Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfbelasting over een onverkoopbare woning?

In mei 2012 hebben enkele Tweede Kamerleden vragen gesteld over de steeds vaker voorkomende situatie dat een nalatenschap een woning bevat. Geen geld derhalve, maar wel een verkrijging waarover erfbelasting verschuldigd zal zijn. Wat zijn de consequenties voor de verkrijger als deze woning niet verkocht wordt, hetgeen zeker niet ondenkbaar is in deze tijd? De staatssecretaris, Frank Weekers, heeft vragen over dit onderwerp op 6 juni beantwoord. Hieronder de strekking en het brondocument.

Uitstel van betaling?

Tussen 1 januari en 1 mei 2012 zijn ruim 500 verzoeken om uitstel van betaling in gedaan. In de meeste gevallen is ook al uitstel van betaling verleend. In 200 gevallen is er sprake van een termijn van meer dan twee jaar. Volgens de staatssecretaris zijn er in de praktijk geen problemen met het verlenen van uitstel voor een langere periode, tenzij de belastingplichtige weigert om zekerheid te verstrekken, door bijvoorbeeld het vestigen van hypotheek. De leidraad invordering biedt de inspecteur voldoende mogelijkheid om uitstel te verlenen, ook voor een periode van meer dan twee jaar na het opleggen van de aanslag erfbelasting. De termijn van het reguliere uitstel bedraagt één 1 jaar.

Wat te doen?

U kunt de inspecteur verzoeken om uitstel van betaling te verlenen. Als de inspecteur het nodig vindt, kan hij vragen om zekerheden. De voorwaarde voor een langdurig uitstel is wel dat de woning te koop staat. Mocht u in de praktijk problemen ondervinden, dan kunt u contact met ons opnemen.

Tips

Tip 1: Kijk goed naar de juiste waardering van de woning. De WOZ-waarde op overlijdensdatum is bepalend, maar vanaf 2012 mag u ook de WOZ-waarde van het jaar daarop gebruiken. Deze zou in de huidige tijd immers best eens lager (en reëler) kunnen zijn! Dit geldt echter alleen voor overlijdens vanaf 2012!

Tip 2: Ook kunt u als verkrijger / erfgenaam bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, omdat er sprake is van een nieuwe gerechtigde. Eén en ander op basis van art 26 Wet WOZ. Stuur daarvoor een brief naar de gemeente.

Bron:  brief met antwoorden staatssecretaris Weekers.8 Jun 2012Waardeer het artikel Uitstel van betaling erfbelasting woning

Uitstel van betaling erfbelasting woning heeft een waardering van 9.7 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl