Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Problemen erven woning

Inleiding problemen erven woning met schuld

Steeds meer mensen erven een woning met hypotheek die niet te verkopen blijkt en gewoon leeg staat. Hierdoor ontstaan er financiële problemen omdat er in principe erfbelasting moet worden betaald welke niet beschikbaar is. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit anno 2012 steeds vaker voorkomt. Volgens notarissen gaat het om duizenden gevallen. Nu krijgt u automatisch een erfenis volgens de wet, tenzij u aangeeft de erfenis niet of slechts onder voorwaarden te aanvaarden. Dit kan grote problemen voor de erfgenamen opleveren.

Erven woning en financiële problemen oplossen

U kunt nu maximaal 2 jaar uitstel van betaling krijgen voor de erfbelasting. Nadeel is dat u over de aanslag wel rente moet betalen en meestal ook zekerheid moet geven aan de Belastingdienst.

Van 1 januari 2012 tot 1 mei 2012 zijn bij de Ontvanger 528 verzoeken om uitstel van erfbelasting in verband met een onverkochte woning ingediend. De stelling dat mensen die een huis erven uiterlijk twee jaren na het overlijden de erfbelasting moeten voldoen, is niet juist. De Ontvanger kan in bijzondere omstandigheden langer uitstel verlenen. In de praktijk doet hij dit ook, brief staatssecretaris van Financiën aan Tweede Kamer 6 juni 2012.

Notaristip erven woning

Voor erfgenamen is het verstandig om een erfenis 'beneficiair te aanvaarden'. Dit heeft als voordeel dat erfgenamen niet met een enorm probleem of een schuldenlast worden geconfronteerd. De regering zou er goed aan doen om erfgenamen uitstel van betaling te geven voor de erfbelasting zonder voor de aanslag ook rente te vragen.

Welke waarde aangeven voor erven woning?

Als u een woning of appartement zou erven, moet u dit aangeven voor de WOZ-waarde (in de aangifte erfbelasting). Hierbij zijn er verder geen uitzonderingen of mogelijkheden voor bezwaar of verlaging van de waarde, tenzij er (belangrijke) veranderingen hebben plaatsgevonden aan de woning. U kunt via de gemeente proberen om de WOZ-waarde lager vast te stellen, hiertoe moet u een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen en binnen 6 weken hiertegen bezwaar maken. De verkrijging van een woning bij een erfenis is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (tenzij de woning wordt verkocht aan een derde).

Notaristip Radar testament en problemen erven eigen woning

Als er een woning in de nalatenschap zit, is het te overwegen om een zogenaamd Radar testament op te stellen. Dit testament is geen wondermiddel maar kan prima van pas komen als er een woning is met een flinke overwaarde en relatief weinig spaargeld of beleggingen. In een Radar testament (of tweetraps testament) worden de kinderen feitelijk onterfd, de langstlevende wordt namelijk enig erfgenaam. De kinderen erven pas als de langstlevende is overleden. Deze testamentvorm kent ook nadelen, maar deze kan de notaris u prima uitleggen. Bij grote vermogens is het tweetraps testament niet zinvol / voordelig.14 Jun 2012Waardeer het artikel Problemen erven woning

Problemen erven woning heeft een waardering van 9.2 / 10 punten met 11 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl