Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

10 jaar fictie bij emigratie

Na emigratie bent u nog 10 jaar lang verbonden aan Nederland voor de schenk- en erfbelasting.

De fictie bij emigratie

De Nederlandse wetgeving inzake schenken en erven (de Successiewet) stelt dat een erflater met de Nederlandse nationaliteit die komt te overlijden binnen 10 jaar na zijn of haar emigratie uit Nederland bij zijn overlijden geacht wordt in Nederland te wonen (artikel 3 Successiewet). Deze fictie geldt voor de schenk- en erfbelasting en is een antimisbruikbepaling met een veel te lange periode.

Emigratie kan een mooie oplossing zijn om inkomstenbelasting, schenkbelasting of erfbelasting te beperken of te voorkomen. Via deze fictie bent u nog wel 10 jaar "getrouwd" met Nederland. Door de fictie kunnen er problemen ontstaan, een verkrijging kan zowel in het buitenland als in Nederland worden belast. De dubbele heffing kan worden voorkomen door een successieverdrag, echter deze zijn beperkt gesloten, namelijk met:

  • Finland;
  • Groot Brittannië en Noord-Ierland;
  • Israël (successierecht afgeschaft);
  • Nederlandse Antillen;
  • Oostenrijk (successie- en schenkingsrecht afgeschaft);
  • Verenigde Staten;
  • Zweden (successie- en schenkingsrecht afgeschaft);
  • Zwitserland.

Als u in een land woont waarmee Nederland geen successieverdrag heeft gesloten, dan is de eenzijdige regeling van Nederland (het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001) van toepassing. In de meeste gevallen wordt de creditmethode toegepast. Dit wil zeggen dat Nederland de in het buitenland betaalde belasting in mindering brengt op de Nederlandse erfbelasting. Een nadere toelichting kunt u nog vinden in het besluit van het ministerie van Financiën d.d. 7 december 2005, nummer CPP2005/1649M. De essentie hiervan staat nog, hoewel aangepast aan de gewijzigde wetgeving in 2010.

De praktijk van de fictie voor de erfbelasting

Zoals vele wetten zijn er oplossingen. In dit geval kunt u overwegen om afstand te doen van de Nederlandse nationaliteit. Ik merk dat dit bij veel van mijn klanten een emotioneel probleem oproept, maar gelukkig ga ik hier niet over, ik richt mij op de fiscaliteit.

In de praktijk zal de Nederlandse Belastingdienst zelden iets vernemen over een Nederlander die in het buitenland is overleden. De erfgenamen hebben echter de plicht om aangifte te doen. Tenslotte zal de Belastingdienst een vermogenstoename bij de kinderen of kleinkinderen eenvoudig via de Nederlandse aangifte kunnen zien.

Rechter en fictiebepaling erfbelasting

Volgens het Europese recht mag Nederland een fictiebepaling in de wet opnemen. Dit is bepaald in een uitspraak van het het Hof van Justitie d.d. 23 februari 2006 (nummer C-513/03) en de cassatieprocedure bij de Hoge Raad d.d. 22 december 2006 (nummer 39.261).

Erftip 1

Om de regeling te ontgaan kunt u de nationaliteit van het woonland aannemen. Bij emigratie naar Italie wordt u dus italiaan.

Erftip 2

De regeling voor de 10 jaars fictie geldt niet bij een emigratie naar Zweden, Finland, Aruba en de Nederlandse Antillen.

Download

Toelichting en standpunt ministerie uit 2010.22 Mei 2012Waardeer het artikel 10 jaar fictie bij emigratie

10 jaar fictie bij emigratie heeft een waardering van 8.2 / 10 punten met 16 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl