Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfbelasting en pensioen in Malta

Een land waarover ik regelmatig adviseer, is Malta. De wetgeving is in 2012 aangepast waardoor de regels om er te mogen wonen iets minder eenvoudig zijn geworden. Daarnaast is de belastingheffing aangepast. Voor de DGA en mensen die met pensioen gaan is dit een fantastisch land, tenminste vanuit fiscaal oogpunt. Malta heeft een belastingverdrag met Nederland gesloten. De heffing is redelijk goed verdeeld over Nederland en Malta.

Malta kent geen erfbelasting. In sommige gevallen moet er wel een ander soort belasting, een zegelrecht, worden betaald. Dit is onder meer zo bij onroerende zaken en aandelen in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die in Malta zijn opgericht. Het tarief is niet spannend, namelijk 5%.

Wie erft er in Malta?

Stel, er is geen testament. Dan gelden in Malta de volgende regels:

 1. De overledene was ongehuwd en had geen kinderen: de helft van de nalatenschap gaat naar de ouders van de overledene, de andere helft van de nalatenschap naar de broers en zusters van de overledene.
 2. De overledene was ongehuwd en laat kinderen achter: indien de overledene kinderen of andere afstammelingen maar geen echtgenoot achterlaat, dan valt de nalatenschap open aan de kinderen en andere afstammelingen - in gelijke delen voor ieder kind.
 3. De overledene laat een echtgenoot achter: de langstlevende echtgenoot wordt als enige erfgenaam.
 4. De overledene laat een echtgenoot en kinderen achter: de kinderen – of hun kinderen indien zij op het ogenblik van het overlijden reeds overleden zijn – worden erfgenamen in gelijke delen. Ze krijgen de helft van de nalatenschap. De andere helft gaat naar de langstlevende echtgenoot. De Maltese wet kent aan de langstlevende echtgenoot tevens het recht toe om in de woning van de overledene te blijven wonen en ook het recht van vruchtgebruik op de huisraad in de echtelijke woning.

Binnenkort komen er Europese regels, waarbij u zelf kunt aangeven welk rechtssysteem van toepassing is als u komt te overlijden (met testament). Laat u bij een emigratie altijd adviseren, soms is het verstandig om in Nederland een testament op te stellen.

De fictie bij emigratie

De Nederlandse wetgeving inzake schenken en erven (de Successiewet) stelt dat een erflater met de Nederlandse nationaliteit die komt te overlijden binnen 10 jaar na zijn of haar emigratie uit Nederland, bij zijn overlijden geacht wordt in Nederland te wonen (artikel 3 Successiewet). Deze fictie geldt voor de schenk- en erfbelasting en is een antimisbruikbepaling met een veel te lange periode. Gedurende de eerste 10 jaar kunt u dus zowel te maken krijgen met Nederlandse en heffing in Malta. Lees meer...

Belastingen in Malta

 1. Inkomstenbelasting op Malta bedraagt 35%. Voor inkomsten die buiten Malta worden verdiend wordt geen belasting geheven. Voor mensen met een pensioen is het tarief 15%.
 2. Vermogensbelasting over rendement op vermogen op Malta: 0%.
 3. Vermogensbelasting overwaarde bedraagt 0%.
 4. Omzetbelasting op Malta: 5% of 18%.
 5. Vennootschapsbelasting op Malta bedraagt 35%, via structuur te beperken tot 5%, geen bronbelasting op uitgekeerde dividenden. 
 6. Overdrachtsbelasting op Malta: 5%.
 7. Erfbelasting op Malta: 0%.

Pensioen op Malta

Het is belangrijk dat u de lokale economie spekt door geld uit te geven en daarnaast geen concurrentie aandoet. Over uw pensioen moet u een vast tarief van 15% betalen, dit geldt voor het land dat Malta binnenkomt. Minimaal moet u per jaar ongeveer € 4.000 betalen. U hoeft geen vermogensbelastinig te betalen. Het inkomen dat Malta niet binnenkomt, valt niet onder de heffing op Malta. Er gelden een aantal voorwaarden:

 • U moet op Malta gaan wonen en verblijven.
 • U moet minimaal € 23.000 per jaar verdienen (zonder inkomen moet u een een vermogen van ruim € 350.000 meebrengen).
 • U moet een woning kopen van minimaal € 120.000. Huren mag ook, dan moet u minimaal € 350 per maand betalen.
 • U mag niet werken op Malta.

Bron:

De informatie is deels overgenomen van Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., Belastingtips.nl en de site van de Europese Unie.
21 Mei 2012


Waardeer het artikel Erfbelasting en pensioen in Malta

Erfbelasting en pensioen in Malta heeft een waardering van 7.7 / 10 punten met 14 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl