Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Voogdij in testament

De voogdij moet u in uw testament regelen. Als u toch een testament laat maken, is het verstandig om ook de overige zaken te regelen. Als u in uw testament niets zou regelen, dan zal uiteindelijk de rechter bepalen wie voogd wordt. De rechter doet dit meestal in overleg met de familie en zal hierin in al zijn wijsheid beslissen, u kunt echter niet worden gehoord (u bent er immers niet meer). Als de rechter er niet uitkomt, zal de Raad voor de Kinderbescherming om advies worden gevraagd. Uiteindelijk zal de rechter er een "klapje" op geven en de voogd benoemen. Als er binnen de familie geen geschikte voogd te vinden is, wordt uw kind (of kinderen) ondergebracht bij een pleeggezin.

Regelen voogdij voor kinderen

Als u de route via de rechter wilt voorkomen, moet u in uw testament een voogd benoemen, dit wordt opgenomen in een zogenaamde voogdijregeling. Het is belangrijk dat u dit met de voogd bespreekt. Ook als de voogd al enkele jaren in het testament staat, is het verstandig met enige regelmaat met hem of haar bij te praten. Na uw overlijden moet de voogd nogmaals verklaren dat hij   /zij bereid is de voogdij te willen uitvoeren.

Als u één voogd benoemt, is hij / zij niet verplicht om uw kind in huis te nemen. De opvoeding kan dus worden uitbesteed. Het is dus van belang dat u in de voogdijregeling goed omschrijft wat u van de voogd vraagt (bijvoorbeeld opnemen van kind in huishouding voogd). Bij twee voogden zijn deze vrijwel altijd verplicht uw kind / kinderen op te voeden.

De kosten van uw kind of kinderen worden betaald uit uw vermogen. U kunt in de voogdijregeling allerlei voorwaarden, eisen en richtlijnen opnemen, bespreek dit met uw notaris. Een aantal aandachtspunten zijn:

 • compensatie voogden voor kosten opvoeding;
 • opleidingsvoorwaarden kinderen;
 • omgangsregeling familie;
 • woonomgeving;
 • opvoeding in huis voogd.

Beheer geld voor kinderen

U kunt het vermogen voor uw kinderen door de voogd laten beheren maar ook door een ander, een zogenaamde financiële voogd of bewindvoerder. Dit kan voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar maar ook daarna. De redenen hiervoor zijn:

 • scheiding voogdij en beheer geld;
 • de voogd is bijvoorbeeld een vriend of ex die de erfenis niet mag beheren;
 • voogd is niet deskundig;
 • kinderen mogen (nog) niet over het geld beschikken;
 • u heeft bepaalde doelen met het geld.

Vragen over voogdij

 1. Wat gebeurt er als één ouder komt te overlijden? Ouders oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Als één ouder komt te overlijden, dan krijgt de andere ouder automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Als de andere ouder ook komt te overlijden, zal de voogdijregeling in werking treden. Is deze er niet, dan zal de rechter de keuze maken.
 2. Wie heeft ouderlijk gezag? Een voogdijregeling kan worden vastgelegd door een persoon die het ouderlijk gezag over een kind heeft. Bij gehuwden zijn dit de ouders, dit staat zo in de wet (van rechtswege). Bij ongehuwden moeten zij langs de rechter (schriftelijk). De moeder heeft het gezag, de vader moet het dus nog krijgen.
 3. Geen voogdijregeling, en dan? De rechter zal dan een beslissing moeten nemen.
 4. Voogdij en kind van 18 en ouder, wat dan? De voogdij komt dan te vervallen. Via bewind kunt u het toezicht op het vermogen nog laten doorlopen.
 5. Hoeveel voogden heb ik nodig? In de praktijk wordt meestal 1 persoon benoemd als voogd en dus niet een stel of gehuwden. De redenen hiervoor zijn van praktische aard (aansprakelijkheid, kosten verzorging, beslissingen nemen, etc.). In de praktijk zal de voogd met zijn of haar partner de opvoeding uitvoeren. Een tweede of reservevoogd is te overwegen. Als de eerste voogd afhaakt, kan de reservevoogd inspringen.
 6. Gaat mijn ex voor een voogd? Meestal wel, de voogdijregeling kan opzij worden gezet. De bloedlijn wordt meestal gevolgd en is lastig opzij te zetten. De belangen van het kind worden ook zwaar gewogen.


18 Apr 2012Waardeer het artikel Voogdij in testament

Voogdij in testament heeft een waardering van 9 / 10 punten met 5 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl