Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Is onterven van kinderen mogelijk?

Wij krijgen vaak vragen over de mogelijkheid om kinderen te kunnen onterven en de werking van de legitieme portie. Dat is lastige materie. Lees hier meer over de legitieme portie en lees hier hoe deze moet worden ingeroepen.

Onterven

Kinderen kunnen weliswaar worden onterfd, maar zij kunnen vervolgens toch een beroep doen op hun legitieme portie om daarmee een deel van de nalatenschap (de helft van hun erfdeel) te kunnen ontvangen. Soms bestaat de wens bij ouders om een kind zoveel mogelijk buitenspel te zetten. Vaak is een verstoorde familieverhouding de aanleiding of is er sprake van een kind met schulden. Formeel onterven is dus niet zomaar mogelijk, toch zijn er wat trucs.

Mogelijkheden

Wat u zou kunnen doen om kinderen buitenspel te zetten, of lang te laten wachten, zetten wij hieronder op een rij.

  • Schenken aan andere kinderen. Schenkingen moeten worden ingebracht voor de bepaling van omvang van de legitieme. Bij schenkingen aan anderen dan de kinderen geldt een termijn van vijf jaar. Als een schenking moet worden ingebracht (inkorting), moet het onterfde kind bewijzen dat de schenkingen ook daadwerkelijk zijn gedaan. Dat kan lastig zijn en dus kunnen schenkingen toch wel effectief zijn om de omvang van de legitieme te beperken.
  • Als een ouder een kind wil onterven, kan hij ten behoeve van de achterblijvende partner en eventueel diens (nieuwe, jongere) partner de voorwaarde van niet-opeisbaarheid verbinden aan een beroep op de legitieme portie. In dat geval kan de legitimaris langdurig op zijn deel wachten.
  • In het geval van bewind kan men bepalen dat het kind genoegen moet nemen met een erfdeel (legitieme portie) onder bewind. Hierbij wordt bepaald dat het bewind wordt ingesteld, omdat het kind dan wel ongeschikt is om vermogen te beheren (bijvoorbeeld vanwege een verslaving), dan wel dat zonder bewind de goederen hoofdzakelijk diens schuldeisers zouden baten (bijvoorbeeld bij gokverslaving). Slaagt het kind er niet in het tegendeel te bewijzen, dan wordt de waarde van dit erfdeel in mindering gebracht van zijn legitieme portie, waardoor hij met lege handen staat. Dat is dus voor de legitimaris een groot risico.
  • U kunt de andere kinderen een schenking doen in de vorm van een schuldigerkenning en afspreken daarover een hoog te renteprecentage betalen. Bij de bepaling van de 'legitimaire massa' wordt slechts het nominale bedrag van de schenking bijgeteld. De rentebetalingen hollen derhalve nalatenschap wel uit en daarmee de legitieme.
  • Onterving van kinderen is onder het Nederlandse erfrecht niet mogelijk. Als men naar bijvoorbeeld de UK of de VS emigreert, kan men een rechtskeuze uitbrengen voor dat land. In de rechtstelsels van deze landen is formele onterving wel mogelijk.


9 Jul 2013


Waardeer het artikel Onterven van kinderen onmogelijk?

Onterven van kinderen onmogelijk? heeft een waardering van 5.7 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl