Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Eigen woning erven

U erft een eigen woning en moet over de waarde erfbelasting betalen. Hoe moet u de erfbelasting betalen? U kunt uitstel van betaling krijgen, de regels zijn in 2012 aangepast.

Eigen woning en erfenis

In de praktijk komt het vaak voor dat iemand - bijvoorbeeld als langstlevende - een woning erft en dat er verder geen of beperkt geld of liquiditeit aanwezig is. De vraag die dan vaak opkomt is: "Hoe moet ik erfbelasting betalen als ik geen geld heb?"

Veelal wordt de langstlevende op grond van een testament enig eigenaar van een woning, de kinderen moeten in eerste aanleg genoegen nemen met een erfdeel. Het erfdeel van de kinderen kan pas worden opgeëist als de langstlevende persoon komt te overlijden. Soms krijgt de langstlevende het vruchtgebruik en de kinderen het echte eigendom (zogenaamde blote eigendom).

Kinderen krijgen geen geld, maar wel aanslag erfbelasting

De kinderen krijgen meestal een vordering op de langstlevende ouder of het blote eigendom. In beide gevallen dus geen cash geld. Er moet wel een aanslag erfbelasting worden betaald, meestal staat dan in het testament (of de wet) dat de langstlevende de erfbelasting moet voorschieten / betalen. Als dit geld er niet is, is er een probleem.

Uitstel van betaling bij eigen woning

Sinds 2011 is er een uitstelregeling ingevoerd voor de door de kinderen verschuldigde erfbelasting. In 2012 is deze regeling aangepast. Er wordt uitstel van betaling verleend, edoch er wordt wel rente in rekening gebracht. De voorwaarden voor uitstel van betaling zijn:

  1. Resterende deel van de nalatenschap is niet toereikend om de erfbelasting te betalen.
  2. De langstlevende die in de woning blijft wonen, heeft zelf onvoldoende eigen middelen om de erfbelasting te betalen (middelen toets - tot 2011 werd er ook gekeken naar het vermogen van de kinderen).
  3. Uitstel wordt ingetrokken bij faillissement en schuldsanering.
  4. Uitstel komt te vervallen als de woning wordt verkocht of geen eigen woning meer is.

Voor welke waarde woning in aangifte erfbelasting?

De woning moet worden aangegeven voor de WOZ waarde in het jaar van overlijden of het jaar erna. Deze regel geldt sinds 2012. De rechtbank in Haarlem heeft op 2 juli 2012 gesteld dat ook bij een erfenis die  in 2010 of in 2011 is geweest de erfgenamen kunnen kiezen voor deze regel. Als de WOZ waaarde in het jaar na overlijden lager was dan in het jaar van overlijden dan kunt u een brief aan de inspecteur sturen, verwijs hierbij naar de hiervoor genoemde uitspraak van de Rechtbank Haarlem.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Yvo Burkink FB.9 Feb 2012Waardeer het artikel Eigen woning erven

Eigen woning erven heeft een waardering van 8.8 / 10 punten met 10 beoordelingen.naar boven
U bevindt zicht hier :
>
>
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl