Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfrechtverordening Europa

Als u vermogen in meerdere landen in Europa zou hebben, is estate planning veelal lastig. Er zijn binnen Europa weinig afspraken gemaakt over uw nalatenschap. In 2012 wordt er definitief een verordening binnen Europa van toepassing waardoor internationale estate planning mogelijk wordt, de regeling is op 27 juli 2012 gepubliceerd. Op dit moment zijn de belangrijkste problemen:

  1. rechtskeuze;
  2. dubbele belastingheffing en voorkoming;
  3. woonplaats erfgenaam / erflater of situsgoederen.

Wat staat er in de EU erfrechtverordening?

Ieder land bepaalt zelfstandig welk erfrecht in hun land van toepassing is. Door deze nieuwe erfrechtverordening wordt de afhandeling van nalatenschappen in een groot aantal Europese landen op dezelfde wijze geregeld. Voor notarissen en fiscaal juristen is dit een welkome aanvulling. Door de verordening kan er ook internationaal duidelijk geadviseerd worden over de verkrijging en vererfing van internationale vermogens. De verordening geeft duidelijke regels over:

  • bevoegdheid van de rechter bij internationale geschillen over nalatenschappen;
  • welk recht op de vererving van toepassing is;
  • hoe de afwikkeling van een authentieke akte of beslissing van een rechter verloopt;
  • de Europese verklaring van erfrecht voor erfgenamen en legatarissen.

Waar wordt belasting geheven binnen Europa?

In de basis geldt voor het toepasselijke erfrecht als hoofdregel het recht in het land waar de erflater zijn normale of gewone verblijfplaats had op het moment van overlijden.
Voorbeeld:
Een Nederlander met een vakantiehuis in Spanje heeft dadelijk niets meer met het Spaanse erfrecht te maken, als hij dat niet wil.
Bron
Uitgebreid voorstel met alle opmerkingen.
Veel gestelde vragen over deze regeling
Europese rechtsverordening inzake nalatenschappen (Nederlandse tekst)20 Mei 2012Waardeer het artikel Erfrechtverordening Europa

Erfrechtverordening Europa heeft een waardering van 7.9 / 10 punten met 8 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl