Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfbelasting en pensioen in Duitsland 

Onze kantoren zijn gelegen in het oosten des lands. Mede door deze locatie adviseren wij regelmatig ondernemers en particulieren die in Duitsland gaan wonen of hier een vestiging openen. Dit land kent een aantal speciale regelingen die voor ondernemers en  particulieren interessant zijn:

 • hoge vrijstellingen voor erfenis aan kinderen en kleinkinderen;
 • algemeen zijn de tarieven voor de directe erfgenamen lager;
 • speciale regelingen voor pensioenen (komt vermoedelijk per 2014, onder nieuwe verdrag met Duitsland) te vervallen;
 • meer aftrekbare kosten dan in Nederland;
 • afkoop alimentatie (veelal) belastingvrij.

Duitsland kent erfbelasting (Erbschaftssteuer) en schenkingbelasting (Schenkungssteuer). De tarieven zijn redelijk vergelijkbaar met Nederland, de vrijstellingen zijn voor de meeste verkrijgers hoger. Hoe dichter bij de verwantschap, des te hoger de vrijstellingen en lager de tarieven. Een overzicht:

 1. echtgenoot / partner: vrijstelling € 500.000 (tarief 7 - 27%);
 2. kinderen en stiefkinderen: vrijstelling € 400.000 (tarief 7 - 27%);
 3. kleinkinderen en stiefkleinkinderen: vrijstelling € 200.000 (tarief 7 - 27%);
 4. ouders: vrijstelling € 100.0000 (tarief 7 - 27%);
 5. gescheiden echtgenoten: € 20.000 (tarief 15 - 40%);
 6. broer / zussen / neven / nichten: € 20.000 (tarief 15 - 40%);
 7. overige verkrijgingen: € 20.000 (tarief 30 - 50%).

De erfenis voor de langstlevende echtgenoot wordt soms nog verhoogd met een extra vrijstelling van ruim € 250.000. Er zijn ook nog speciale regelingen voor binnenlandse bedrijven en aandelen in rechtspersonen. De tarieven lopen niet snel op, hieronder een schema voor de groepen 1 tot en met 4:

 • verkrijgingen tot €      75.000:   7%;
 • verkrijgingen tot €    300.000: 11%;
 • verkrijgingen tot €    600.000: 15%;
 • verkrijgingen tot € 6.000.000: 19% etc.

Wie erft er in Duitsland?

Stel, er is geen testament, dan gelden in Duitsland de volgende regels:

 1. Indien de overledene geen echtgenoot of afstammelingen achterlaat, dan erven zijn ouders in gelijke delen.
 2. Indien de overledene niet gehuwd was en kinderen achterlaat, dan erven deze in gelijke delen.
 3. Indien de overledene gehuwd was en kinderen achterlaat, dan is de langstlevende echtgenoot mede-erfgenaam naast de kinderen, erfdeel hangt af van huwelijkse voorwaarden. Stelsel lijkt redelijk op Nederlandse stelsel.

Binnenkort komen er Europese regels, waarbij u zelf kunt aangeven welk rechtssysteem van toepassing is als u komt te overlijden (met testament). Laat u bij een emigratie altijd adviseren, soms is het verstandig om in Nederland een testament op te stellen.

Als een Nederlander in Duitsland woont en aldaar zijn vermogen heeft, kunnen er problemen ontstaan.  In Duitsland geldt voor de belastingheffing de nationaliteit, voor Nederland is dit in principe ook zo (edoch voor de eerste 10 jaar na emigratie). Het erfrecht wordt toegepast in het land waar de persoon woont op zijn moment van overlijden. Praktisch zal gedurende de eerste 5 jaar het Nederlandse erfrecht gelden en daarna het Duitse erfrecht. Vanwege de fictiebepaling in de Nederlandse wet heeft u met beide landen van doen indien u binnen 10 jaar na de emigratie komt te overlijden.

De fictie bij emigratie

De Nederlandse wetgeving inzake schenken en erven (de Successiewet) stelt dat een erflater met de Nederlandse nationaliteit die komt te overlijden binnen 10 jaar na zijn of haar emigratie uit Nederland, bij zijn overlijden geacht wordt in Nederland te wonen (artikel 3 Successiewet). Deze fictie geldt voor de schenk- en erfbelasting en is een antimisbruik bepaling met een veel te lange periode. Gedurende de eerste 10 jaar kunt u dus zowel te maken krijgen met Nederlandse en Duitse heffing. Lees meer...

Overige belastingen

 1. Inkomstenbelasting in Duitsland: tarief 10% tot maximaal 48%.
 2. Omzetbelasting (IVA) in Duitsland: 19%.
 3. Vennootschapsbelasting: 30%, bij uitgekeerde winsten lager.
 4. Aankoop woning: kosten en belastingen ongeveer 10%, makelaarskosten hoger.  

Nieuw belastingverdrag met Duitsland

Na meer dan 25 jaar onderhandelen wordt dan toch eindelijk het oudste Nederlandse belastingverdrag vervangen: het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met Duitsland uit 1959. Op 12 april 2012 is in Berlijn het nieuwe belastingverdrag met Duitsland ondertekend. Verwachte ingangsdatum: 1 januari 2014. Belangrijke aangekondigde wijzigingen:

 1. Een goed werkende regeling voor grensarbeiders.
 2. Aftrek van hypotheekrente voor Nederlanders die in Duitsland werken.
 3. Zekerheid voor ondernemers over wederzijdse investeringen.
 4. Pensioenen worden vaker belast in Nederland.

Praten kost niks

Een afspraak met onze fiscaal jurist op zijn kantoor kost niks. Voor Duitsland kunt u in gesprek met de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed of de heer mr. drs. Sanne van den Elst, stuur hiertoe een e-mail of bel 053 - 432 72 00.

U kunt via deze site ook een offerte aanvragen, binnen 48 uur heeft u een bericht in uw e-mailbox. Daarnaast kunt u via het terugbelverzoek een notaris of fiscaal jurist eenvoudig met u laten bellen. Wij willen u graag helpen en adviseren en stellen hierbij enkel uw belang voorop.

Bron:

De informatie is deels overgenomen van Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., Belastingtips.nl en de site van de Europese Unie.22 Mei 2012Waardeer het artikel Erfbelasting en pensioen in Duitsland

Erfbelasting en pensioen in Duitsland heeft een waardering van 7.3 / 10 punten met 18 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl