Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Tweetrapsmaking testament

Er is veel te doen over de tweetrapsmaking in een testament. Bij een tweetrapsmaking wordt in een testament bepaald dat goederen toekomen aan X (de bezwaarde) en na overlijden van X aan Y (de verwachter).

De tweetrapsmaking, wat is dit?

Bij een zogenaamde tweetrapsmaking wordt in een testament een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, vakantiewoning of beleggingsportefeuille) toegedeeld aan uw partner Truus. Als Truus komt te overlijden, gaat dit goed naar uw zoon Jopie. Dit is de reden dat wordt gesproken over een zogenaamde tweetrapsmaking. U als erflater wijst dus twee achtereenvolgende erfgenamen in uw testament aan. Feitelijk regeert u dus over uw graf heen omdat u de erfgenaam een verplichting heeft opgelegd. De reden waarom hiervoor wordt gekozen is:

  1. Goederen binnen een familie behouden.
  2. Behalen van een belastingvoordeel / voordeel op vrijstellingen en tarieven binnen de erfbelasting.
  3. Als zogenaamde rampenclausule in een testament.
  4. Bij echtscheidingssituatie (ex erft niet via de kinderen).
  5. Als u geestelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen zou hebben.
  6. Bij een schenking jonge kinderen.

Hoe werkt tweetrapsmaking binnen de erfbelasting?

U neemt in uw testament een zogenaamde tweetrapsmaking op. Voor de erfbelasting wordt de eerste verkrijger (de bezwaarde, in het voorbeeld uw vrouw Truus) belast voor de volledige waarde (rekening houdende met de vrijstelling voor de erfbelasting). De verwachter (in het voorbeeld uw zoon Jopie) wordt ook belast voor deze volle waarde op het moment dat hij het feitelijk verkrijgt. Voor het tarief van de erfbelasting is de familieverhouding van uw zoon beslissend, hierdoor kan wellicht een tariefsvoordeel worden behaald of aan uw wens worden voldaan.

Voorbeeld tweetrapsmaking

Henk heeft 2 zoons, Jopie en Bert. Jopie is getrouwd en het huwelijk loopt prima. Bert is ook getrouwd en heeft 2 kinderen. Jopie krijgt bij overlijden van Henk zijn erfdeel volgens een tweetrapsmaking. Bij het overlijden van Jopie zal zijn aandeel vererven aan Bert. Ook op de tweede vererving zijn dan de lage erfbelastingtarieven (groep 1) van toepassing. Er is volgens de successiewet geen sprake van een verkrijging tussen broer / broer.

Tweetrapsmaking is Radar-testament

Dit testament (de tweetrapsmaking) wordt ook wel het Radar-testament genoemd. Het testament is in een uitzending in 2010 sterk aanbevolen door een aantal adviseurs. De insteek hierbij was dat, als kinderen meer zouden erven dan hun vrijstelling (ruim € 20.000), er erfbelasting verschuldigd is. Als nu alles zou vererven aan de partner, is de hoge vrijstelling (ruim € 600.000) van toepassing en is er minder snel erfbelasting verschuldigd bij het overlijden van de eerste partner. Nadeel is echter dat bij het overlijden van de langstlevende partner de kinderen relatief veel erfbelasting moeten betalen. Dit nadeel kan dan worden voorkomen door het opnemen van een zogenaamde tweetrapsmaking. Hetgeen de langstlevende van de eerststervende heeft geërfd, wordt dan door de kinderen geacht te zijn verkregen van de ouder die het eerst is gestorven. Als hierin het optimum wordt gezocht, dan wordt bij het eerste overlijden reeds rekening gehouden met de vrijstelling voor kinderen, dit dan in de vorm van een vordering die met 6% rente (samengesteld) stijgt. Het restantdeel van de nalatenschap gaat hierbij naar de langstlevende.

Vragen over tweetrapsmaking

Een tweetrapsmaking is niet altijd de beste optie en wellicht is de hierboven omschreven toelichting niet helemaal gelijk aan uw situatie. Veel mensen zijn niet op de hoogte van de notariële en fiscale gevolgen van hun situatie. Dit komt doordat overlijden en financiële zaken liever niet worden besproken of omdat men denkt dat de adviseur (accountant / notaris / fiscaal jurist) er vast wel naar zal kijken.

Wij bieden daarom altijd een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor aan. In dit gesprek controleren wij uw financiële situatie, uw testament of andere zaken zoals de statuten van uw B.V., etc. Als u al jaren geleden een testament heeft laten maken en uw inkomens-, vermogens- of gezinssituatie is gewijzigd, dan is de kans groot dat uw testament niet meer voldoet. Nog belangrijker is dat u de zaken beter kunt regelen en hiermee ook nog belasting kunt besparen en ruzies kunt voorkomen. Aarzelt u dus niet om ons te bellen of een offerte aan te vragen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de erfenis, het verwerpen van een erfenis, de inzage in een testament, de aangifte erfbelasting, etc., kunt u zonder verdere verplichtingen onderstaand vragenformulier invullen. U krijgt dan binnen 48 uur bericht van onze notaris of fiscaal jurist. 

Service van de notaris of fiscaal jurist

Soms willen cliënten liever een gesprek thuis, op hun bedrijf of in het weekend. Het maakt ons niets uit, dit regelen wij graag voor u. Als u aangeeft waar en wanneer u de bespreking zou wensen, dan houden wij hier rekening mee. 

Betrouwbaarheid en vertrouwen

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en elke partner zal u eerst een offerte aanbieden dan wel zonder verdere kosten uw vraag beantwoorden. U kunt ons geheel vrijblijvend een email sturen of via de site uw eigen akte ontwerpen.23 Okt 2012


Waardeer het artikel Tweetrapsmaking testament

Tweetrapsmaking testament heeft een waardering van 6.6 / 10 punten met 23 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl