Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Legaat

Een legaat of testamentaire making is de bepaling in een testament waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt nagelaten. Als deze persoon op het moment van overlijden niet meer leeft, valt dit legaat meestal weer terug in de nalatenschap en wordt dit door de erfgenamen verdeeld. Bij een legaat spreekt men van een recht onder bijzondere titel.

Legaat in testament

Een testament is een zogenaamde uiterste wil. Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de overledene / erflater aan één of meer personen een geldbedrag of goed heeft toegekend. Een legaat komt ten laste van alle erfgenamen. Een vordering van een legataris wordt niet altijd uitbetaald, de schulden van de erflater moeten eerst worden betaald. Als  deze schulden groter zijn dan de bezittingen van de erflater, dan krijgt de legataris niets. Een legataris loopt echter geen risico, de erfgenamen wel.

Een legaat wordt soms gekoppeld aan een voorwaarde (bijvoorbeeld gebruiken voor studie, auto, huis, etc.). Het kan ook zijn dat de legataris een deel van het legaat aan een ander moet geven, we spreken dan over een sublegaat.

De erflater resp. overledene is vrij in de keuze voor zijn of haar legatarissen (degene die een legaat krijgt). Deze persoon moet wel bestaan (resp. nog leven of mogelijkheid moet er zijn) op het moment dat de erflater komt te overlijden. De legataris hoeft niet direct identificeerbaar te zijn, bijvoorbeeld de landskampioen voor het voetbal in 2020 is mogelijk.

Legaat met plaatsvervulling

Als de erflater een legaat heeft toegekend met zogenaamde plaatsvervulling, dan kan het zijn dat deze nieuwe persoon (of familie van hem of haar) het legaat krijgt. Dit moet dan wel uitdrukkelijk in het testament staan.

Legaat is weg

Een legaat in de vorm van bijvoorbeeld een schilderij, auto, etc., dat er bij het overlijden niet meer is heeft geen waarde meer. Een erflater is namelijk niet verplicht om deze roerende zaken te behouden tot zijn overlijden.

Legaat vrij van recht

Als in een testament een legaat is vermaakt aan iemand met de bepaling "legaat vrij van recht", dan moeten de kosten en de erfbelasting door de overige erfgenamen worden betaald. Voorbeeld: ik legateer aan mijn tuinman een bedrag van € 10.000, vrij van rechten en kosten, tot mijn erfgenamen benoem ik mijn partner en mijn 3 kinderen.

Voorbeelden van legaten

Legaten zijn er in diverse vormen, de meest voorkomende legaten zijn:

  1. Ik legateer aan mijn vriend, Peter L. mijn gereedschap.
  2. Ik legateer aan mijn vriend, Michael S. mijn voorraad wijn en overige dranken.
  3. Ik legateer aan Herman E. een bedrag van € 10.000, vrij van recht.
  4. Ik legateer aan de landskampioen darten in 2020 een bedrag van € 100.000.
  5. Ik legateer aan het Wereld Natuur Fonds een bedrag van € 10.000.

Legaat en prelegaat

Degene die een legaat krijgt kan ook erfgenaam zijn, men spreekt dan over een prelegaat. Deze erfgenaam krijgt dus eerst iets voordat de andere erfgenamen iets krijgen. De overledene / erflater wil in dit geval zeker weten dat deze erfgenaam in ieder geval iets krijgt, dit kan eventueel ook tegen betaling plaatsvinden.

Bijzondere legaten

In de praktijk komen legaten in allerlei  vormen voor, de belangrijkste bijzondere legaten zijn:

  1. Een keuzelegaat tegen inbreng van waarde: een bepaalde roerende zaak of goed wordt gelegateerd aan de heer X. De heer X heeft de verplichting de waarde van de roerende zaak of het goed te vergoeden (inbrengen in de nalatenschap van de erflater). De heer X krijgt dus feitelijk het eerste recht om een bepaalde roerende zaak of een goed uit de nalatenschap te kopen (eerste recht van koop). Doordat de waarde weer moet worden ingebracht is dit een sublegaat in contanten aan de erfgenamen (de legataris kan ook erfgenaam zijn). Belangrijkste voorbeeld: ik legateer aan mijn echtgenoot of partner alle goederen en roerende zaken van mijn nalatenschap, hij / zij mag zelf kiezen welke zaken hij / zij wil overnemen. Vorenstaande zal plaatsvinden tegen inbreng van waarde in mijn nalatenschap. De waarde wordt bij discussie bepaald door een taxateur die door mijn kinderen wordt benoemd. De betaling hoeft pas plaats te vinden als de langstlevende echtgenoot zelf komt te overlijden. Vorenstaande is een keuzelegaat, de echtgenoot mag namelijk kiezen.
  2. Een vruchtgebruiklegaat: feitelijk hetzelfde als onder ad 1, edoch hierbij krijgt de langstlevende echtgenoot niet de eigendom maar enkel het vruchtgebruik.

Vragen over een legaat

Als u vragen of opmerkingen heeft over de erfenis, een legaat, een sublegaat, het verwerpen van een erfenis, de inzage in een testament, de aangifte erfbelasting, etc., kunt u zonder verdere verplichtingen onderstaand vragenformulier invullen. U krijgt dan binnen 48 uur bericht van onze notaris of fiscaal jurist.  

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en elke partner zal u eerst een offerte aanbieden dan wel zonder verdere kosten uw vraag beantwoorden. U kunt ons ook bellen of geheel vrijblijvend een email sturen.2 Aug 2012Waardeer het artikel Legaat

Legaat heeft een waardering van 7.9 / 10 punten met 7 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl