Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Bedrijfsopvolging en preferente aandelen

Inleiding bedrijfsopvolgingsregeling

Sinds 2010 is de doorschuiffaciliteit bij vererving in de inkomstenbelasting aangepast, nu  bestaat de zogenaamde doorschuiffaciliteit bij schenking en nalatenschappen. In 2010 is ook de Successiewet aangepast. De regelingen in de inkomstenbelasting en successiewet gelden alleen als er sprake is van een echt bedrijf (materiële onderneming / ondernemingsvermogen), binnen de Successiewet geldt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De doorschuiffaciliteit en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit moeten apart worden bezien en zorgen er gezamenlijk voor dat echte ondernemingen vrijwel belastingvrij binnen een familie of kring kunnen blijven.

Bij beleggingsvermogen dat wordt overgedragen moet er wel schenk- / erfbelasting en inkomstenbelasting worden betaald, zie hiertoe onder meer deze uitspraak over een B.V. met beleggingspanden. De vraag is soms welke aandelen voor deze faciliteit in aanmerking komen, hierbij kunt u denken aan indirecte aandelen en soort aandelen (zoals preferente aandelen). In dit artikel een uiteenzetting.

Doorschuiffaciliteit of bedrijfsopvolgingsregeling voor de DGA

Als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn aandelen in een B.V. verkoopt, wordt dit gezien als een vervreemding. Over de vervreemdingswinst (opbrengst of waarde economisch verkeer -/- verkrijgingsprijs) is dan inkomstenbelasting  verschuldigd. Soms kan een beroep worden gedaan op de doorschuiffaciliteit, hierdoor kan de vervreemding belastingvrij plaatsvinden. Hierdoor wordt de verkrijgingsprijs doorgeschoven naar de verkrijger / opvolger. Over beleggingsvermogen moet worden afgerekend, dus de regeling geldt enkel voor ondernemingsvermogen (marge 5%). Er gelden voorwaarden, deze zijn:

  • de vennootschap moet een onderneming drijven (artikel 3.2 Wet IB 2001);
  • er mag geen sprake zijn van een zogenaamde meetrek AB;
  • de koper / verkrijger moet binnenlands belastingplichtig zijn;
  • de vrijstelling geldt tot ruim € 1.000.000, daarboven is 83% vrijgesteld;
  • onderneming moet minimaal 1 jaar in bezit zijn (bij schenking 5 jaar);
  • onderneming moet minimaal 5 jaar in bezit blijven (voorzettingsvereiste).

Preferente aandelen en bedrijfsopvolging

Preferente aandelen zijn eenvoudig gezegd aandelen die recht geven op een dividend (soms cumulatief en soms vast). Bij een cumulatief preferent aandeel wordt het dividend naar volgende jaren verplaatst als het bewuste jaar niet voldoende dividend zou opleveren (onvoldoende winst). De preferente aandelen doen niet mee bij de waardeverandering (meer of minder) van de aandelen. Soms zijn er aan deze aandelen bijzondere stemrechten gekoppeld. Als de aandelen ook andere voorwaarden of rechten zouden hebben, dan zijn het eigenlijk geen echte preferente aandelen. Sommige preferente aandelen delen ook nog in de winstreserves en / of een liquidatie-uitkering.

Preferente aandelen kwalificeren niet altijd voor de inkomstenbelasting (doorschuiffaciliteiten) en / of de Successiewet (de bedrijfsopvolgingsfaciliteit). Als de preferente aandelen niet kwalificeren, dan houdt het op (dus afrekenen). Als de aandelen wel kwalificeren, moet worden gekeken naar de normale toets (is het een echt bedrijf / materiële onderneming). Preferente aandelen worden vaak gezien als banken of kapitaalverschaffers, ze financieren immers de onderneming. Als de preferente aandelen zijn ontstaan uit een echte bedrijfsopvolging, kunnen de kaarten anders liggen. De voorwaarden die aan preferente aandelen wordt gekoppeld zijn:

  • Bij de omzetting in preferente aandelen heeft iemand anders gewone aandelen verkregen, dit hoeven geen nieuwe aandelen te zijn. Deze persoon is feitelijk de bedrijfsopvolger.
  • De houder van de preferente aandelen had eerst een aanmerkelijk belang via gewone aandelen (mag via fusie of splitsing zijn verkregen).
  • Op het moment dat de gewone aandelen in preferente aandelen werden omgezet, dreef de B.V. een materiële onderneming.

Voldoet u niet of niet geheel aan de voorwaarden, dan kunt u alsnog in overleg met de inspecteur. Deze mogelijkheid wordt in diverse besluiten en kamerstukken aangegeven. Deze toezegging heeft u eigenlijk niet nodig, immers u kunt op grond van artikel 63 AWR (de zogenaamde hardheidsclausule) altijd bij de staatssecretaris terecht.

Vragen over bedrijfsopvolgingsregeling of doorschuiffaciliteit

Soms wordt via preferente aandelen een bedrijf overgedragen, soms wordt gekozen voor de optie van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, welke in voorkomende gevallen ook wordt gecombineerd met een zogenaamde vrijgestelde beleggingsinstelling.

Welke optie voor u het beste is, is niet met één artikel op te schrijven, dit is maatwerk. Veel ondernemers zijn niet op de hoogte van de notariële en fiscale gevolgen van hun situatie. Dit komt doordat overlijden en financiële zaken liever niet worden besproken of omdat men denkt dat de adviseur (accountant / notaris / fiscaal jurist) er vast wel naar zal kijken.

Wij bieden daarom altijd een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor aan, u kunt mij ook rechtstreeks een mail sturen. In dit gesprek controleren wij uw financiële situatie, uw testament of andere zaken zoals de statuten van uw B.V. etc. Als u al jaren geleden een testament heeft laten maken en uw inkomens-, vermogens- of gezinssituatie is gewijzigd, dan is de kans groot dat uw testament niet meer voldoet. Nog belangrijker is dat u de zaken beter kunt regelen en hiermee ook nog belasting kunt besparen en ruzies kunt voorkomen. Aarzelt u dus niet om ons te bellen of een offerte aan te vragen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de erfenis, het verwerpen van een erfenis, de inzage in een testament, de aangifte erfbelasting, etc., kunt u zonder verdere verplichtingen onderstaand vragenformulier invullen. U krijgt dan binnen 48 uur bericht van onze notaris of fiscaal jurist. 

Service van de notaris of fiscaal jurist

Soms willen cliënten liever een gesprek thuis, op hun bedrijf of in het weekend. Het maakt ons niets uit, dit regelen wij graag voor u. Als u aangeeft waar en wanneer u de bespreking zou wensen, dan houden wij hier rekening mee. 

Betrouwbaarheid en vertrouwen

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en elke partner zal u eerst een offerte aanbieden dan wel zonder verdere kosten uw vraag beantwoorden. U kunt ons geheel vrijblijvend een email sturen of via de site uw eigen akte ontwerpen.4 Nov 2012Waardeer het artikel Bedrijfsopvolging en preferente aandelen

Bedrijfsopvolging en preferente aandelen heeft een waardering van 9 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl