Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfbelasting en pensioen Nederlandse Antillen

Ik adviseer regelmatig mensen bij een emigratie naar de Nederlandse Antillen; geen erfbelasting en een belastingtarief van 10% waarbij u woont in de zon. Hoe mooi kan het zijn? Vanaf 2013 komt er nieuwe wetgeving aan, waarschijnlijk wordt voor gepensioneerden vanaf 2013 Aruba aantrekkelijker dan Curaçao. Op pensioenen die worden voldaan aan Curaçao wordt namelijk 15% bronheffing in Nederland ingehouden, deze bronheffing zal Aruba niet direct kennen.

De Nederlandse Antillen en uw pensioen

De Nederlandse Antillen zijn fiscaal en qua weer en leefomgeving nog steeds een paradijs. Nadeel: u keert vanwege de afstand Nederland redelijk de rug toe. Er zijn nog steeds mensen die gebruik maken van de pensionado-regeling op één van de vijf eilanden. De pensionado-regeling biedt gepensioneerde Nederlanders een speciaal tarief over hun inkomen uit Nederland en overige landen. De buitenlandse inkomsten (zoals pensioen, AOW, dividenden, etc.) worden belast tegen een tarief van 10%. Dit geldt niet voor overheidspensioenen en er moet goed worden gekeken naar bronheffingen in het buitenland. 

Toelichting op de eilanden

De Nederlandse Antillen bestonden uit vijf eilanden: Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Aruba hoorde officieel al langer niet meer bij de Nederlandse Antillen en kent een 'status aparte'. Sinds 2010 is de economische en politieke structuur veranderd. De entiteit Nederlandse Antillen is komen te vervallen. Curaçao en Sint Maarten hebben een bijzondere status gekregen. Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn nu bijzondere gemeenten (Caribisch Nederland) van Nederland.

Pensionado-regeling Bonaire Saba en Sint Eustatius

De 'pensionado-regeling' is op deze eilanden per 1 januari 2011 afgeschaft. Er geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2016 voor diegenen die reeds vóór 1 januari 2011 van de regeling gebruik maken. Het tarief is nog wel 10%, mits inkomen afkomstig uit een buitenlandse bron en dit moet meer bedragen dan USD 26.396 (met beperkte rente en dividendvrijstelling), normale tarief is nu een vlaktax van 30,4% (tot USD 244.000).

Pensionado-regeling Curaçao en Sint Maarten

De 'pensionado-regeling' is op deze eilanden gewoon blijven bestaan. Het tarief op inkomen uit het buitenland bedraagt 10%, daarnaast bent u nog € 5.000 per jaar aan premies verschuldigd. De voorwaarden voor de regeling zijn:

 • U moet op de Nederlandse Antillen wonen (waar iemand woont, wordt op basis van de feiten en omstandigheden beoordeeld, dus enkel inschrijven op de Nederlandse Antillen is niet voldoende. Het centrum van uw economische en sociale leven is van belang).
 • U mag de laatste 6 jaar niet woonachtig zijn geweest op de Nederlandse Antillen.
 • U moet minimaal 50 jaar jong zijn.
 • Binnen 1,5 jaar na inschrijving moet u een huis kopen voor minimaal € 225.000. Deze woning moet u vrij ter beschikking staan en mag niet worden verhuurd.
 • U mag niet in Nederland werken (dienstbetrekking of beroep). U mag wel directielid zijn of lid van een adviesorgaan (zoals de Raad van Commissarissen), mits u hier ook 40% van de aandelen bezit.
 • Binnen 2 maanden na inschrijving op de Nederlandse Antillen (bevolkingsregister) moet u zich melden bij de Belastingdienst met het verzoek om toepassing van de pensionado-regeling

Alternatief voor de pensionado-regeling

U mag ook kiezen voor een forfaitaire heffing. Uw inkomen wordt dan gesteld op € 220.000 en u moet hierover het progressieve tarief (maximaal 57%, vanaf € 45.000) op de Nederlandse Antillen betalen, het restant van het inkomen is vrijgesteld. U moet hier minimaal 3 jaar voor kiezen. In de praktijk wordt hiervoor gekozen als ineens een polis of aan aanmerkelijk belang pakket zou vrijvallen.

Overige regelingen op Curaçao en Sint Maarten

Curaçao en Sint Maarten kennen geen vermogensbelasting. De Belastingregeling voor het Koninkrijk bepaalt dat Nederland geen schenkings- en successierechten meer mag heffen als de pensionado langer dan één jaar inwoner is geweest van de Nederlandse Antillen. Binnen verdragen of de normale Nederlandse wetgeving is deze periode 10 jaar. Het tarief op de Antillen bedraagt 6% bij schenkingen aan kinderen of kleinkinderen.

Nieuwe BRK regeling in 2013

Nederland en Curaçao hebben eind 2011 overeenstemming bereikt over een nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting (BRK) tussen beide landen. De eerdere BRK is uit 19644, dus dan wordt het ook tijd. De nieuwe regeling ziet er als volgt uit:

 • tot 5 jaar na emigratie kan erf- en schenkingsrecht worden geheven onder verrekening van de heffing in het andere land (subsidiair heffingsrecht), dit was 1 jaar;
 • Een informatie-uitwisselingsbepaling conform de internationale standaard, waarbij Curaçao bovendien overweegt om over te gaan tot automatische informatie-uitwisseling onder de EU-spaartegoedenrichtlijn.
 • Naast een bronheffingspercentage voor dividenden van 15 procent zal er voor actieve vennootschappen een nulprocenttarief komen op deelnemingsdividend. Hierbij zal worden voorzien in een zogenoemde ‘limitation on benefitsbepaling’;
 • Voor bestaande participaties van ten minste 25 procent die niet in aanmerking komen voor het nulprocenttarief geldt tot uiterlijk eind 2019 een bronheffingspercentage op deelnemingsdividenden van 5 procent;
 • Voor niet overheidspensioenen geldt een gedeeld heffingsrecht met een bronstaatheffing van 15 procent in combinatie met eerbiedigende werking (woonstaatheffing) voor ingegane pensioenen van Nederlanders die reeds op Curaçao wonen;
 • Een regeling voor onderling overleg met de mogelijkheid van (verplichte) arbitrage.

Tenslotte

Curaçao is een mooi eiland met ongeveer 140.000 inwoners. Het leven is er iets goedkoper dan in Nederland en de gezondheidszorg  is er perfect, tenminste als je mijn klanten die ervaringen hebben mag geloven. De wachtlijsten zijn beperkt en de artsen komen uit Europa en de VS. Veel mensen praten Nederlands of Engels. Onderwijs is er prima, de scholen lijken op het Nederlandse systeem. Zwemmen in zee is een belevenis (water 25 graden) en de temperatuur is fantastisch (gemiddeld 30 graden). Aandachtspunten op het eiland zijn de criminaliteit, rommel op straat en de wegen.

Wij helpen u graag

Wij kunnen u adviseren bij een emigratie naar Curaçao of Sint Maarten, maar ook een vergelijking voor u maken met andere landen, zoals Portugal, Spanje of Malta. Op basis van de fiscale merites en uw eigen ervaringen in de verschillende landen kunt u dan binnen een jaar een goede keuze maken. Meestal adviseer ik: "Huur een huis en verblijf 1 maand in de omgeving, daarna weet u wat u kunt en mag verwachten. Enkel om fiscale redenen emigreren is niet verstandig." Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvend adviesgesprek.28 Mei 2012


Waardeer het artikel Erfbelasting en pensioen Nederlandse Antillen

Erfbelasting en pensioen Nederlandse Antillen heeft een waardering van 8 / 10 punten met 31 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl