Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

De fiscale positie van de woning in Italië

Voor velen is het een droom en daar blijft het ook bij, een vakantiewoning bezitten in het buitenland. In Italië bijvoorbeeld. Wie wil er nou geen woning aan het Lago Maggiore of in de Toscane? Als u in het bezit komt of bent van een woning in Bella Italia, krijgt u te maken met belastingheffing aldaar. Hieronder een overzicht van de belastingen in Italië, ter zake van de verkrijging, het bezit en de vervreemding van een woning, alsmede de voorkoming van dubbele belasting.

Overdrachtsbelasting

Daar begint het veelal mee. U koopt een woning en betaalt naast de koopsom aan de verkoper, net als in Nederland overdrachtsbelasting (imposta de registro). Het tarief bedraagt (in 2013) circa 7% en deze wordt net als in Nederland berekend over de waarde van de woning. Sinds 1 januari 2006 betaalt u echter geen overdrachtsbelasting over de waarde in het economisch verkeer, maar over de veel lagere kadastrale waarde, de zogenaamde rendita. Over nieuwbouwwoningen wordt - net als in Nederland - BTW geheven. In Nederland 21%, in Italië slechts 10%. Als u een woning erft betaalt u, net als in ons land, geen overdrachtsbelasting. 
Naast overdrachtsbelasting kent men in Italië een hypotheekbelasting (ook al heeft u geen hypotheek), de imposta ipotecaria. Daarnaast is er een kadastrale belasting van 1%, de inposta catastala, hetgeen leidt tot een heffing van 3% die men altijd betaalt. Daarnaast zijn er diverse locale heffingen, en uiteraard de notariskosten. Als er sprake is van een eigen woning, een prima casa, geldt een overdrachtsbelasting van 3%.

Inkomstenbelasting

In Nederland valt een tweede woning doorgaans in box 3. Ook de schuld valt in box 3 en het saldo wordt belast tegen een tarief van 30% over een forfaitair rendement van 4%. Per saldo dus 1,2%.
In Italië is (de verhuur van) een woning ook belast, gerekend over een forfaitaire huurwaarde. Afhankelijk van of dit een tweede woning is, betaalt u daar dus inkomstenbelasting. Bij verhuur wordt geheven over de hoogste van de forfaitaire inkomsten of de huuropbrengst. Deze laatste mag worden verminderd met een kostenaftrek van 15% van de huur. De tarieven in Italië zijn:

  • € 0 - € 15.000                       23%
  • € 15.001 - € 28.000              27%
  • € 28.001 - € 55.000              38%
  • € 55.001 - € 75.000              41%
  • € 75.001 en hoger                 43%

U kunt vanaf 2011 ook opteren voor een vast tarief van 19% of 21% belasting (cedolare Secca). Of dit slim is, hangt af van het totale inkomen in Italië.

Vermogenswinstbelasting

Italië kent geen vermogensbelasting, maar wel een vermogenswinstbelasting. Bij verkoop van een woning binnen vijf jaar na verwerving betaalt u deze vermogenswinstbelasting en deze wordt berekend over de opbrengst bij verkoop, onder aftrek van de aankoopkosten en eventuele verbouwingskosten. Krijgt u een woning geschonken of erft u een woning, dan geldt deze heffing niet. De verkrijger begint dan aan een nieuwe vijf-jaarsperiode, waarbij de verkrijgingsprijs de kadastrale waarde op het verkrijgingsmoment is. Na vijf jaar kunt een woning zonder heffing verkopen. 

Schenken of erven van een woning in Italië

Italië kent sinds 2007 weer schenk- en erfbelasting. De tarieven en de vrijstellingen zijn in verhouding tot ons land nogal zonnig. Hieronder de verkrijgers en bijbehorende vrijstellingen, respectievelijk de tarieven.

  • Echtgenoot                              € 1.000.000      tarief over het meerder 4%
  • Bloedverwant rechte lijn          € 1.000.000      tarief over het meerder 4%
  • Broers / zusters                      € 100.000         tarief over het meerdere 6%
  • Overige bloedverwanten         geen                  tarief 6%
  • Overige verkrijgers                  geen                  tarief 6%

Voor buitenlands belastingplichtigen geldt dat Italië heft over situsgoederen, zoals de woning en overige onroerende zaken in Italië. Voor de (tweede) woning geldt dat de grondslag van de heffing de (lagere) kadastrale waarde is. Als u een woning erft, is geen overdrachtsbelasting verschuldigd alleen registratierecht. 

En wat betaalt u in Nederland?

Inkomstenbelasting
Aangezien het een woning is die niet in Nederland is gelegen, geeft ons land voorkoming van dubbele belasting. Dat betekent dat u met het bezit van een buitenlandse woning in Nederland minder belasting in box 3 bent verschuldigd. U geeft weliswaar uw gehele (wereld)vermogen aan, maar per saldo zal Nederland niet heffen over uw vermogen. De voorkoming wordt berekend door de de boxheffing te vermenigvuldigen met de evenredigheidsbreuk:

4% van het buitenlands vermogen
4% van het wereldvermogen

Schenk- en erfbelasting
Een soortgelijke vermindering krijgt een erfgenaam of verkrijger van een in Italië geërfde of geschonken woning. Niet op basis van een successieverdrag, want dat hebben Nederland en Italië tot op heden niet met elkaar gesloten, maar op basis van het (eenzijdige) Besluit voorkoming dubbele belasting. Aangezien de heffing over verkrijgingen in Italië veel lager is dan in Nederland, zal er nimmer sprake zijn van dubbele schenk- en erfbelasting bij een verkrijging van Italiaans onroerend goed.  

Meer weten?

Wij adviseren graag over estate planning in internationale verhoudingen. Neemt u vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking.17 Sep 2013


Waardeer het artikel Wonen in Italië

Wonen in Italië heeft een waardering van 8.2 / 10 punten met 12 beoordelingen.naar boven
U bevindt zicht hier :
>
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl