Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Versoepeling regels verklaring van erfrecht

Op voorstel van minister Donner heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ermee ingestemd dat banken een verklaring van erfrecht bij het overlijden van een partner (huwelijk of geregistreerd partner) alleen nog in bepaalde situaties opvragen. Dit in het kader van de vermindering van regeldruk. Er kan worden volstaan met het invullen van een formulier dat door de bank wordt verstrekt. De vraag is: is deze ontwikkeling wenselijk?

Wanneer een verklaring van erfrecht?

Nu is het zo dat iedereen een verklaring van erfrecht moet overleggen als men geld wil opnemen van de rekening van een overleden partner. Vanuit de optiek van rechtszekerheid een goede zaak. Het kan echter een wachttijd van in de praktijk enkele weken betekenen en wat extra kosten. De gang naar de notaris kost gemiddeld € 400. De tijd die hiervoor nodig is varieert heel sterk, in eenvoudige gevallen enkele dagen, bij complexere zaken (akten opvragen in buitenland, partner had een bedrijf, etc.) kan dat vele maanden zijn. In de tussentijd kan de partner niet bij de rekening om bijvoorbeeld de begrafenis te betalen of andere uitgaven te doen, hetgeen tot schrijnende gevallen kan leiden.

De banken vinden dat een verklaring van erfrecht niet meer nodig is als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, er geen testament is en het saldo op de rekening niet hoger is dan € 100.000. Zeg maar: "de eenvoudige situaties". Dat betekent ruim 50.000 minder aanvragen per jaar. Alleen als het saldo hoger is of in complexe situaties is de verklaring nog wel nodig. Door het versoepelen van de noodzaak een verklaring te overleggen, nemen de administratieve lasten voor burgers af.

De banken zullen de klanten informeren over deze verandering. De banken maken altijd een individuele afweging of een verklaring van erfrecht, uit het oogpunt van zekerheid, nodig is. De vraag is uiteraard of  de bank daartoe altijd in staat is. Een klant die met deze onderwerpen te maken krijgt, doet er goed aan om bij de betreffende bank na te gaan wat de eisen en procedures zijn. In het geval van een testament kunnen bijvoorbeeld andere regels gelden.

Is de rechtszekerheid hiermee wel gebaat?

De vraag blijft natuurlijk of in het betreffende geval sprake is van zo'n eenvoudige situatie en of er al dan niet een (oud) testament is. Heeft de erflater u of anderen daarvan wel op de hoogte gesteld? En om daarmee bijvoorbeeld vast te stellen of er bijvoorbeeld een executeur is benoemd. Hetgeen in een eventueel testament is bepaald, is van groot belang voor onder meer de afwikkeling van de boedel. Om de gewenste zekerheid te krijgen, is het wellicht toch helemaal niet zo verkeerd om een bezoek aan de notaris te brengen. Of u dat een paar honderd euro waard is, is een afweging die u dan even zou moeten maken. Let op: er is zowel voor de bank als de erfgenamen een zeker risico.

Op12 maart zijn er over deze problematiek kritische kamervragen gesteld, door het kamerlid Recourt van de PvdA.

Tip 1

Het ondertekenen van het door de banken gehanteerde formulier als alternatief voor de verklaring van erfrecht kan leiden tot het direct aanvaarden van de nalatenschap. Dat is onwenselijk, verwerping nadien is niet meer mogelijk, dus pas op met het tekenen. Soms is het beter om niet direct oftewel beneficiair te aanvaarden, teneinde eerst rustig vast te stellen wat de omvang van de boedel en de omvang van de schulden (die krijgt u er bij!) precies is. 

Tip 2

Het op eigen houtje afwikkelen van een nalatenschap lijkt soms eenvoudig, maar de vraag op het formulier: "wordt de wettelijke verdeling ongedaan gemaakt?" zal voor velen al een brug te ver zijn. Raadpleeg dus altijd uw notaris of uw fiscalist / estateplanner.10 Apr 2012Waardeer het artikel Verklaring van erfrecht: wel of niet?

Verklaring van erfrecht: wel of niet? heeft een waardering van 8.4 / 10 punten met 10 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl