Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Ondernemerstestament

Een ondernemer moet een testament opstellen en overwegen om tijdens zijn leven de onderneming al over te dragen aan zijn kinderen (of iemand anders), dit voorkomt een extreme belastingclaim. Wilt u dit niet, overweeg dan eens een emigratie.

Inleiding ondernemerstestament

Een ondernemer is overdag bezig met zijn bedrijf en hier is hij druk genoeg mee. Een ondernemer is zeker niet bezig met zijn testament of de fiscale gevolgen hiervan. De laatste jaren wordt er echter door collega ondernemers regelmatig gebruik gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. Een ding is zeker, ook een ondernemer gaat een keer dood. Wie gaat uw onderneming runnen als u er niet meer bent?

Als de ondernemer zijn zaken niet goed regelt, dan komen uw nabestaanden voor een probleem te staan. Ze zullen met veel vragen zitten en lastige beslissingen moeten nemen. Ze moeten hierover zelf  beslissingen nemen en in de praktijk komt het dan vaak voor dat er ruzies of conflicten ontstaan. Doorloop een checklist om te kijken wat van belang is. Een aantal vragen die aan de orde moeten komen is:

  • Wie moet uw onderneming gaan runnen?
  • Wie krijgt de aandelen in de B.V.?
  • Is er een goede regeling voor uw partner / echtgenoot?
  • Is er niet teveel erfbelasting verschuldigd?

Het wettelijk erfrecht slecht voor ondernemers

Als u komt te overlijden zonder dat er een testament is opgesteld, zal de wet bepalen wie uw erfgenamen zijn. Sinds 2003 is dit wettelijk erfrecht behoorlijk aangepakt. Bij het achterlaten van een partner / echtgenoot en kinderen wordt uw vermogen toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot / partner, de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot (en verder geen geld of vermogen). De kinderen moeten dus wachten op het overlijden van de langstlevende echtgenoot / partner. Als een ander dan de langstlevende echtgenoot / partner de opvolger is van uw bedrijf, dan is er sprake van een groot probleem. Conclusie: als ondernemer moet u tijdens uw leven een testament opstellen en over uw overlijden nadenken.

De langstlevende ongehuwde partner heeft geen rechten bij overlijden van de ondernemer.

De onderneming na overlijden van de ondernemer

De voortzetting van het bedrijf van de ondernemer moet tijdens leven worden besproken en tevens worden vastgelegd in een testament. Het wettelijke erfrecht zal het gehele vermogen doen toekomen aan de langstlevende echtgenoot / partner. De beoogde bedrijfsopvolger staat dan aan de zijlijn en zal naar de kantonrechter moeten stappen om de onderneming te kopen van de langstlevende echtgenoot / partner. De discussie over de voorwaarden en de prijs zal dan beginnen. Dat dit gezeur en ruzies zal opleveren mag duidelijk zijn. Bij de hiervoor omschreven regeling kan geen gebruik worden gemaakt van de erg aantrekkelijke bedrijfsopvolgingsregeling. Via deze route kan de onderneming tegen beperkte erfbelasting (en wellicht box 2 heffing) worden overgedragen aan een bedrijfsopvolger (bijvoorbeeld uw zoon of dochter). De statutaire regels voor de overdracht van aandelen zullen ook nog olie op het familievuur gooien.

De kinderen van de ondernemer

Via de wettelijke verdeling verkrijgen de kinderen dus niet rechtstreeks enig recht op de onderneming. Dit recht kunnen ze via de rechter afdwingen of ze kunnen wachten totdat uw echtgenoot of partner gaat trouwen. Als u de kinderen via een testament de onderneming zou toebedelen, dan komen er ook rechten terecht bij de echtgenoot of partner van uw kinderen. Via een testament kunt u de zogenaamde koude kant uitsluiten, overweeg dit dus ten zeerste. Als u dit heeft opgenomen in uw testament, dan hoeft uw zoon of dochter bij een echtscheiding ook niet af te rekenen met zijn of haar ex-echtgenoot.

De langstlevende echtgenoot en de ondernemer

De wettelijke regeling (alles naar de langstlevende echtgenoot / partner) kent ook een beperking. De kinderen hebben een aantal rechten, zogenaamde wilsrechten. Kinderen kunnen bij het voornemen van uw echtgenoot / partner om opnieuw te gaan trouwen eisen dat bepaalde zaken uit de nalatenschap worden overgedragen aan de kinderen. De langstlevende echtgenoot / partner zal dan wel het vruchtgebruik op deze zaken behouden, hij / zij is echter een deel van zijn of haar rechten kwijt (bijvoorbeeld verkoop is niet mogelijk).

Executeur voor ondernemers

Bij complexe nalatenschappen is het verstandig dat er in een testament een executeur wordt benoemd. De executeur moet iemand zijn die sociaal, financieel en juridisch in staat is om op een juiste wijze uitvoering te geven aan de wensen van de ondernemer en de belangen van zijn of haar onderneming. De rechten en verplichtingen van de executeur moet u in het testament opnemen. Wellicht is het te overwegen om ook een geschillenregeling op te nemen (bij problemen tussen de erfgenamen en de executeur) en tevens iets te zeggen over de vergoeding van de executeur.

Conclusie

Elke ondernemer moet tijdens zijn leven een testament opstellen. Dit is met name van belang voor uw erfgenamen en de continuïteit van uw onderneming. Bespreek tevens tijdens uw leven de mogelijkheden van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenken tijdens leven met uw notaris of fiscaal jurist.

Vragen over ondernemerstestament

Een ondernemerstestament is niet altijd de beste optie en wellicht is de hierboven omschreven toelichting niet helemaal gelijk aan uw situatie. Veel mensen zijn niet op de hoogte van de notariële en fiscale gevolgen van hun situatie. Dit komt doordat overlijden en financiële zaken liever niet worden besproken of omdat men denkt dat de adviseur (accountant/ notaris/ fiscaal jurist) er vast wel naar zal kijken.

Wij bieden daarom altijd een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor aan. In dit gesprek controleren wij uw financiële situatie, uw testament of andere zaken zoals de statuten van uw B.V. etc. Als u al jaren geleden een testament heeft laten maken en uw inkomens-, vermogens- of gezinssituatie is gewijzigd dan is de kans groot dat uw testament niet meer voldoet. Nog belangrijker is dat u de zaken beter kunt regelen en hiermee ook nog belasting kunt besparen en ruzies kunt voorkomen. Aarzelt u dus niet om ons te bellen of een offerte aan te vragen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de erfenis, het verwerpen van een erfenis, de inzage in een testament, de aangifte erfbelasting, etc. kunt u zonder verdere verplichtingen onderstaand vragen formulier invullen. U krijgt dan binnen 48 uur bericht van onze notaris of fiscaal jurist. 

Service van de  notaris of fiscaal jurist

Soms willen cliënten liever een gesprek thuis, op uw bedrijf of in het weekend. Het maakt ons niets uit, dit regelen wij graag voor u. Als u aangeeft waar en wanneer u de bespreking zou wensen dan houden wij hier rekening mee. 

Betrouwbaarheid en vertrouwen

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en elke partner zal u eerst een offerte aanbieden dan wel zonder verdere kosten uw vraag beantwoorden. U kunt ons geheel vrijblijvend een email sturen of via de site uw eigen akte ontwerpen3 Jun 2012Waardeer het artikel Ondernemerstestament

Ondernemerstestament heeft een waardering van 8.2 / 10 punten met 14 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl