Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfbelasting en woning ouders

De erfbelasting kan bij overlijden problemen geven. Er moet soms duizenden euro's worden betaald, terwijl er niet direct geld wordt ontvangen. Denk hierbij aan de erfenis waarin een woning is opgenomen. Wat moet u doen als u de erfbelasting niet kunt betalen?

Erfenis, belastingen en woning

Als u een erfenis krijgt, moet u erfbelasting betalen. Door een slechte estate planning of een oud testament is dit soms meer dan nodig en / of wenselijk. Vader of moeder komt te overlijden en de kinderen erven de eigen woning. Het huis wordt leeggehaald en de woning wordt te koop gezet. Vervolgens is een jaar later de woning nog niet verkocht en zijn er 2 kijkers geweest. De Belastingdienst komt binnenkort wel voorbij om de erfbelasting met u af te rekenen. De vrijstelling voor kinderen bedraagt ongeveer € 20.000 en over het meerdere moet erfbelasting worden betaald. Over de eerste € 115.000 is het tarief 10% en over het meerdere 20% (voor kinderen). Bij een gemiddelde woning van € 250.000 moet u zomaar € 20.000 erfbelasting betalen (als er 2 kinderen zijn).

Afrekenen Belastingdienst of uitstel van betaling

De Belastingdienst wil dat u binnen 8 maanden na het overlijden de aangifte erfbelasting gaat indienen. Binnen enkele maanden daarna krijgt u de aanslag erfbelasting in de brievenbus. Hoe moet u deze erfbelasting betalen? Moet u de erfenis weigeren of beneficair aanvaarden?

U kunt aan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde erfbelasting. Dit wordt in de meeste gevallen wel toegekend, de Belastingdienst ziet de stand in de woningmarkt ook. Een uitstel van betaling over € 40.000 - € 50.000 wordt veelal via een eenvoudig verzoek hiertoe wel verstrekt. Als u meer moet betalen, zal de Belastingdienst zekerheid willen voor de te betalen erfbelasting (hypotheekrecht op de woning).

Waarde woning ouder voor erfbelasting

Een woning moet in de aangifte erfbelasting gewaardeerd worden op de WOZ-waarde. De hypotheekschuld mag hierop in mindering worden gebracht en natuurlijk ook de vrijstellingen voor de erfbelasting. Als een woning een WOZ-waarde heeft van € 425.000 en deze wordt uiteindelijk voor € 375.000 verkocht, dan moet u erfbelasting betalen over iets wat u nimmer heeft ontvangen. Dit is pech, zo zit de wet in elkaar. Als u meer ontvangt is dit ook belastingvrij, aldus de Belastingdienst.

Als u de woning voor een lagere waarde in de aangifte erfbelasting wilt opnemen, moet u als erfgenaam bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Als erfgenaam kunt u een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen bij de gemeente. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken en via deze route zou de waarde wellicht lager kunnen worden vastgesteld.2 Okt 2012Waardeer het artikel Erfbelasting en woning ouders

Erfbelasting en woning ouders heeft een waardering van 7.8 / 10 punten met 5 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl