Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Waarde eigen woning voor de erfbelasting

In de praktijk komt het vaak voor dat iemand - bijvoorbeeld als langstlevende - een woning erft en dat er verder geen of beperkt geld of liquiditeit aanwezig is. De vraag die dan vaak opkomt is: "Hoe moet ik erfbelasting betalen als ik geen geld heb?"

Tevens is er vaak discussie met de Belastingdienst over de waarde van de eigen woning. Voor de erfbelasting wordt uitgegaan van de WOZ-waarde. Sinds 2011 is het gelukkig mogelijk om uitstel van betaling voor de erfbelasting te krijgen als er geen geld is om de erfbelasting te betalen.

Voor welke waarde woning in aangifte erfbelasting?

De woning moet worden aangegeven voor de WOZ-waarde in het jaar van overlijden of het jaar erna. Deze regel geldt sinds 2012. De Rechtbank in Haarlem heeft op 2 juli 2012 gesteld dat ook bij een erfenis die in 2010 of in 2011 is geweest de erfgenamen kunnen kiezen voor deze regel. Als de WOZ-waarde in het jaar na overlijden lager was dan in het jaar van overlijden, dan kunt u een brief aan de inspecteur sturen, verwijs hierbij naar de hiervoor genoemde uitspraak van de Rechtbank Haarlem.

Procedure Hoge Raad inzake waarde woning erfbelasting

De Hoge Raad heeft op 21 februari 2014 ((ECLI NL HR 2014:339) bepaald dat het verplichte gebruik van de WOZ-waarde bij de waardering van een woning voor de erfbelasting is toegestaan en niet in strijd is met artikel 1 van het eerste protocol van het EVRM. In deze casus ging het om het volgende:
  • Moeder komt op 1 november 2010 te overlijden.
  • De woning heeft een WOZ-waarde (in 2010) van € 395.000.
  • De woning wordt in februari 2011 verkocht voor € 348.000. 
  • De grondslag voor de erfbelasting bedraagt € 395.000.
  • De Hoge Raad oordeelt dat het verplichte gebruik van de WOZ-waarde bij de waardering van een woning voor de erfbelasting niet in strijd is met art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.
  • De erfgenamen hebben, volgens de Hoge Raad, voldoende mogelijkheden om rechtsmiddelen aan te wenden tegen de WOZ-waarde.
  • Een zekere ruwheid ziet de Hoge Raad wel in de regeling, maar dit betekent nog niet dat zij elke redelijke grond ontbeert.21 Feb 2014Waardeer het artikel Waarde eigen woning erfbelasting

Waarde eigen woning erfbelasting heeft een waardering van 9 / 10 punten met 16 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl