Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Bewind en testament

Als een kind 18 jaar of ouder is (meerderjarig) mag hij of zij zelf over het vermogen beschikken. Meestal is dit prima maar soms moet er iets worden geregeld, bijvoorbeeld als het een groot vermogen betreft of als het vermogen nog even moet worden beschermd. U kunt het vermogen dan beschermen via bewind.

Waarom een bewind?

Als de ouders zijn overleden en er 1  of meerdere kinderen achterblijven zal een voogd de taak over de minderjarige kinderen overnemen. De voogd zorgt dus dan voor de kinderen en het vermogen van de kinderen. Een voogd kan door de kantonrechter worden benoemd, de ouders kunnen dit ook zelf regelen in hun testament. Als de zoon of dochter 18 jaar wordt dan eindigt de juridische taak van de voogd. Soms is het niet wenselijk dat de zoon of dochter vanaf dit moment ook de beschikking krijgt over het volledige vermogen. De belangrijkste redenen zijn:

 • Kind is nog te jong
 • Het vermogen moet zorgvuldig worden behandeld en wellicht bij elkaar blijven
 • Het vermogen is veel te groot om aan een kind over te laten
 • U bent bang voor misbruik (gokken, drugsgebruik, etc.)
 • Uw kind heeft niet het geestelijke vermogen om het vermogen goed te beheren
 • U wilt uw kind voor de langere termijn beschermen tegen "kraaien" die het vermogen willen beheren, lenen of investeren.

De Nederlandse wetgeving kent een complexe en uitgebreide regeling voor het bewind. Bewind is er niet automatisch, het moet worden ingesteld via bijvoorbeeld een testament. De bepalingen in de Nederlandse wet kunt u gebruiken maar dat hoeft niet, het is zogenaamd regelend recht.

Soorten bewind

Bewind kan worden ingesteld over uw gehele vermogen of op onderdelen ervan. Er zijn verschillende soorten bewind

 1. Beschermingsbewind: vermogen wordt onder toezicht gesteld op het moment van overlijden, dit kan voor een bepaalde periode en voor een bepaald vermogen. In het testament wordt ook een bewindvoerder benoemd, zo niet dan zal de kantonrechter dit regelen. Jaarlijks zal de bewindvoerder over zijn werkzaamheden verantwoording afleggen aan de rechthebbende (n) of kantonrechter. De opbrengst wordt meestal uitgekeerd aan de rechthebbende.
 2. Conflict bewind: bewind wordt ingesteld t.b.v. een persoon om hem of haar tegen een ander te beschermen
 3. Afwikkelingsbewind: is t.b.v. alle erfgenamen om het testament ineens en rekening houdende met alle belangen af te wikkelen

Taak bewindvoerder

De bewindvoerder beheert het vermogen resp. de goederen. De rechthebbende mag zonder de bewindvoerder te kennen eigenlijk niets. De rechthebbende mag wel handelingen verrichten die absoluut geen uitstel kunnen dulden en/of normaal onderhoud. Beschikken over het vermogen of de goederen (bijvoorbeeld verhuren of verkopen) kan alleen met toestemming van de bewindvoerder, tenzij in het testament iets anders is bepaald. Een kind moet het bewind accepteren, als hij  of zij het er niet mee eens is moet de erfenis worden verworpen. Om toch nog iets te krijgen kan een beroep worden gedaan op de legitieme portie.

Beloning bewindvoerder

De bewindvoerder krijgt soms een loon, meestal staat dit opgenomen in het testament. De bewindvoerder heeft per jaar recht op een vergoeding van 1% van de waarde van het onder bewind staande vermogen. Dit wordt aan het einde van het kalenderjaar voldaan. Deze beloning kan te laag (klein vermogen) of te hoog (extreem groot vermogen) zijn. Als er meerdere bewindvoerders zijn moeten ze de vergoeding delen. De kantonrechter kan de beloning aanpassen.

Wanneer stop bewind?

Bewind stopt in principe niet. Meestal staat er in het testament wel een moment waarop het bewind stopt. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • De nalatenschap  wordt verworpen
 • Een termijn zoals genoemd in het testament is verstreken
 • De rechthebbende komt te overlijden
 • De rechtbank heft het bewind op (onvoorziene omstandigheden of na 5 jaar vanaf het overlijden van de erflater)
 • Het vermogen is niet meer aanwezig
 • De bewindvoerder heft het bewind op (rechthebbende kan het zelf beheren)

Problemen bij bewind

De financiële voogd of bewindvoerder zal jaarlijks verantwoording moeten afleggen aan uw kinderen resp. de rechthebbende (n). Hij zal hierin dus moeten aangeven wat hij heeft gedaan en waarom. Zijn uw kinderen het niet eens met beslissingen van de bewindvoerder, dan kunnen uw kinderen naar de rechter stappen en bijvoorbeeld vragen om een nieuwe bewindvoerder. Soms maakt een bewind inbreuk op de legitieme portie, bespreek dit met uw notaris. Uw kind heeft namelijk recht op 50% van de erfenis die wordt nagelaten.

Bewind bij echtscheiding

Een bewindvoerder kan ook verstandig zijn als u tijdens uw leven een keer bent gescheiden. Uw ex zal waarschijnlijk het gezag over uw kinderen krijgen en dus ook over het vermogen van de kinderen. Via een bewindvoering kunt u dit voorkomen.18 Apr 2012Waardeer het artikel Bewind en testament

Bewind en testament heeft een waardering van 9.5 / 10 punten met 6 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl