Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Geef Dröge & De Waij een waardering

Dröge & De Waij heeft een waardering van 3.2 / 5 punten met 12 beoordelingen.

Dröge & De Waij

meander 551
6825 MD Arnhem

Omschrijving Kantoor Dröge & De Waij
Notariaat \ Estate planning

Op 3 september 2007 ben ik, Natascha Dröge-Steenbergen, door Koningin Beatrix tot notaris benoemd in de gemeente Arnhem. Vervolgens heb ik op 3 oktober daarna in bijzijn van de president van de rechtbank beloofd dat ik:

de door mij aanvaarde taak eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal uitvoeren;
me zal gedragen naar de wetten, reglementen en de verordeningen die op het notarisambt betrekking hebben;
geheimhouding zal betrachten ten aanzien van alles waarvan ik door mijn ambt als notaris kennis neem.
Door het afleggen van de eed-belofte is de notaris niet alleen bevoegd, maar (behoudens enkele uitzonderingen) ook verplicht haar diensten aan het publiek te verlenen.

De wet omschrijft de taak van de notaris als volgt: notarissen zijn ambtenaren, die - met uitsluiting van anderen - bevoegd zijn notariële akten op te maken, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten te bewaren en daarvan afschriften en uittreksels af te geven.

Het werk van de notaris kan worden onderscheiden in drie rechtsgebieden:
1. Personen- en familierecht
2. Onroerende zaken
3. Ondernemingsrecht

De dienstverlening van Dröge & De Waij Notariaat\Estate Planning onderscheidt zich door een pro-actieve aanpak, complete advisering, duidelijke tariefafspraken en afspraken over doorlooptijd.

Dus uiteraard wordt een door u gestelde vraag adequaat en snel beantwoord, ongeacht welk rechtsgebied het betreft, maar daarnaast brengen wij uw persoonlijke situatie en wensen in kaart en zorgen we er vervolgens voor dat deze in notariële akten worden uitgewerkt.

Daarna volgt iedere 5 jaar -op ons initiatief- een kosteloos revisiegesprek. Is aanpassing van de akten noodzakelijk, dan zorgen wij daarvoor. Hiervoor brengen wij u dan redelijke tarieven in rekening, die vooraf met u worden gecommuniceerd.

Adresgegevens Dröge & De Waij Notariaat \ Estate planning


notaris notariskantoor
Meander 551 \ 6825 MD Arnhem
Postbus 2228 \ 6802 CE Arnhem
t 026 - 384 22 00
f 026 – 384 22 01

Website Dröge & De Waij Notariaat \ Estate planning

Emailadres Dröge & De Waij Notariaat \ Estate planning

terug


naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl