Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfbelasting betalen over geërfde woning

Stel dat u een woning erft. Het is de bedoeling dat deze verkocht zal worden, maar dat lukt nog niet direct. U moet echter over uw verkrijging wel erfbelasting betalen. Hoe moet u hiermee nu omgaan?

De staatssecretaris van Financiën heeft op 5 januari 2012 antwoorden gegeven op vragen uit de Tweede Kamer, door de leden Omtzigt en Van Bochhove, met betrekking tot de erfbelasting die verschuldigd is over een woning die te koop staat. De gemiddelde verkooptijd van woningen loopt thans op tot circa 23 maanden. Dit kan tot problemen leiden, maar hiervoor komt volgens de staatssecretaris geen bijzondere regeling (staatssecretaris – Financiën 25 januari 2012, nr. DGB2011/7844U).

Volgens hem duurt het immers vele maanden na het overlijden voordat de aanslagen erfbelasting worden opgelegd. Met de betalingstermijn van twee maanden en de mogelijkheid om uitstel van betaling te krijgen voor de periode van 12 maanden, is er voldoende tijd om de woning te verkopen. Onder omstandigheden geeft de Belastingdienst ook nog een nader uitstel van betaling dan de genoemde 12 maanden. De Belastingdienst stelt zich coulant op, aldus staatssecretaris Weekers.

Let op: voor het verkrijgen krachtens erfrecht van een bloot eigendom van een woning (de vruchtgebruiker blijft er dan wel wonen, dus de woning wordt niet verkocht) geldt een speciale regeling inzake uitstel van betaling. U moet dan zekerheid stellen en heffingsrente betalen. Zie elders op deze site voor meer informatie.

Tip

Indien u een nalatenschap krijgt met daarin een woning, waarvan het ten gelde maken mogelijk langer op zich laat wachten, meld dat dan tijdig bij de Belastingdienst.

In sommige gevallen eist de Belastingdienst een zogenaamde zekerheidshypotheek. Hiermee krijgt de Belastingdienst - net als een bank - het recht om als eerste een stuk van de verkoopopbrengst te claimen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de erfgenamen. Het is zinvol om hiervoor een offerte bij meerdere notarissen op te vragen.

Voor welke waarde woning in aangifte erfbelasting?

De woning moet worden aangegeven voor de WOZ waarde in het jaar van overlijden of het jaar erna. Deze regel geldt sinds 2012. De rechtbank in Haarlem heeft op 2 juli 2012 gesteld dat ook bij een erfenis die  in 2010 of in 2011 is geweest de erfgenamen kunnen kiezen voor deze regel. Als de WOZ waaarde in het jaar na overlijden lager was dan in het jaar van overlijden dan kunt u een brief aan de inspecteur sturen, verwijs hierbij naar de hiervoor genoemde uitspraak van de Rechtbank Haarlem.

Meer informatie over woning en erven

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anqelique Vermeer.9 Feb 2012Waardeer het artikel Erfbelasting betalen over woning

Erfbelasting betalen over woning heeft een waardering van 8 / 10 punten met 9 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl