Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfbelasting en pensioen in Zwitserland

In 2012 is een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland in werking getreden. Voor mensen met een pensioen die in Zwitserland wonen kan dit vervelende gevolgen hebben (soms heffing in Nederland). In 2012 heeft de Zwitserse regering ook schenkbelasting / erfbelasting ingevoerd (mits vermogen boven 2 miljoen CHF).

Erflater is Nederlander

Als de erflater de Nederlandse nationaliteit heeft, blijft hij tot 10 jaar (fictie) na zijn vertrek in Nederland belastingplichtig. Het Zwitserse kanton zal ook heffen en dus is er sprake van dubbele belastingheffing. Daarna is de Nederlander enkel in zijn woonland belastingplichtig en niet meer in Nederland. Door middel van een successieverdrag tussen Nederland en Zwitserland is geregeld op welke wijze in dit geval de belasting wordt bepaald en geheven.

Als de Nederlander ten tijde van zijn of haar overlijden ten minste 10 jaar uit Nederland weg is, dan is de Nederlandse successiewetgeving niet meer van toepassing. Dit geldt ook als de Nederlander zijn nationaliteit heeft opgegeven. In dit geval zal het kanton waar de erflater woont mogen heffen. In de meeste kantons wordt er geen erfbelasting geheven bij een vererving in de rechte lijn (kinderen, etc.).

Wetswijzing erfbelasting in Zwitserland

In Zwitserland wordt druk gewerkt aan een Erbschaft- und Schenkungssteuer vanaf 1 januari 2012. Het tarief bedraagt 20% mits de persoon in Zwitserland woont en meer nalaat dan 2.000.000 CHF. Voordeel hierbij is wel dat de echtgenote of echtgenoot is vrijgesteld. Veel mensen in Zwitserland hebben er al voor gekozen om het vermogen aan de kinderen te schenken.

Wonen in Zwitserland

Ook Zwitserland is de belastingen aan het vermogen. De laatste jaren wordt er gesleuteld aan het forfaitaire tarief in de verschillende provincies (zogenoemde ‘Pauschale‘  in een kanton). Voor vermogende buitenlanders is het Pauschale-tarief een prima oplossing, in overleg met de lokale belastingdienst in het kanton kon veelal een gunstige afspraak worden gemaakt. Het belastingtarief wordt vastgesteld op basis van de levensonderhoudskosten en wordt gekoppeld aan de huurwaarde van de eigen woning in Zwitserland. De werkelijke inkomsten of het vermogen doet dus verder niet ter zake. Inkomsten met een bron in Zwitserland worden wel normaal in de heffing betrokken. In Zwitserland wordt er op landelijk, kanton- en gemeentelijk niveau belasting geheven, een wirwar van regels derhalve.

In Zwitserland zijn 26 kantons. Zürich is het eerste gebied waar de Pauschale is afgeschaft. Daarna volgden Schaffhausen en Appenzell Ausserhoden. In diverse andere kantons zijn ook voorstellen ingediend om de regeling af te schaffen. Per kanton wordt er dan een soort referendum gehouden. In verschillende gebieden is de Pauschale regeling nog gewoon van toepassing, voorbeelden zijn: Jura, Neuchatel, Fribourg, Glarus, Graubunden, Vaud, Wallis, Solothurn, Url en Zug. Bij bepaalde kantons liggen nu wetswijzigingen voor (onder meer Bern, Aargau en Obwalden), het is nog afwachten wat hieruit komt.

Tweede woning in Zwitserland

In maart 2012 is een nieuwe wet in Zwitserland aangenomen inzake de tweede woning (Zweitwohnunhsinitiatieve). Als in een gemeente meer dan 20% tweede woningen aanwezig waren, mochten geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven. Oude rechten worden hierbij gerespecteerd en er is een overgangsrecht. De nieuwe wet geldt per 1 januari 2013. Als iemand een bouwvergunning aanvraagt maar niet in die gemeente woont, is sprake van een tweede woning. Op tweede woningen die er op 11 maart 2011 waren blijft het oude recht van toepassing, tweede woning blijft dan een tweede woning. Tevens is er een speciale regeling voor niet renderende hotels die tenminste 25 jaar bestaan, deze mogen worden omgebouwd tot appartementencomplex voor tweede woningen of vakantiewoningen.

Belastingverdrag Nederland -  Zwitserland

Op 9 november 2011 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland in werking getreden. Het belastingverdrag vervangt het oude verdrag uit 1951. Ten aanzien van de heffingsbevoegdheid over pensioenen en beloningen voor bestuurders zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Het nieuwe verdrag geldt vanaf 2012.

Pensioenen in Zwitserland

Onder het huidige verdrag (vanaf 2012) mag ook Nederland over pensioenen heffen, dit was voordien niet mogelijk. Nederland mag heffen indien:

  • pensioen in Nederland fiscaal gefaciliteerd is opgebouwd (aanspraak vrijgesteld);
  • pensioen in Zwitserland niet wordt belast tegen algemeen belastingtarief;
  • pensioen en lijfrenten hoger zijn dan € 20.000 per jaar.

Als er een Pauschale is afgesproken, zullen veel Nederlanders in Zwitserland (met pensioen uit Nederland) in Zwitserland belasting moeten betalen.

Bestuurdersbeloningen in Zwitserland

Omtrent beloningen van bestuurders is het nadeel evenzo aanwezig. Onder de oude regeling werden beloningen voor bestuurders die in dienstbetrekking waren bij een B.V. of N.V. in Nederland voor 50% in Nederland belast en voor 50% in Zwitserland. Beloningen voor bestuurders van een bedrijf in Zwitserland werden niet in Nederland belast (enkel in Zwitserland). Onder het huidige belastingverdrag (vanaf 2012) wordt voor de heffing aangesloten bij de vestigingsplaats van de vennootschap. Als de vennootschap is gevestigd in Zwitserland, mag de bestuurdersbeloning in Zwitserland worden belast. Als de vennootschap in Nederland is gevestigd, mag de bestuurdersbeloning in Nederland worden belast. Lonen en salarissen worden soms nog 50% in Nederland belast, dit hangt af van de situatie.26 Aug 2012Waardeer het artikel Erfbelasting en pensioen Zwitserland

Erfbelasting en pensioen Zwitserland heeft een waardering van 6.3 / 10 punten met 11 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl