Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Overlijden en eigen woning

Na het overlijden en het indienen van de aangifte erfbelasting ( vroeger successierecht genoemd) komt op enig moment de vraag aan de orde hoe één en ander in de aangifte inkomstenbelasting van de diverse erfgenamen te verwerken. Veelal verandert er in materiële zin niet veel. De langstlevende blijft in de woning, betaalt de hypotheek en de aflossing en houdt de inboedel, de overige spullen en de bankrekeningen onder zich. De kinderen krijgen dan wel een vordering op de langstlevende. Hoe deze onderbedelingsvorderingen en de overbedeling fiscaal worden behandeld, leest u hier op onze site.

De eigen woning

Het belang van de kwalificatie eigen woning zal duidelijk zijn. Rente fiscaal aftrekbaar, geen bezitting in box 3 en indien er sprake is van geen of een zeer lage eigenwoningschuld vindt er ook geen bijtelling van het eigen woning forfait plaats. Hoe kwalificeert de eigen woning na overlijden, in de situatie van een vruchtgebruik?

Als een recht van vruchtgebruik, gebruik of bewoning (hierna: de gebruiker) na overlijden krachtens erfrecht verkregen is, geldt voor de gebruiker de eigenwoningregeling. 'De woning wordt bij de gebruiker jaarlijks voor de WOZ-waarde in de belastingheffing betrokken, waarbij geen rekening wordt gehouden met het waardedrukkende effect van de eigen bewoning.' Voor de bloot eigenaar goldt tot en met 2011 de vermogensrendementsheffing. De bloot eigenaar werd voor de blote-eigendomswaarde in de belastingheffing betrokken. In dit geval trad dus dubbele heffing op. Met ingang van 2012 geldt een defiscalilsering, zoals u hier kunt lezen.

Het begrip "krachtens erfrecht betekent  op grond van wettelijke bepalingen inzake het erfrecht en de gerechtigdheid die ontstaat krachtens testament, alsmede de gerechtigdheid die ontstaat in het kader van de verdeling van de nalatenschap (eventueel als legaat tegen inbreng van de waarde).

Kapitaalverzekering keert uit en dan?

Indien ten gevolge van het overlijken een kapitaalverzekeirng tot uitkering komt, wordt deze op grond van de financieringsoverenkomst gebruikt om de schuld af te lossen. Voor dit gedeelte vervaklt de mogelijkheid om fiscaal renteaftrek te houden, ook bij een eventuele herfinanciering.

Voor welke waarde woning in aangifte erfbelasting?

De woning moet worden aangegeven voor de WOZ waarde in het jaar van overlijden of het jaar erna. Deze regel geldt sinds 2012. De rechtbank in Haarlem heeft op 2 juli 2012 gesteld dat ook bij een erfenis die  in 2010 of in 2011 is geweest de erfgenamen kunnen kiezen voor deze regel. Als de WOZ waaarde in het jaar na overlijden lager was dan in het jaar van overlijden dan kunt u een brief aan de inspecteur sturen, verwijs hierbij naar de hiervoor genoemde uitspraak van de Rechtbank Haarlem.5 Jun 2012Waardeer het artikel Overlijden en eigen woning

Overlijden en eigen woning heeft een waardering van 9 / 10 punten met 21 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl