Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Tijdelijke versoepeling inkeerregeling: geen boete!

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 2 september 2013 bekendgemaakt dat in afwachting van een verscherping van de de inkeerregeling tijdelijk een versoepeling in de inkeerregeling wordt ingevoerd. De inkeerregeling regelt de gevolgen en sancties van het alsnog melden van verzwegen inkomsten en vermogen. Het gaat dus om vrijwillige verbetering van uw aangifte. Deze tijdelijke regeling geldt tot 1 juli 2014. (Besluit van 2 september 2013, nr BLKB2013/509M.) De hele tekst van het besluit leest u hier.

Inkeerregeling: wanneer is er sprake van vrijwillige verbetering?

Van vrijwillige verbetering is sprake als u uitdrukkelijk laat weten tot welk bedrag niet is betaald. En als u dat doet, vóórdat u wist of kon vermoeden dat de inspecteur er weet van heeft of krijgt. 'Uitdrukkelijk' houdt in dat u een schriftelijke opgave verstrekt. Hierdoor kan de inspecteur u zonder nader onderzoek de juiste belastingaanslag opleggen.
Alle ins en outs over de inkeerregeling leest u hier.

Omvang van de boete

Na een lange periode van boetevrij inkeren, werd in 2010 geleidelijk de huidige regeling van kracht. In de huidige inkeerpraktijk werd over alle jaren een boete opgelegd van 30%, met uitzondering van de laatste twee jaren. Deze boete blijft nu achterwege. U betaalt wel belastingrente. Op grond van deze versoepeling wordt geen boete opgelegd als de inkeerder zich voor 1 juli 2014 meldt. Van 1 juli 2014 tot en met 1 juli 2015 herleeft de huidige inkeerregeling, waarna de inkeerregeling verder zal worden aangescherpt. Een en ander hangt samen met het Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst. Op grond van dit wetsvoorstel geldt straks een navorderingstermijn van 12 jaar in situaties van kwade trouw. Ook is er dan geen verschil meer in behandeling tussen binnenlandse en buitenlandse situaties.

Al ingekeerd en een boete (aangekondigd) gekregen?

Deze regeling, die zomaar uit de lucht komt vallen, is wel erg zuur voor mensen die in de periode 2011 tot heden gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling. Dit verdient op zijn zachtst gezegd niet de schoonheidsprijs. Of daar iets aan gedaan wordt, is nog maar de vraag. Een verzoek om ambtshalve vermindering van de boete op grond van het gelijkheidsbeginsel lijkt de enige (vrij kansloze) optie. Rechtsmiddelen ontbreken immers. En afgewikkelde inkeerzaken waarin nog geen sprake is van onherroepelijk vaststaande boetes (niet verlopen bezwaartermijn) vallen onder de tijdelijke versoepeling. Er wordt dan geen boete opgelegd. Let op dat in voorkomende gevallen als de aanslag net (minder dan zes weken geleden) is opgelegd wel bezwaar moet worden gemaakt ter behoud van rechten.

Waarom inkeren?

Goede redenen om nu (alsnog) in te keren en uw "zwarte vermogen te witten" zijn, behalve het uitblijven van de boete onder andere:

  • u maakt schoon schip en komt uw verplichtingen aan de fiscus na, dat geeft wellicht een goed gevoel;
  • einde aan de onzekerheid over de mogelijkheid om opgespoord te worden;
  • u kunt uw vermogen besteden aan leuke dingen, zonder dat u bang bent om tegen de lamp te lopen;
  • u zadelt uw kinderen niet op met de (fiscale) problemen;
  • wit vermogen kunt u schenken aan uw kinderen: wij kunnen u precies adviseren hoe dat te doen.

Hulp bij melden?

Wij hebben veel ervaring met inkeerzaken. Als u uw ten onrechte niet aangegeven vermogen wilt melden, kunnen wij u daarmee helpen. Wij regelen alles met de inspecteur en loodsen u door de hele procedure heen. U kunt (desgewenst anoniem) telefonisch (053 - 432 72 00) of per e-mail ( Y.Burkink@jongbloed.tv ) contact met ons opnemen, dan leggen wij u de te volgen procedure uit en geven een inschatting van de te betalen belasting en uiteraard van onze kosten.4 Sep 2013


Waardeer het artikel Tijdelijk geen boete bij inkeer
naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl