Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Executeur in testament

Degene die uw nalatenschap gaat afwikkelen, wordt ook wel de executeur genoemd. Een deskundige executeur zorgt voor een soepele afwikkeling van uw testament en voorkomt ruzies en meningsverschillen tussen de erfgenamen. Het is dus best een belangrijke persoon in uw testament. De belangrijkste taken van een executeur zijn:

 • beheren van de nalatenschap;
 • het afwikkelen en betalen van schulden;
 • vertegenwoordiging van de erfgenamen;
 • overleggen met betrokken adviseurs en de boedelnotaris;
 • uitvoering legaten en lasten uit het testament.

Wie wordt executeur?

Zoals aangegeven, moet het een deskundig, betrouwbaar en stabiel persoon zijn, bij voorkeur met financiële kennis. De executeur kan uw begrafenis of crematie ook regelen, maar is er primair voor de financiële afwikkeling. De persoon zal in overleg treden met vele partijen, hierbij kunt u denken aan:

 • de notaris;
 • bank;
 • accountant;
 • erfgenamen;
 • fiscaal jurist;
 • verzekeraars / makelaars;
 • diverse organisaties (voor opzeggen abonnementen etc.).

Aandachtspunten executeur in testament

In een testament moet u ten aanzien van de executeur een aantal zaken regelen. De belangrijkste zijn:

 1. De bevoegdheden van de executeur. 

 2. De beloning van de executeur (op basis bestede tijd tegen vastgesteld uurtarief, wellicht met een maximum).

 3. Beschrijf de taken van de executeur: beheren vermogen, afwikkeling schulden, opstellen beschrijving, vertegenwoordiging erfgenamen, benoeming notaris, etc. Eventueel kunt u de executeur ook de begrafenis of crematie laten regelen en / of de nalatenschap laten verdelen / afwikkelen.

 4. De turbo-executeur is meestal de langstlevende partner. In het testament wordt de langstlevende een sterke positie gegeven door hem of haar te benoemen tot executeur met afwikkelingsbevoegdheid (ook wel: turbo-executeur). Dit betekent dat de langstlevende zelfstandig, met uitsluiting van de andere erfgenamen (de kinderen), verdelingshandelingen kan verrichten en feitelijk alles af kan wikkelen.

Belastinggevolgen executeursbeloning

Over de beloning die de executeur ontvangt moet inkomstenbelasting worden betaald. Op grond van een goedkeuring van de staatssecretaris is geen inkomstenbelasting verschuldigd als over de beloning al erfbelasting is of wordt geheven. De goedkeuring geldt dus alleen voor de executeur die tevens erfgenaam of legataris is, MvF 10 juni 2010, nr. DGB2010/676M.20 Mei 2012Waardeer het artikel Executeur in testament

Executeur in testament heeft een waardering van 9.1 / 10 punten met 11 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl