Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Versoepeling artikel 10 Successiewet (2)

Het overdragen van het ouderlijk huis aan een kind is van alle tijden en tot 2010 verliep dat fiscaal redelijk soepel. Ouders konden het huis blijven bewonen, terwijl de kinderen het huis al op naam kregen. De waardestijging van de woning kwam zo fiscaal gunstig bij de volgende generatie terecht. Per 1 januari 2010, bij de invoering van de vernieuwde Successiewet, de Wet Schenk- en Erfbelasting, is besloten de gehele waardestijging alsnog bij de kinderen te belasten. Hierover is zoveel ongerustheid ontstaan, dat er binnen de politiek draagvlak ontstond voor reparatiewetgeving. In het artikel "Toch versoepeling artikel 10 Successiewet" wordt hierover geschreven.

Besluiten

Begin 2012 heeft staatssecretaris Frans Weekers deze versoepeling uitgewerkt in een besluit.  Dit besluit kunt u  lezen.

In dit besluit worden zes onderdelen nader uitgewerkt:

  • Het eerste onderdeel van het besluit bevat het beleid over de toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956, met ingang van 1 januari 2010, bij gesplitste aankoop of splitsing na aankoop, de vergoeding bij schuldigerkenning uit vrijgevigheid en overdracht onder voorbehoud van huur.
  • Onderdeel 2 ziet op de uitwerking bij gesplitste aankoop en splitsing in vruchtgebruik en bloot eigendom na aankoop. Dit onderdeel is uitgebreid met een voorbeeld over (de oprenting van) het opgeofferde bedrag.
  • In onderdeel 3 wordt de rentevergoeding bij schuldigerkenningen behandeld. Artikel 10 wordt niet toegepast als jaarlijks 6% rente is betaald. Inhaalbetalingen zijn tot overlijden mogelijk als over de inhaalperiode ten minste 6% samengestelde rente is betaald. Voor schuldigerkenningen van vóór 2010 tegen een zakelijke rente mag ook voor de inhaalbetaling die zakelijke rente worden gehanteerd. In onderdeel 3 is thans tot uitdrukking gebracht dat een daadwerkelijke jaarlijkse vergoeding van ten minste 6% van het schuldig erkende bedrag altijd volstaat, ook als een zakelijke rente op zich hoger zou zijn dan 6%.
  • Onderdeel 4 bevat een goedkeuring voor de situatie waarin een onroerende zaak vóór 1 januari 2010 is overgedragen onder voorbehoud van een huurrecht. Dit onderdeel bevat een verduidelijking voor de zakelijke huurprijs die is overeengekomen vóór 1 januari 2010.
  • De onderdelen 5 en 6 zijn nieuw. Onderdeel 5 bevat een overgangsregeling voor woningen die zijn overgedragen vóór 1 januari 2010. Voor de toepassing van artikel 10 van de Successiewet blijft de waardeaangroei vanaf de datum van de rechtshandeling tot 1 januari 2010 buiten aanmerking.
  • Onderdeel 6 behandelt de invloed van verbeteringen.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen over de gevolgen van het overlijden kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met  notaris, de heer mr. Pieter Oosterhuis.11 Apr 2012Waardeer het artikel Toch versoepeling Artikel 10 Successiewet (2)

Toch versoepeling Artikel 10 Successiewet (2) heeft een waardering van 9.2 / 10 punten met 10 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl