Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfbelasting en pensioen in Spanje

Regelmatig adviseren wij ondernemers en particulieren bij hun emigratie naar Spanje. Veel Nederlanders emigreren naar Spanje, het is er lekker warm en het leven is er goedkoop. De prijzen van woningen zijn sinds 2009 substantieel gedaald. Het belastingstelsel lijkt op het stelsel in Nederland, zoals dit heeft gegolden tot en met 2000. Spanje kent bepaalde speciale regelingen:

 1. erfbelasting over zaken die zich in Spanje bevinden (dus bankrekening en aandelen in Nederland niet); 
 2. speciale regeling voor de inkomstenbelasting (voor mensen met hoog inkomen en lijfrenten).

Erfbelasting in Spanje

De erfbelasting wordt op landelijk en provinciaal niveau vastgesteld. De heffing kan oplopen tot 70%, laat u dus goed adviseren voordat u gaat emigreren. Als u de woning in Spanje maximaal zou financieren of door uw kinderen laat kopen en vervolgens uw vermogen in Nederland of Luxemburg zou onderbrengen, kunt u de erfbelasting in Spanje beperken (soms tot nihil).

Eind 2011 besliste de Europese Commissie om Spanje voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat zij vindt dat de Spaanse successierechten discriminerend zou kunnen zijn. Binnen de Spaanse wetgeving betalen niet residenten meer dan residenten (dit komt met name omdat bepaalde regio's vrijstellingen verlenen of geen successie heffen, buitenlanders kunnen hier geen gebruik van maken en vallen onder de algemene heffing). De kans is vrij groot dat Spanje wordt veroordeeld en derhalve de wetgeving moet aanpassen. Als u recentelijk als niet resident successierechten heeft betaald maak dan per direct bezwaar.  Spanje is bekend met het toezicht van de EC, enkele jaren geleden werden ze ook al veroordeeld voor het verschil in tarief bij de meerwaardebelasting voor residenten en niet residenten.

Estateplanningstip aankoop woning in Spanje

De aankoop van een woning in Spanje kan in privé of in een rechtspersoon plaatsvinden. De laatste tijd adviseren wij steeds meer mensen om de woning in een rechtspersoon aan te kopen of in gesplitste eigendom, dit is echter sterk afhankelijk van de omstandigheden. Privé personen doen er verstandig aan om zich te laten adviseren over de aankoop van het bloot eigendom (in het Spaans: nuda propiedad) door de kinderen en een levenslang vruchtgebruik (in het Spaans : Usufructo) voor de ouders. De kinderen  betalen dan bij het verkrijgen van de volledige eigendom meestal geen erfbelasting. De kinderen moeten dan waarschijnlijk nog wel een beetje overdrachtsbelasting betalen (kost netto meestal 1-2% bij overlijden van de langstlevende ouder). De structuur is complex maar werkt feitelijk hetzelfde als de vruchtgebruik/ bloot eigendom opzet in Nederland van enkele jaren geleden.

Wie erft er in Spanje?

Stel, er is geen testament. Dan gelden in Spanje de regels uit het Burgerlijk Wetboek. Soms gelden de specifieke wetten van de provincie, de volgende regels:

 1. Indien de overledene ongehuwd was en geen kinderen had, dan erven de ouders. Bij afwezigheid van ouders erven de broers en zusters. 
 2. Indien de overledene ongehuwd was maar kinderen had, dan worden deze erfgenaam in gelijke delen.
 3. Indien de overledene een echtgenoot, maar geen kinderen achterlaat, dan wordt de langstlevende echtgenoot de enige erfgenaam.
 4. Indien de overledene een echtgenoot en kinderen achterlaat, dan worden deze erfgenaam in gelijke delen. Maar bovendien krijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van 1/3 van de nalatenschap. De kinderen erven de rest in gelijke delen.

Binnenkort komen er Europese regels, waarbij u zelf kunt aangeven welk rechtssysteem van toepassing is als u komt te overlijden (met testament). Laat u bij een emigratie altijd adviseren, soms is het verstandig om in Nederland een testament op te stellen.

De fictie bij emigratie

De Nederlandse wetgeving inzake schenken en erven (de Successiewet) stelt dat een erflater met de Nederlandse nationaliteit die komt te overlijden binnen 10 jaar na zijn of haar emigratie uit Nederland, bij zijn overlijden geacht wordt in Nederland te wonen (artikel 3 Successiewet). Deze fictie geldt voor de schenk- en erfbelasting en is een antimisbruikbepaling met een veel te lange periode. Gedurende de eerste 10 jaar kunt u dus zowel te maken krijgen met Nederlandse en Spaanse heffing. Lees meer...

Belastingen in Spanje

 1. Inkomstenbelasting in Spanje: tarief tussen de 14% en 43%, voor bepaalde groepen zijn speciale regelingen.
 2. Vermogensbelasting over rendement op vermogen in Spanje: 21% per jaar (2014: 19%)
 3. Vermogensbelasting over waarde, beperkt tot nihil.
 4. Omzetbelasting in Spanje: 16%.
 5. Vennootschapsbelasting in Spanje: 30%.
 6. Overdrachtsbelasting in Spanje: gemiddeld 7%.
 7. Erfbelasting: voor vermogen in Spanje 7% tot 70%, structuren om heffing te voorkomen zijn mogelijk (Nederland zal de eerste 10 jaar na vertrek heffen).
 8. Overige belastingen: belasting over verkoopwinst van woningen of vakantiewoningen.

Bij de verkoop van een woning moet over de boekwinst 21% belasting worden betaald. In 2012 geldt een vrijstelling van 50% op echte woningen.

Hypotheek op woning in Spanje

Als u een tweede woning in Spanje koopt, krijgt u een maximale hypotheek van 60% tot 70% van de koopsom (mits deze gelijk is aan de taxatiewaarde). De Spaanse banken werken iets anders dan de Nederlandse; ze kijken naar uw inkomen, uw vermogen, maar ook naar overige uitgaven en inkomstenstroom. Op basis hiervan krijgt u een score via een soort goocheltruc (in ingewikkelde formule). Ruwweg kunt stellen dat u 50% van de koopsom als eigen middelen moet inbrengen (namelijk 40% en de kosten koper, ad ongeveer 11%). In sommige gevallen kunt u de hypotheek die op de woning is gevestigd overnemen, overleg dit met de bank.

Mensen die in Spanje wonen, kunnen een hypotheek krijgen van 70% tot 90%. Ook hier wordt er naar alle facetten van uw inkomen en vermogen gekeken.

Contactpersoon

Een specialist in Nederland over een emigratie naar Spanje is de heer Joris Elfrink, verbonden aan het kantoor Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.

Bron:

De informatie is deels overgenomen van Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., Belastingtips.nl en de site van de Europese Unie.

Aanvragen fiscaal nummer in Spanje, hier het formulier.21 Mei 2012Waardeer het artikel Erfbelasting en pensioen in Spanje

Erfbelasting en pensioen in Spanje heeft een waardering van 9.1 / 10 punten met 11 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl