forfaitaire tarief verhoogt van 4% naar 5,5%. Dit komt door de aanpassingen in box 3 die in 2017 worden doorgevoerd. De VBI is dan minder snel aantrekkelijk t.o.v. het reguliere beleggen in de BV vorm. Een berekening maken is dus noodzakelijk.

De vrijgestelde beleggingsinstelling, wat is dat?

Een bestaande B.V. wordt omgezet in een N.V., een VBI moet namelijk altijd een N.V. zijn. De VBI-status wordt meestal in overleg tussen de accountant, fiscaal jurist, notaris en de Belastingdienst opgezet. De Belastingdienst (de inspecteur) moet de status uiteindelijk toekennen. De voordelen:

 • De N.V. met een VBI-status hoeft geen vennootschapsbelating over haar winst / resultaat te betalen.
 • Daarnaast hoeft er geen dividendbelasting te worden ingehouden op de door de VBI uitgekeerde dividenden.

Dit zijn substantiële voordelen. Elk voordeel heeft echter ook zijn nadeel. De belangrijkste nadelen zijn:

 • De N.V. heeft geen recht heeft op verrekening van de door haar betaalde bronheffingen.
 • Geen recht op toegang tot door Nederland gesloten belastingverdragen.
 • Betalen forfaitair rendement van 4% over de waarde van de aandelen (in de aangifte Inkomstenbelasting). Dit rendement is belast voor de inkomstenbelasting. Over de waarde moet dus feitelijk 1% belasting worden betaald, omdat de aandelen in de regel tot box 2 behoren (tarief 25%).

Vereisten die worden gesteld aan de VBI

De Belastingdienst stelt zeer strikte voorwaarden aan de VBI, dit ziet met name op de beleggingen binnen de N.V. De belangrijkste eisen zijn:

 • De N.V. moet als statutair en feitelijk doel hebben het collectief beleggen in geld en goederen.
 • Er moeten minimaal 2 mensen aandeelhouder zijn van de N.V. (1 aandeelhouder minimaal 10%, zowel zeggenschap als economisch belang). Maximale belang van een aandeelhouder is derhalve 90% en een stichting er tussen schuiven of de aandelen certificeren is niet toegestaan. In de praktijk zal uw partner of echtgenoot (of uw minderjarige kind of kinderen) als tweede aandeelhouder optreden. Let op dat u niet in gemeenschap van goederen mag zijn gehuwd en dat het geld dat voor de 10% wordt betaald niet door de N.V. mag worden geleend. Een bank wordt vaak geraadpleegd voor de lening.
 • Beleggen in effecten, opties of obligaties. Direct beleggen in een werkmaatschappij of onroerende zaak is niet toegestaan. Er wordt wel een geprobeerd om via obligaties aan een "niet directe" werkmaatschappij te voldoen aan de beleggingseis.
 • De statuten moeten zorgvuldig worden opgesteld en aansluiten op de beleggingen (onder meer open end karakter).
 • Soms is een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig, meestal is dit niet vereist.

Wanneer een VBI?

Een VBI is aantrekkelijk vanaf ongeveer € 1.000.000 vrij eigen vermogen, derhalve voor vermogende particulieren en / of ondernemers of oud-ondernemers. Veel ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht kiezen voor een VBI.

Daarnaast kiezen sommige ondernemers ervoor om hun holding in twee delen te knippen.

 1. Deel 1 / holding 1: omzetten in een VBI.
 2. Deel 2 / holding 2: gaat verder met de onderneming, deze eventueel via preferente aandelen of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdragen aan de kinderen.

Bovenstaande wordt meestal via een zogenaamde juridische splitsing vorm gegeven. Een andere optie is om een nieuwe holding op te richten en hieraan de werkmaatschappijen te verkopen. De oude holding wordt dan omgezet in een VBI N.V.

Vragen over VBI en bedrijfsopvolging

Het opzetten van een VBI (wellicht te combineren met een bedrijfsopvolging) is niet altijd de beste optie en wellicht is de hierboven omschreven toelichting niet helemaal gelijk aan uw situatie. Veel mensen zijn niet op de hoogte van de notariële en fiscale gevolgen van hun situatie en niet alle accountants of fiscalisten hebben ervaring met de VBI.  U kunt mij rechtstreeks bellen of een email sturen zodat we een vrijblijvend gesprek kunnen plannen.

Wij bieden daarom altijd een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor aan. In dit gesprek controleren wij uw financiële situatie, uw testament of andere zaken zoals de statuten van uw B.V. etc. Als u al jaren geleden een testament heeft laten maken en uw inkomens-, vermogens- of gezinssituatie is gewijzigd, dan is de kans groot dat uw testament niet meer voldoet. Nog belangrijker is dat u de zaken beter kunt regelen en hiermee ook nog belasting kunt besparen en ruzies kunt voorkomen. Aarzelt u dus niet om ons te bellen of een offerte aan te vragen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de erfenis, het verwerpen van een erfenis, de inzage in een testament, de aangifte erfbelasting, etc. kunt u zonder verdere verplichtingen onderstaand vragenformulier invullen. U krijgt dan binnen 48 uur bericht van onze notaris of fiscaal jurist. 

Service van de notaris of fiscaal jurist bij VBI en bedrijfsopvolging

Soms willen cliënten liever een gesprek thuis, op hun bedrijf of in het weekend. Het maakt ons niets uit, dit regelen wij graag voor u. Als u aangeeft waar en wanneer u de bespreking zou wensen, dan houden wij hier rekening mee. 

Betrouwbaarheid en vertrouwen

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en elke partner zal u eerst een offerte aanbieden dan wel zonder verdere kosten uw vraag beantwoorden. U kunt ons geheel vrijblijvend een email sturen of via de site uw eigen akte ontwerpen.4 Nov 2012Waardeer het artikel Bedrijfsopvolging en VBI

Bedrijfsopvolging en VBI heeft een waardering van 9 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl