Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Estate planning en eigen woning

Veel vermogen van mensen is ondergebracht in de eigen woning, feitelijk het belangrijkste vermogen van een gezin. De vererving van de eigen woning krijgt eigenlijk te weinig aandacht en te veel mensen staan hier niet echt bij stil. Hoe neem je de eigen woning op in je testament? Moet er rekening worden gehouden met het vermogen in de eigen woning en de bijdrage voor uw verzorging op latere leeftijd? In dit artikel een overzicht van de eigen woning in het testament. De meeste mensen willen dat de langstlevende in de woning kan blijven wonen, dit geeft rust.

Waarde eigen woning en erfbelasting

Degene die de eigen woning verkrijgt zal deze krijgen voor de waarde in het economische verkeer, dit op het moment van overlijden van de eerst stervende. Voor eigen woningen geldt een bijzondere regel, de WOZ-waarde van de woning (een jaar voor het overlijden) is de waarde die u moet hanteren. Deze regel geldt niet alleen voor de eigen woning (hoofdverblijf) maar ook voor uw vakantiewoning. Als u in 2013 komt te overlijden, dan geldt de waarde per 1 januari 2012. Als de woning tussentijds minder waard is geworden, dan mag u ook verzoeken om de waarde per 1 januari 2013. U mag ook kiezen voor een geheel nieuwe waardering, u kunt hiertoe een verzoek indienen bij de gemeente. Ook bij vruchtgebruik zal de WOZ-waarde de grondslag zijn.

Eigen woning, erfbelasting en testament

In de grote lijn zijn er 3 soorten testamenten waarbij de langstlevende lekker in de woning kan blijven wonen:

  1. wettelijke verdeling;
  2. vruchtgebruik testament;
  3. legaat.

ad 1 Eigen woning en wettelijke verdeling

De man komt te overlijden en de vrouw krijgt alle goederen (bezittingen en schulden) van de nalatenschap in volledige (volle) eigendom, ze wordt volledig en automatisch eigenaar van alles, dus ook de eigen woning. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende. De vordering van de kinderen is (in principe) niet opeisbaar (pas bij overlijden van de vrouw). Voor de inkomstenbelasting wordt de woning gezien als een box 1 woning, dus een normale eigen woning, de hypotheekrente is gewoon aftrekbaar. De vordering van de kinderen op moeder komen niet in box 3 naar voren, deze worden dus gedefiscaliseerd.

Ad 2 Eigen woning en vruchtgebruik

De man komt te overlijden en vrouw krijgt het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap. De vrouw wordt feitelijk onterfd, de kinderen zijn de enig erfgenaam (blote eigendom). Als de vrouw komt te overlijden dan wordt de blote eigendom van de kinderen omgezet in een volledig eigendom. De waardeaangroei van blote eigendom naar volle eigendom is voor de erfbelasting belastingvrij. De waarde van het vruchtgebruik wordt via een ingewikkelde formule in de wet bepaald.

Sinds 2012 hoeft het kind de waarde van de blote eigendom niet meer aan te geven in box 3, de langstlevende - die enkel het vruchtgebruik heeft - geeft de volledige waarde aan. Als het een eigen woning is, dan heeft de langstlevende - in dit voorbeeld de vrouw - hier geen last van, de eigen woning valt immers in box 1.

Ad 3 Eigen woning en legaat

Deze optie werkt feitelijk hetzelfde als bij ad 2 (vruchtgebruik).

Eigen woning en nieuwe hypotheekregels 2013

De hypotheekrenteaftrek is de laatste jaren fors ingeperkt, zo ook in 2013. Voor leningen die ontstaan na 1 januari 2013 is de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar als de schuld in 360 maanden via een een annuïtair aflossingsschema volledig wordt afgelost, bestaande leningen blijven buiten schot.

De bijleenregeling zorgt ervoor dat het fiscaal voordelig is om een overwaarde in een eigen woning te investeren in een nieuwe woning. De bijleenregeling zorgt er ook voor dat bij aflossingen op de hypotheek steeds minder hypotheekrente kan worden afgetrokken. Als iemand komt te overlijden, dan wordt dit voor de bijleenregeling niet gezien als een verkoop of vervreemding, dus als u een schuld krijgt door vererving, dan wordt deze schuld niet als een nieuwe schuld gezien. De langstlevende kan gewoon verder met de regels zoals ze waren voor het overlijden.  23 Mrt 2013Waardeer het artikel Estate planning en eigen woning
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl