Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Zwart geld in een erfenis

Zwart vermogen kan wit worden geërfd. Door de heffing van inkomstenbelasting en vermogensbelasting kan dit behoorlijk in de papieren lopen. In veel gevallen blijft van een erfenis van € 10.000.000 maar € 2.000.000 over, de rest van het zwarte geld gaat dan op aan inkomstenbelasting, vermogensbelasting, erfbelasting en boetes.

Ervaring met erven zwart geld en advisering

In de periode 2007 tot en met 2012 hebben wij tientallen mensen geadviseerd bij het melden (inkeren van zwart geld) van buitenlandse bankrekeningen in Nederland. Ik verwacht dat in 2013 deze stroom weer op gang komt omdat men dan met het zwart geld enkel onder de lagere vermogensbelasting en inkomstenbelasting zal vallen (oudste jaar 2001). Voor vragen kunt u mij of een collega een email sturen.

Erven zwart geld

Het moment van overlijden is vaak een moment dat erfgenamen het zwart geld melden bij de Belastingdienst. Het meeste zwart geld is in de jaren zeventig en tachtig opgebouwd en ondergebracht in Zwitserland of Luxemburg. Het geld werd uit Nederland gesmokkeld om de hoge belastingdruk van 72% te ontduiken. Over een vermogen van € 100.000 was ruim € 7.000 aan inkomstenbelasting verschuldigd, dit is nu nog ruim € 1.000, we zijn dus voor zwartspaarders een belastingparadijs geworden. Tot 2010 kon u zonder boetes het zwarte geld in Nederland aangeven, vanaf 2010 is langzaam de druk opgevoerd en zijn er forse boetes van toepassing. Wie nu vrijwillig inkeert moet een boete betalen van 30%. Deze boete zorgt ervoor dat er minder mensen inkeren (in 2009: € 2,7 miljard en in 2010: € 400 miljoen). Dat mensen niet inkeren komt ook doordat de koers van aandelen is gedaald. U kunt vrijwillig inkeren als de Belastingdienst u nog niet op het spoor is, de fiscus mag niet enig vermoeden hebben dat u in het bezit bent van zwart geld. Over het moment "wanneer kunt u nog inkeren" zal ook nog wel geprocedeerd worden. Als de Belastingdienst u op het spoor komt, bedraagt de boete 300% en in het ergste geval moet u de gevangenis in. Als u direct meewerkt kunt u de boete nog wel beperken tot 75% - 100%, dit is echter geen garantie.

Creatieve ouders wachten met het aangeven van zwart geld vlak voordat ze dood zijn. Als er wordt ingekeerd voor het overlijden en de aanslag komt op het moment van overlijden, dan wordt er geen boete van 30% opgelegd. Door de langere termijn van aangeven, bezwaar en beroep kan men de procedure ook nog vertragen.

Kinderen en erven zwart geld, en toen?

Als kinderen in een erfenis zwart geld aantreffen, hoeven ze geen beroep te doen op de inkeerregeling. Ze melden het vermogen bij de Belastingdienst en de Belastingdienst zal de inkomstenbelasting, vermogensbelasting, rente, etc. berekenen. Er wordt ter zake van een overleden persoon geen boete opgelegd. Als de kinderen niet melden en te weinig belasting betalen kunnen uiteraard zelf op enig  moment wel een boete krijgen. Controle en begeleiding door een fiscaal jurist is verstandig, hij kent de regels en de berekeningen, dit levert altijd een voordeel op. Kinderen betalen naar de normale belasting ook nog maximaal 20% erfbelasting. Het is als kind verstandig om de erfenis beneficiar te aanvaarden, de kinderen draaien dan niet op voor de schuld als deze hoger zou zijn dan de nalatenschap.

Kinderen geven zwart geld in erfenis aan, waarom?

Kinderen willen vaak niets met zwart geld te maken hebben, soms weten ze het ook niet. Als de kinderen zwart geld erven, zie ik vaak dat dit wordt aangegeven. De reden is, dat als 1 erfgenaam zich zou melden, de andere erfgenamen een boete van 300% kunnen krijgen, dit veroorzaakt vaak veel discussie. Daarnaast willen jongere mensen vaak niets weten van zwart geld, ze kunnen er niks mee en hebben geen zin in problemen met de Belastingdienst. Tevens zijn er sinds kort ruim 25 verdragen met belastingparadijzen over de uitwisseling van informatie, dit was enkele jaren geleden nog niet zo. Dit aantal van 25 verdragen wordt de komende jaren uitgebreid tot 40 verdragen met vrijwel alle belastingparadijzen. Met traditionele belastingparadijzen als Luxemburg en Zwitserland is al veelvuldig overleg en wordt er informatie uitgewisseld. Deze landen geven enkel informatie als de Nederlandse Belastingdienst daar uitdrukkelijk om vraagt en ook naar een bepaalde persoon. Deze vraag mag Nederland enkel stellen als er aantoonbare vermoedens zijn dat deze persoon zwart geld zou bezitten.

Verjaring erfbelasting

Er was tot 2012 nog een truc die niet meer werkt, de zogenaamde Edelweissroute. Deze Edelweissroute wilde zeggen dat u een erfenis met zwart geld 12 jaar op de plank laat liggen en dan aangeeft. De erfbelasting was dan verjaard en kon niet meer worden geheven. Vanaf 2012 verjaart de erfbelasting niet meer, wachten heeft dus geen zin.8 Jul 2012Waardeer het artikel Zwart geld in een erfenis

Zwart geld in een erfenis heeft een waardering van 8.2 / 10 punten met 39 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl