Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Wilsbekwaamheid, testament en het medisch dossier

Met enige regelmaat wordt een testament aangepast terwijl iemand ernstig ziek is. Als dat testament een onterving bevat, dan levert dit vaak juridische conflicten op. Kernvraag is dan altijd: was de overledene wel bij zijn volle verstand toen hij zijn testament wijzigde? Notarissen hebben de plicht om na te gaan of iemand mentaal in staat is om een testament te kunnen opstellen. Hiervoor is een richtlijn beschikbaar: http://www.recht.nl/doc/ProtocolwilsbekwaamheidKNB.pdf.

Procedure

Onlangs heeft Hof Arnhem een uitspraak gedaan in de volgende zaak:

Vader heeft kort voor zijn overlijden zijn testament gewijzigd, waarbij hij kinderen van zijn buren tot erfgenaam benoemd heeft. Hiermee heeft hij zijn kind onterfd. Om na te gaan of vader ten tijde van zijn overlijden wel in staat was zijn testament op te stellen, heeft het kind inzage gevraagd in het medisch dossier van vader. Het Hof vindt het verzoek van het kind op zich niet onterecht. Een medisch dossier bevat informatie over de medische situatie van vader, dus ook over zijn wilsbekwaamheid. Dit kan een reden zijn voor het doorbreken van de medische geheimhoudingsplicht.

In dit geval heeft het Hof het verzoek toch afgewezen, omdat het kind al meer dan 5 jaar geen contact heeft gehad met de vader. Bovendien zou vader zeer waarschijnlijk geen toestemming gegeven hebben voor het ter beschikking stellen van de gegevens.

Tips

(Hof Arnhem 10 januari 2012, nr 200.096.274):

1. Het zonder meer onterven van een kind levert vaak juridische discussie op en levert dus niet het gewenste resultaat.
2. Een goed (langstlevende) testament kan veel ellende voorkomen.
3. Er bestaat de mogelijkheid om oninteressante zaken uit de nalatenschap toe te wijzen aan het betreffende kind. Weigert het kind die zaken, dan wordt de waarde daarvan op zijn minimum erfdeel in mindering gebracht.
4. Gefaseerd overhevelen van vermogen levert minder problemen op.

Zie ook: onterven kinderen of partner.5 Mrt 2012Waardeer het artikel Wilsbekwaamheid testament en medisch dossier

Wilsbekwaamheid testament en medisch dossier heeft een waardering van 8.6 / 10 punten met 7 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl