Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erven cumulatief preferente aandelen

Als een kind de beoogde opvolger van een onderneming is, kan er een probleem ontstaan als er geen ondernemerstestament is. Een voortzetting door dit kind is dan namelijk geen vanzelfsprekendheid. Het kind kan bij het overlijden van de eigenaar / ouder wel naar de rechter stappen, maar dit zal geen garanties bieden. Ook de statuten van de B.V. kunnen problemen veroorzaken en als laatste kan de belastingheffing voor problemen zorgen. In dit artikel een toelichting op een veel gebruikte structuur.

Structuur met cumulatief preferente aandelen

In onze praktijk wordt veel gebruik gemaakt van een structuur waarbij gewone aandelen worden omgezet in cumulatief preferente aandelen. Bij de omzetting zijn de fiscale gevolgen beperkt (of nihil). Als de ondernemer vervolgens komt te overlijden, kunnen de gevolgen echter wel erg vervelend zijn. Als namelijk een ondernemer komt te overlijden en hij / zij heeft gewone aandelen in een B.V.-structuur, dan kan met gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit een vrijwel belastingvrije overdracht plaatsvinden.

Als de oud-ondernemer echter (cumulatief) preferente aandelen zou nalaten, kunnen er problemen ontstaan. Ook op dergelijke preferente aandelen kan wellicht de bedrijfsopvolgingsfaciliteit worden toegepast, echter dan gelden er wel voorwaarden. Deze zijn op hoofdlijnen als volgt:

  1. Bij het omzetten moet de B.V. een onderneming drijven.
  2. De verkrijger (het kind) moet tenminste 5% van de gewone aandelen (die bij de omzetting worden uitgegeven) in zijn bezit hebben.
  3. De preferente aandelen moeten zijn ontstaan door een omzetting van gewone aandelen (en toen moesten er ook gewone aandelen zijn uitgegeven).

Wordt aan de voorwaarden voldaan, dan is toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling mogelijk. Zo niet, dan is er erfbelasting verschuldigd over de waarde van de aandelen (20 - 40%).

Noot fiscaal jurist

De wetswijziging is in 2010 doorgevoerd, structuren van voordien voldoen nog niet altijd aan de gestelde regels. De fiscale schade is in een dergelijk geval ongeveer 40% van de waarde van de onderneming / cumulatief preferente aandelen. Het komt ook voor dat het testament niet slim genoeg is opgesteld waardoor de bedrijfsopvolgingsregeling niet optimaal kan werken (zoals bij een langstlevende-testament).9 Aug 2013Waardeer het artikel Erven cumulatief preferente aandelen

Erven cumulatief preferente aandelen heeft een waardering van 8.7 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl