Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris
Nieuwste Artikelen

December 2015

23 December 2015 - Schenkbelasting 2016

23 December 2015 - Erfbelasting 2016

23 December 2015 - Eindejaarstips 2015, schenk- en erfbelasting

November 2015

12 November 2015 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in beweging

12 November 2015 - Box 3 en schenk- en erfbelasting bij voorwaardelijke schenking

12 November 2015 - Besparen box 3 heffing: B.V. en schenken en AWBZ

12 November 2015 - Box 3 besparen en schenken

Oktober 2015

15 Oktober 2015 - Bespaar box 3, koop een landgoed

15 Oktober 2015 - NSW landgoed en vruchtgebruik

15 Oktober 2015 - NSW landgoed, bloot eigendom en onderbedeling

September 2015

18 September 2015 - Financiële en vermogensplanning

18 September 2015 - Verhuur woning in box 3: lagere waardering mogelijk!

18 September 2015 - Besparen op box 3 door storting in B.V.

18 September 2015 - Plannen wijzigingen in box 3 en schenk- en erfbelasting

16 September 2015 - Eigen woning en schenkingsvrijstelling in 2017

Juli 2015

28 Juli 2015 - De fiscaal - notariële APK

Juni 2015

29 Juni 2015 - Wetsvoorstel bescherming erfgenamen

18 Juni 2015 - Aftrek monumentenpanden alleen indien er band met Nederland is

18 Juni 2015 - Schenken aan kinderen in 2015

18 Juni 2015 - Verhuur woning in box 3: lagere waardering mogelijk!

18 Juni 2015 - Vastgoed

04 Juni 2015 - Belastingdienst start echtscheidingssite

03 Juni 2015 - Informatieverplichting voormalige ANBI's vanaf 2015

Mei 2015

28 Mei 2015 - Gewijzigd besluit Box 3 inzake vestigen vruchtgebruik: extra tijd!

April 2015

21 April 2015 - Aanpassing vermogensrendementsheffing aangekondigd

21 April 2015 - Betaling 50% rente eigenwoningschuld is aftrekbare onderhoudsverplichting

07 April 2015 - Erfenis en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Februari 2015

25 Februari 2015 - Eigenwoningschuld bij ouders en renteaftrek

20 Februari 2015 - Volgens kantonrechter moet zeker zijn dat erfgenaam bij overlijden al was verwekt

18 Februari 2015 - ANBI en terugwerkende kracht.

18 Februari 2015 - Schenkingen in 2014: doe aangifte vóór 1 maart 2015

18 Februari 2015 - Erfbelasting 2014 en 2015

18 Februari 2015 - Schenkbelasting 2015

December 2014

10 December 2014 - Geen bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoed B.V.

03 December 2014 - Antwoorden Minister op vragen over Groninger Akte

03 December 2014 - Bewijslast erfgenamen en informatiebeschikking

03 December 2014 - Verruiming schenken ten behoeve van woning in aanbouw

November 2014

28 November 2014 - Laatste kans in 2014 om dividend uit te keren tegen tarief van 22%

Oktober 2014

29 Oktober 2014 - Minister beantwoordt Kamervragen over schenking en nieuwbouw

02 Oktober 2014 - Initiatiefnota partneralimentatie, alimentatie simpeler en korter

02 Oktober 2014 - Versobering kindregelingen in 2015

September 2014

30 September 2014 - Aftrek aan kinderen betaalde erfpacht mogelijk

Augustus 2014

19 Augustus 2014 - Dijsselbloem verlengt schenkingsvrijstelling woning in 2015 niet

18 Augustus 2014 - Uitspraak inzake waardering vordering in box 3

12 Augustus 2014 - Gedeeltelijke afkoop stamrecht mogelijk

11 Augustus 2014 - Voorbeeld ongewild beneficiair aanvaarden

06 Augustus 2014 - Vinden verborgen banktegoeden erflater eenvoudiger

05 Augustus 2014 - Stand van zaken bedrijfsopvolging in de successiewet

05 Augustus 2014 - Levenstestament stijgt in populariteit

05 Augustus 2014 - Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Juli 2014

23 Juli 2014 - Voorkom belastingrente bij aanslag erfbelasting

Juni 2014

25 Juni 2014 - Kunst verhuren aan museum

03 Juni 2014 - Intrekking toezegging fiscus over repeterende schenking in één akte

Mei 2014

06 Mei 2014 - Dit jaar zal naar verwachting ongeveer € 5 miljard belastingvrij geschonken worden met het doel aflossing van de hypotheken of de aankoop van woningen

01 Mei 2014 - Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen, uitstel van executie?

April 2014

30 April 2014 - Donkere wolken boven de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten?

14 April 2014 - Het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden verwerpt het oordeel van de Rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing is bij schenken van een aandeel in een vastgoed-vennootschap. Vrijstelling is van toepassing!

Maart 2014

11 Maart 2014 - Waar u op moet letten bij vergoedingsrechten

11 Maart 2014 - Huwelijksvermogensrecht vanaf 2012

Februari 2014

24 Februari 2014 - Schenkbelasting 2014

21 Februari 2014 - Waarde eigen woning voor de erfbelasting

17 Februari 2014 - Procedure bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: de afloop

14 Februari 2014 - Bedrijfsopvolging en CV-structuur

06 Februari 2014 - Beperking schulden nalatenschap na zuivere aanvaarding

December 2013

10 December 2013 - Schenking € 100.000 voor woning mogelijk

November 2013

24 November 2013 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

17 November 2013 - Bedrijfsopvolging via CV-structuur

17 November 2013 - Geruisloze doorschuiving aan kinderen

17 November 2013 - Verkoop IB-onderneming aan kinderen

05 November 2013 - Geen testament opgemaakt, wie erft?

Oktober 2013

30 Oktober 2013 - Notaris bij de Hema

22 Oktober 2013 - Stamrechtkapitaal storten vóór 15 november

10 Oktober 2013 - Onduidelijkheden stamrechtvrijstelling 2013 - 2014

08 Oktober 2013 - Besparen box 3 heffing en AWBZ bijdragen: B.V.-hoppen!

03 Oktober 2013 - Conclusie Advocaat Generaal inzake BOF zaak

03 Oktober 2013 - Toepassing tijdelijke verruiming schenking voor de woning tot € 100.000

02 Oktober 2013 - Leningen en schenkbelasting

September 2013

18 September 2013 - Periodieke gift vanaf 2014 zonder notariële akte

18 September 2013 - Wijzigingen stamrechtvrijstelling in 2014

18 September 2013 - Schenking € 100.000 voor woning mogelijk

17 September 2013 - De fiscale positie van de woning in Italië

12 September 2013 - Erfpachtconstructie eigen woning

04 September 2013 - Tijdelijke versoepeling inkeerregeling: geen boete!

Augustus 2013

09 Augustus 2013 - Erven cumulatief preferente aandelen

Juli 2013

25 Juli 2013 - Einde partnervrijstelling erfbelasting voor mantelzorgers in 2015?

23 Juli 2013 - Hypotheek bij de kinderen

17 Juli 2013 - Serviceflat lagere WOZ voor erfbelasting

11 Juli 2013 - Repeterende schenking mogelijk

11 Juli 2013 - Schenken (op papier) aan uw kleinkinderen

09 Juli 2013 - Is onterven van kinderen mogelijk?

05 Juli 2013 - Kunst uit een erfenis

04 Juli 2013 - Erfenis ontvangen? Overweeg beneficiaire aanvaarding!

04 Juli 2013 - Kamervragen: door erfenis in de schulden

04 Juli 2013 - Procedure erfbelasting en bedrijfsopvolgingsfaciliteit

01 Juli 2013 - Wijzigingen inkomen en eigen bijdrage AWBZ

Juni 2013

13 Juni 2013 - Hoe schenken aan kleinkinderen?

04 Juni 2013 - Plannen wijziging ANBI regels 2014

04 Juni 2013 - Partnerregeling en mantelzorg: CIZ indicatie volstaat

Mei 2013

30 Mei 2013 - Periodieke schenking zonder notaris

19 Mei 2013 - Wij zoeken notarissen

08 Mei 2013 - Erfgenamen hebben volgens de Hoge Raad recht op giftenaftrek voor een op hen overgegane verplichting tot het doen van een periodieke gift

April 2013

25 April 2013 - Aankondiging onderzoeken bij stamrecht B.V.'s

15 April 2013 - Afzien van pensioen bij onderdekking

Maart 2013

23 Maart 2013 - Eindejaarstips 2013 notaris

23 Maart 2013 - Estate planning en eigen woning

17 Maart 2013 - Onbekende schuld in erfenis

Februari 2013

22 Februari 2013 - AWBZ, eigen bijdrage en eigen woning

15 Februari 2013 - Schenking doen binnen 180 dagen voor overlijden

15 Februari 2013 - Vermogenstoets in de AWBZ, voorkom hogere eigen bijdrage

05 Februari 2013 - Digizeker: al uw gegegevens in een digitale kluis

Januari 2013

31 Januari 2013 - Multiplier voor giften: nog geen goedkeuring door Europa!

10 Januari 2013 - Rechtbank Haarlem: geen beroep op bedrijfsopvolgingsfaciliteit via gelijkheidsbeginsel.

December 2012

04 December 2012 - Schenken aan een culturele instelling

04 December 2012 - Eindejaarstips estate planning 2012

November 2012

24 November 2012 - Tweetrapsmaking een slim testament

22 November 2012 - Geen terugwerkende kracht voor bezwaar tegen aanslagen erfbelasting

22 November 2012 - Rechtbank Arnhem: geen beroep op bedrijfsopvolgingsfaciliteit via gelijkheidsbeginsel

22 November 2012 - Ophoging leeftijdsgrens eenmalig verhoogde schenking

14 November 2012 - Meer concurrentie notarissen

07 November 2012 - Testament voor alleenstaanden

07 November 2012 - Testament voor kinderloze stellen

06 November 2012 - Stichting belastingplichtig

06 November 2012 - Stichting belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting

05 November 2012 - Bedrijfsopvolging inkomstenbelasting

04 November 2012 - Bedrijfsopvolging en vrijgestelde beleggingsinstelling

04 November 2012 - Bedrijfsopvolging en preferente aandelen

04 November 2012 - Bedrijfsopvolgingsregeling en materiële onderneming

03 November 2012 - Vastgoed doorverkopen 2 jaar

03 November 2012 - Eindejaarstips notaris en fiscaal

03 November 2012 - Eindejaarstips 2011 notaris

03 November 2012 - Eindejaarstips 2012 notaris

Oktober 2012

28 Oktober 2012 - Ben ik erfgenaam van mijn vriend met wie ik samenwoon?

28 Oktober 2012 - Wij wonen samen met 1 kind, wat gebeurt er als ik dood ga?

28 Oktober 2012 - Een eenmanszaak oprichten

28 Oktober 2012 - Maatschap oprichten

28 Oktober 2012 - Wij hebben een samenlevingscontract en we gaan uit elkaar, moeten we naar de notaris?

27 Oktober 2012 - Mijn dochter koopt een huis, ik wil helpen, hoe doe ik dit?

27 Oktober 2012 - Hoeveel mag ik belastingvrij schenken?

27 Oktober 2012 - Hoe voorkom ik dat mijn zoon een schenking direct opmaakt?

26 Oktober 2012 - Een erfenis krijgen, en dan?

26 Oktober 2012 - Geld schenken

26 Oktober 2012 - Waarom zou ik een testament opstellen?

26 Oktober 2012 - Uw nalatenschap regelen

26 Oktober 2012 - Erfbelasting besparen en betalen

26 Oktober 2012 - Bezoekers notarissite

25 Oktober 2012 - Samenlevingscontract en testamenten

25 Oktober 2012 - Testament voor samenwoners

24 Oktober 2012 - Dementie en notaris

24 Oktober 2012 - Pensioen DGA en financiële planning

24 Oktober 2012 - Arbeidsongeschiktheid DGA

23 Oktober 2012 - Uitsluitingsclausule in testament

23 Oktober 2012 - Tweetrapsmaking testament

23 Oktober 2012 - Financiële planning DGA

23 Oktober 2012 - Vermogensplanning ondernemer of DGA

21 Oktober 2012 - Kleinkinderen in een testament opnemen

21 Oktober 2012 - Opties in een testament

21 Oktober 2012 - Vruchtgebruiktestament

21 Oktober 2012 - Rampenclausule in testament

21 Oktober 2012 - Flexibel testament

21 Oktober 2012 - VBI slim beleggen door DGA

21 Oktober 2012 - De B.V. omzetten in een N.V.

20 Oktober 2012 - Fiscale gevolgen overlijden DGA

20 Oktober 2012 - Wie erft aandelen DGA?

17 Oktober 2012 - Echtscheiden ondernemer of DGA

17 Oktober 2012 - Overlijden DGA

16 Oktober 2012 - Mantelzorger geen beroep op vrijstelling

09 Oktober 2012 - Erfgenaam volgens de wet

07 Oktober 2012 - Notariaat en notaris

07 Oktober 2012 - Erfenis met schulden

07 Oktober 2012 - Mijn zoon gaat scheiden, kan ik hem geld schenken?

03 Oktober 2012 - Ontslagen? Stamrecht B.V. of banksparen!

02 Oktober 2012 - Erfbelasting en woning ouders

September 2012

30 September 2012 - Nalatenschapsbemiddeling

28 September 2012 - Wat regelen bij overlijden

28 September 2012 - Checklist aangifte erfbelasting

28 September 2012 - Actie statutenwijziging Damste

27 September 2012 - Sociale media executeur

27 September 2012 - Statutenwijziging B.V.

27 September 2012 - Ondernemer en overlijden

27 September 2012 - Opvullegaat

25 September 2012 - Periodieke schenking of gift

25 September 2012 - Belasting besparen door zorg voor ouders

20 September 2012 - Belastingplan en wijzigingen ANBI

19 September 2012 - Notariële akte voortaan digitaal, hoe werkt dit?

16 September 2012 - Nalatenschap en notaris

15 September 2012 - Quasiwettelijke verdelingstestament

15 September 2012 - Finaal verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

11 September 2012 - Koude uitsluiting in uw huwelijkse voorwaarden

04 September 2012 - Doorverkopen woning binnen 3 jaar

04 September 2012 - Gevolgen terugwerkende kracht bij inbreng en Flex B.V.

02 September 2012 - Huis schenken aan kind (voor 1 oktober 2013 en na 2014)

01 September 2012 - Veranderen testament

01 September 2012 - Einde Successiewet nabij?

Augustus 2012

30 Augustus 2012 - Advies testament en huwelijkse voorwaarden ondernemers

29 Augustus 2012 - Hulp bij erfbelasting

29 Augustus 2012 - Bezwaar WOZ bij erven woning

29 Augustus 2012 - Waardering verhuurde woning

29 Augustus 2012 - Voorbeeld bezwaarschrift erfbelasting

27 Augustus 2012 - Innovatie award Estateplanningsjuristen / Notaristip

27 Augustus 2012 - Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?

27 Augustus 2012 - Erfbelasting betalen

26 Augustus 2012 - Erfbelasting en pensioen in Zwitserland

26 Augustus 2012 - Waardering erfenis

26 Augustus 2012 - Wel erfenis en geen erfbelasting

26 Augustus 2012 - Een fictieve verkrijging

25 Augustus 2012 - Hoe weet ik of er een testament is?

24 Augustus 2012 - Erfbelasting betalen met kunst

23 Augustus 2012 - Huwelijkse voorwaarden en koude uitsluiting

20 Augustus 2012 - Conflicten in maatschap

19 Augustus 2012 - Inkeerregeling en zwart geld opbiechten

18 Augustus 2012 - Kosten vereniging oprichten

18 Augustus 2012 - Kosten oprichten B.V.

18 Augustus 2012 - Kosten oprichten Flex B.V.

18 Augustus 2012 - Kosten aangifte erfbelasting

18 Augustus 2012 - Kosten huwelijkse voorwaarden

18 Augustus 2012 - Vereniging oprichten

18 Augustus 2012 - Kosten samenlevingscontract

18 Augustus 2012 - Kosten schenking op papier

18 Augustus 2012 - Kosten schenking op papier

18 Augustus 2012 - Kosten oprichten Flex B.V.

18 Augustus 2012 - Kosten verklaring van erfrecht

18 Augustus 2012 - Kosten oprichten stichting

16 Augustus 2012 - Schenken via een stichting

16 Augustus 2012 - Stichting oprichten

14 Augustus 2012 - Checklist estate planning

13 Augustus 2012 - Aangifte erfbelasting

08 Augustus 2012 - Kamervragen gesteld door CDA-lid Omtzigt inzake bedrijfsopvolgingsregeling en strijdigheid gelijkheidsbeginsel

02 Augustus 2012 - De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de successiewet

02 Augustus 2012 - Legaat

02 Augustus 2012 - Landgoederen fiscaal bekeken

02 Augustus 2012 - Gevolgen bloot eigendom en NSW

02 Augustus 2012 - NSW-landgoederen

02 Augustus 2012 - Legaten uitkeren

02 Augustus 2012 - Rijksmonument als eigen woning in 2012

02 Augustus 2012 - Bedrijfsopvolging

02 Augustus 2012 - Waardering van een onderneming of B.V.

02 Augustus 2012 - Voorwaarden rangschikking NSW

02 Augustus 2012 - Aanvraag NSW-rangschikking: procedure

01 Augustus 2012 - Defiscalisering van erfrechtelijke vorderingen en schulden

Juli 2012

31 Juli 2012 - Eigen woning, echtscheiding en fiscus

31 Juli 2012 - ANBI

30 Juli 2012 - Jurisprudentie estate planning

30 Juli 2012 - Jurisprudentie tuchtrecht notarissen

30 Juli 2012 - Klacht over notaris

30 Juli 2012 - Erfbelasting 2013

30 Juli 2012 - Schenkingsrecht

30 Juli 2012 - Schenkbelasting 2013

29 Juli 2012 - Notaris Rotterdam

29 Juli 2012 - Boedelnotaris

29 Juli 2012 - Notaris in Groningen

28 Juli 2012 - Belastingvrij schenken 2013

28 Juli 2012 - Schenking en belastingen

28 Juli 2012 - Notariskantoor

28 Juli 2012 - Huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding

28 Juli 2012 - Samenlevingscontract

27 Juli 2012 - Afhandelen van een erfenis

27 Juli 2012 - Erfenis ontvangen, en dan?

27 Juli 2012 - Tijd om na te denken over erfenis

27 Juli 2012 - Erfenis aanvaarden

27 Juli 2012 - Erfenis verwerpen

27 Juli 2012 - Onderneming erven

27 Juli 2012 - Schenken aandelen in bedrijf

26 Juli 2012 - Erfenis ontvangen

26 Juli 2012 - Erfenis en belastingen

26 Juli 2012 - Erfenis en belastingen 2012

24 Juli 2012 - Mantelzorgcompliment geeft recht op grote vrijstelling erfbelasting

24 Juli 2012 - Hoe roep ik mijn legitieme in?

20 Juli 2012 - Eigen bedrijf en echtscheiding

19 Juli 2012 - Huidige B.V. en nieuwe wetgeving Flex B.V.

18 Juli 2012 - De positie van stiefkinderen in de schenk- en erfbelasting

18 Juli 2012 - Wijzigen rente bij wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling

18 Juli 2012 - Hoge Raad beslist over ANBI-status

16 Juli 2012 - Huwelijkse voorwaarden opstellen

16 Juli 2012 - Koude uitsluiting in huwelijkse voorwaarden

16 Juli 2012 - Stemrechtloze aandelen en de Flex B.V.

16 Juli 2012 - Winstrechtloze aandelen en Flex B.V.

15 Juli 2012 - Echtscheidingsnotaris of fiscaal jurist

15 Juli 2012 - Verknochte zaken bij een echtscheiding

15 Juli 2012 - Verkoop aandelen in een B.V.

11 Juli 2012 - Holdingstructuur opzetten

11 Juli 2012 - Escrow of verzekering bij overname

10 Juli 2012 - Fiscale structuur verkoop onderneming

10 Juli 2012 - Wat regelen bij huwelijkse voorwaarden?

10 Juli 2012 - Flex B.V. en pensioen in eigen beheer

10 Juli 2012 - Onterven van een echtgenoot

09 Juli 2012 - Executeur en zwart geld

08 Juli 2012 - Erven zwart geld

08 Juli 2012 - Buitenlandse vestiging opzetten

08 Juli 2012 - Zwart geld in een erfenis

07 Juli 2012 - Verklaring van erfrecht

06 Juli 2012 - Flex B.V. voor ZZP'er

06 Juli 2012 - Gouden handdruk en Flex B.V.

06 Juli 2012 - Wat is een notaris?

05 Juli 2012 - Belastingvrij € 18.000 uit de B.V.

05 Juli 2012 - DGA pensioen in eigen beheer en echtscheiding

04 Juli 2012 - Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) en erfbelasting

03 Juli 2012 - Internationaal dubbele heffingen bij overlijden

02 Juli 2012 - Wijziging rechtsvorm ondernemers

02 Juli 2012 - Kinderen hebben recht op erfenis

02 Juli 2012 - Voorbereiden verkoop onderneming

01 Juli 2012 - Letteraandelen en werknemersparticipatie

01 Juli 2012 - Flex B.V. en bedrijfsopvolging

01 Juli 2012 - Flex B.V. en werknemersparticipatie

Juni 2012

27 Juni 2012 - Verkoop en overdracht onderneming

25 Juni 2012 - Werknemersparticipatie en fiscus

23 Juni 2012 - Beoordelen notarissen

21 Juni 2012 - Minister van Financiën DGB2010/000921

21 Juni 2012 - Familielening en schenktruc

20 Juni 2012 - Wilsbekwaamheid, notaris en testament

19 Juni 2012 - Werknemers en aandelen in B.V.

19 Juni 2012 - Participatie werknemers

15 Juni 2012 - Wettekst en kamerstukken Flex B.V.

15 Juni 2012 - Ik ga samenwonen

15 Juni 2012 - Schenken op papier en rente

15 Juni 2012 - Turbo liquidatie van een B.V.

15 Juni 2012 - Juridische splitsing en notaris

14 Juni 2012 - Brief staatssecretaris Weekers d.d. 6 juni 2012 inzake erven woning en betalingsproblemen

14 Juni 2012 - Radar testament

14 Juni 2012 - Problemen erven woning

14 Juni 2012 - DGA notariële en fiscale check

13 Juni 2012 - Quickscan flex B.V. door notaris

12 Juni 2012 - Ouderlijk gezag

12 Juni 2012 - Testament gehuwden met kinderen

12 Juni 2012 - Schenken aan kind op papier

12 Juni 2012 - N.V. oprichten

12 Juni 2012 - B.V. oprichten

11 Juni 2012 - Huwelijk om erfbelasting te besparen mag niet

10 Juni 2012 - Aandeelhoudersovereenkomst

10 Juni 2012 - Borgstelling DGA

10 Juni 2012 - Hoe werkt zelf een notariële akte voorbereiden?

10 Juni 2012 - Flex B.V. oprichten via internet

09 Juni 2012 - Omvang erfenis onzeker? Aanvaard beneficiair!

08 Juni 2012 - Fiscale aspecten van de Flex B.V.

08 Juni 2012 - Erfbelasting over een onverkoopbare woning?

06 Juni 2012 - Samenlevingscontract

05 Juni 2012 - Overlijden en eigen woning

05 Juni 2012 - Overlijden en de gevolgen voor de inkomstenbelasting

05 Juni 2012 - Partieel schenken van onroerend goed

03 Juni 2012 - Notariskosten samenlevingscontract

03 Juni 2012 - Notariskosten kopen huis en hypotheek

03 Juni 2012 - Notariskosten samenlevingscontract en 2 testamenten

03 Juni 2012 - Notariskosten

03 Juni 2012 - Executeur benoemen

03 Juni 2012 - Notariskosten oprichting B.V.

03 Juni 2012 - Notariskosten testament

03 Juni 2012 - Notariskosten verklaring van erfrecht

03 Juni 2012 - Notariskosten aandelenoverdracht

03 Juni 2012 - Notariskosten statutenwijziging B.V.

03 Juni 2012 - Schenken aan kinderen

03 Juni 2012 - Checklist ondernemerstestament

03 Juni 2012 - Ondernemerstestament

Mei 2012

30 Mei 2012 - De wettelijke verdeling

30 Mei 2012 - Opstellen boedelbeschrijving

30 Mei 2012 - Commanditaire vennootschap

30 Mei 2012 - Jurisprudentie notarissen

30 Mei 2012 - Estate planning en trust

30 Mei 2012 - Voorbeeld overeenkomst C.V.

29 Mei 2012 - Holdingstructuur en faillissement

28 Mei 2012 - Erfbelasting en pensioen Nederlandse Antillen

27 Mei 2012 - Ascendenten

27 Mei 2012 - Boedelkosten

27 Mei 2012 - Bloedverwanten

27 Mei 2012 - Bloot eigendom

27 Mei 2012 - Centraal Testamenten Register

27 Mei 2012 - Erflater

27 Mei 2012 - Erfstelling

27 Mei 2012 - Executeur testamentair

27 Mei 2012 - Appartement

27 Mei 2012 - Anti-speculatiebeding

27 Mei 2012 - Akte van eigendomsoverdracht

27 Mei 2012 - Woordenlijst notaris

27 Mei 2012 - Aansprakelijk

27 Mei 2012 - Beneficiaire aanvaarding

27 Mei 2012 - Aflossen

27 Mei 2012 - Aflossing boetevrij

27 Mei 2012 - Aflossingsvrije hypotheek

27 Mei 2012 - Afsluitprovisie

27 Mei 2012 - Akte

27 Mei 2012 - Echtscheidingsconvenant

27 Mei 2012 - Eigendomsakte

27 Mei 2012 - Eigendomsoverdracht

27 Mei 2012 - Ik opa testament

27 Mei 2012 - Annuïteitenhypotheek

27 Mei 2012 - Holografisch testament

27 Mei 2012 - Langstlevende testament

27 Mei 2012 - Vruchtgebruiktestament

27 Mei 2012 - Spaarhypotheek

27 Mei 2012 - Testament

27 Mei 2012 - Verblijvingsbeding

27 Mei 2012 - Verklaring van erfrecht

27 Mei 2012 - Lineaire hypotheek

27 Mei 2012 - Levenhypotheek

27 Mei 2012 - Leveringsakte

27 Mei 2012 - Erfdienstbaarheid

27 Mei 2012 - Erfpacht

27 Mei 2012 - Gemeenschap van goederen

27 Mei 2012 - Huwelijkse voorwaarden

27 Mei 2012 - Beleggingshypotheek

27 Mei 2012 - Huwelijksgoederenregister

27 Mei 2012 - Hypotheekakte

27 Mei 2012 - Hypotheekregister

27 Mei 2012 - Legalisatie

26 Mei 2012 - De coöperatie

26 Mei 2012 - De coöperatie fiscaal bekeken

26 Mei 2012 - Vennootschap onder firma als samenwerkingsvorm

25 Mei 2012 - De familiewereldreis, wie is de erfgenaam ?

25 Mei 2012 - Vergeten testament

25 Mei 2012 - Beperkende werking van de legitieme portie

22 Mei 2012 - Vastgoed B.V. en estate planning

22 Mei 2012 - Erfbelasting en pensioen in Duitsland

22 Mei 2012 - 10 jaar fictie bij emigratie

22 Mei 2012 - Verrekening huwelijkse voorwaarden

21 Mei 2012 - Noodopvolging voor ondernemers en DGA

21 Mei 2012 - Nieuws en tips voor ondernemers

21 Mei 2012 - Gerard Sanderink en estate planning

21 Mei 2012 - Landeninformatie erfbelasting

21 Mei 2012 - Erfbelasting en pensioen in Malta

21 Mei 2012 - Erfbelasting en pensioen in Spanje

21 Mei 2012 - Erfbelasting en pensioen in Portugal

20 Mei 2012 - Notarissen in Nederland

20 Mei 2012 - Ontbinden samenlevingsovereenkomst

20 Mei 2012 - Erfrechtverordening Europa

20 Mei 2012 - Combi-testament

20 Mei 2012 - Verklaring van erfrecht

20 Mei 2012 - Executeur in testament

20 Mei 2012 - Kind verwerpt nalatenschap voor kleinkinderen

20 Mei 2012 - Overlijden van samenwonende partner

20 Mei 2012 - Checklist samenwonen

18 Mei 2012 - Checklist estate planning

15 Mei 2012 - Echtscheiding en huwelijksgoederenregime

14 Mei 2012 - U krijgt een erfenis?

14 Mei 2012 - Inbreng eenmanszaak in B.V.

14 Mei 2012 - Wanneer is er geen erfbelasting verschuldigd?

14 Mei 2012 - Wat is de waarde van een erfenis?

14 Mei 2012 - Fictieve verkrijging erfbelasting

13 Mei 2012 - Bedrijfspand kopen of verkopen

13 Mei 2012 - Wat is een samenlevingscontract?

10 Mei 2012 - Accountantsverklaring bij oprichting

10 Mei 2012 - Bekrachtigingsakte

10 Mei 2012 - Inschrijving handelsregister

08 Mei 2012 - Woning in Spanje erven

06 Mei 2012 - Moet ik een erfenis aanvaarden?

06 Mei 2012 - Stamrecht B.V. oprichten

06 Mei 2012 - Kosten stamrecht B.V.

06 Mei 2012 - Gouden handdruk op bank of in B.V.

06 Mei 2012 - Model stamrechtovereenkomst Belastingdienst

06 Mei 2012 - Model stamrechtovereenkomst Belastingdienst

06 Mei 2012 - Notariële modellen

06 Mei 2012 - Algehele boedelvolmacht

06 Mei 2012 - Aandelen certificeren

06 Mei 2012 - Aandelenoverdracht B.V.

06 Mei 2012 - Statutenwijziging

06 Mei 2012 - Erfdeel kinderen bij tweede huwelijk

06 Mei 2012 - Aangifte erfbelasting

06 Mei 2012 - Model maatschapsovereenkomst

06 Mei 2012 - Koopovereenkomst aandelen

04 Mei 2012 - B.V. binnen een week

04 Mei 2012 - Geldlening binnen familie

04 Mei 2012 - Echtscheidingsconvenant (met ouderschapsplan)

04 Mei 2012 - Modelovereenkomsten

04 Mei 2012 - Model leningsovereenkomst

04 Mei 2012 - Model uitsluitingsclausule

04 Mei 2012 - Checklist afhandeling nalatenschap

04 Mei 2012 - Model codicil

April 2012

23 April 2012 - Ondernemers betalen teveel erfbelasting

22 April 2012 - De Flex B.V.

22 April 2012 - Ondernemer en bedrijf

22 April 2012 - Ondernemer en privézaken

22 April 2012 - Algemeen overzicht Flex B.V.

22 April 2012 - Leventestament

22 April 2012 - Flex B.V. en fiscus

22 April 2012 - Testament opstellen

22 April 2012 - Onderneming oprichten

22 April 2012 - Een B.V. oprichten

22 April 2012 - Een vereniging oprichten

22 April 2012 - Een stichting oprichten

19 April 2012 - Een vererfde lijfrenteverplichting ook aftrekbaar bij erfgenaam

18 April 2012 - Bewind en testament

18 April 2012 - De ANBI en de SBBI: aftrek van giften én bespaar schenk- en erfbelasting.

18 April 2012 - Voogdij in testament

15 April 2012 - Aangifte erfbelasting

15 April 2012 - Uitstel van betaling erfbelasting

15 April 2012 - Testament veranderen

14 April 2012 - Samenwonen

14 April 2012 - Ik ben erfgenaam van mijn buurman, wat nu?

14 April 2012 - Kinderen

14 April 2012 - Kan ik erfdeel opeisen? Ik heb geld nodig.

14 April 2012 - Woning

14 April 2012 - Download

14 April 2012 - Trouwen

14 April 2012 - Heeft ex-vrouw recht op geld van schoonouders?

14 April 2012 - Erven

14 April 2012 - Zakelijk

14 April 2012 - Schenken

11 April 2012 - Overdracht toch niet vrij van overdrachtsbelasting (update 15 maart 2013)

11 April 2012 - Versoepeling artikel 10 Successiewet (2)

11 April 2012 - Toch versoepeling artikel 10 Successiewet (1)

10 April 2012 - Eenmalig verhoogde vrijstelling geldt ook voor woning in buitenland

10 April 2012 - Versoepeling regels verklaring van erfrecht

09 April 2012 - Echtscheiding en DGA

09 April 2012 - Echtscheiding en bedrijf

Maart 2012

05 Maart 2012 - Wilsbekwaamheid, testament en het medisch dossier

05 Maart 2012 - Samenwonen en eigen woning

05 Maart 2012 - Samenwonen, fiscaal bezien

01 Maart 2012 - Echtscheiding en fiscus

Februari 2012

29 Februari 2012 - Echtscheiding en woning in 2011

29 Februari 2012 - Echtscheiding ondernemer

29 Februari 2012 - Mediation en notaris of fiscaal jurist

29 Februari 2012 - Afkopen alimentatie

29 Februari 2012 - Checklist echtscheiding

29 Februari 2012 - Opvolgingsplan familiebedrijf

28 Februari 2012 - Estate planning

28 Februari 2012 - Levensverzekering en premiesplitsing

28 Februari 2012 - Fiscaal - notariële APK-keuring

27 Februari 2012 - Herroepelijke schenking

27 Februari 2012 - Opheffen huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding

27 Februari 2012 - Echtscheiding

27 Februari 2012 - Schenkbelasting en eigen woning in 2013

27 Februari 2012 - Studie schenken

27 Februari 2012 - Schenken onderneming en zeggenschap

26 Februari 2012 - Overlijdensrisicoverzekering en erfbelasting

26 Februari 2012 - Erfbelasting en aangifte

26 Februari 2012 - Ondernemer en zijn testament

26 Februari 2012 - Internationale estate planning

26 Februari 2012 - Artikel 10 SW: erfbelasting, rente en huurvergoeding

26 Februari 2012 - Schenken van bloot eigendom

25 Februari 2012 - Ondernemer en huwelijkse voorwaarden

25 Februari 2012 - Moet ik een testament maken?

25 Februari 2012 - Schenkbelasting 2012

25 Februari 2012 - Schenkbelasting 2011

25 Februari 2012 - Schenkbelasting 2010

25 Februari 2012 - Bedrijfsopvolgingsregeling

25 Februari 2012 - Wat staat er in een testament?

25 Februari 2012 - Onterven kinderen of partner

25 Februari 2012 - Certificeren van aandelen

19 Februari 2012 - Huwelijkse voorwaarden

19 Februari 2012 - Veel gestelde vragen

19 Februari 2012 - Erfbelasting 2010

19 Februari 2012 - Erfbelasting 2012

19 Februari 2012 - Erfbelasting 2011

19 Februari 2012 - Achteraf huwelijkse voorwaarden opstellen

19 Februari 2012 - Alimentatie uitsluiten in huwelijkse voorwaarden

19 Februari 2012 - Gemeenschap van goederen

19 Februari 2012 - Samenwonen en contract

19 Februari 2012 - Nieuws en tips

19 Februari 2012 - Nieuws en tips internationaal

19 Februari 2012 - Sociale media testament

18 Februari 2012 - Nieuws en tips

18 Februari 2012 - Tarieven erfbelasting

18 Februari 2012 - Tarieven

18 Februari 2012 - Woning

18 Februari 2012 - Codicil

18 Februari 2012 - Estate planning en ondernemers

18 Februari 2012 - Erven woning

18 Februari 2012 - Onderneming

18 Februari 2012 - Geld en goederen

18 Februari 2012 - Erven onderneming en estate planning

18 Februari 2012 - Nieuws en tips erven

18 Februari 2012 - Schenken vlak voor overlijden

18 Februari 2012 - Schenken aan kleinkinderen

18 Februari 2012 - Jaarlijks schenken aan kinderen

18 Februari 2012 - Schenking onder bewind

18 Februari 2012 - Uitsluitingsclausule bij schenking

17 Februari 2012 - Erven

17 Februari 2012 - Schenken

17 Februari 2012 - Soorten testamenten

17 Februari 2012 - Internationale estate planning

17 Februari 2012 - Trouwen of samenwonen

14 Februari 2012 - Geefwet

09 Februari 2012 - Erfbelasting betalen over geërfde woning

09 Februari 2012 - Landgoederen fiscaal bekeken

09 Februari 2012 - Eigen woning erven

09 Februari 2012 - Schenken: schuldigerkenning en de (vereiste) notariële akte

09 Februari 2012 - De fiscale partner in 2012

09 Februari 2012 - Vanaf 2010 gelden nieuwe regels voor de waardering van woningen bij overlijden

09 Februari 2012 - Vrijstellingen erfbelasting 2010 - 2013

09 Februari 2012 - Emigratie en erfbelasting

09 Februari 2012 - Vrijstelling schenkbelasting

09 Februari 2012 - Artikel 10 SW: erfbelasting, rente en huurvergoeding

09 Februari 2012 - NSW-landgoed in buitenland

09 Februari 2012 - Geldlening in de familiesfeer

09 Februari 2012 - Gevolgen verhuur bij artikel 10 successiewet

09 Februari 2012 - Overzicht bepalingen van de Geefwet

08 Februari 2012 - Geen testamentnaar boven
U bevindt zicht hier :
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl